KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 20:21
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.607 -271.215 -154.608 -154.608
Dönem Karı (Zararı)
0 -271.215 -271.215 -271.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
116.607 0 116.607 116.607
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -215.432 5.228.249 -66.693.355 -271.215 78.932.770 78.932.770
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804
Transferler
1.227.900 -1.227.900 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.405 1.297.034 1.410.439 1.410.439
Dönem Karı (Zararı)
0 1.297.034 1.297.034 1.297.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
113.405 0 113.405 113.405
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -180.108 5.228.249 -65.465.455 1.297.034 81.764.243 81.764.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.129 -1.415.446
Dönem Karı (Zararı)
1.297.034 -271.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
241.966 -4.249
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 15.741 17.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
166.062 404.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.773 102.769
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.298 27.260
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
133.991 274.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -76.176 -231.609
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -136.824
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -136.824
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 136.339 -57.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.341.448 -1.017.867
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.722.840 -1.037.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.401.797 100.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
301.578 -260.417
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.944.246 -39.435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -459.984 158.132
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.651 -9.480
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 70.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
197.552 -1.293.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-103.423 -122.115
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 136.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 136.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.017 238.605
Alınan Faiz
78.017 238.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.146 -1.040.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.146 -1.040.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.236.782 8.142.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.408.928 7.102.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.414.685 8.244.381
Finansal Yatırımlar
5 15.635.216 13.912.376
Ticari Alacaklar
2.707.639 380.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.707.639 380.457
Diğer Alacaklar
1.558.299 1.184.691
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 634.299 285.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 924.000 899.665
Stoklar
7 0 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
441.123 496.257
Diğer Dönen Varlıklar
8 18.679 638.522
ARA TOPLAM
28.775.641 27.813.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.775.641 27.813.267
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
443.425 507.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 443.425 507.446
Diğer Alacaklar
21.660 21.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.660 21.869
Stoklar
7 1.437.434 1.425.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 56.811.924 56.811.924
Maddi Duran Varlıklar
10 1.237.095 1.252.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.470 3.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.160.349 60.227.983
TOPLAM VARLIKLAR
88.935.990 88.041.250
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
162.765 622.749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 14 64.849 556.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 97.916 65.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
127.407 141.660
Diğer Borçlar
155.418 143.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 155.418 143.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.587.664 2.568.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.587.664 2.568.802
ARA TOPLAM
3.033.254 3.477.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.033.254 3.477.027
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.138.493 4.210.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
904.750 1.091.805
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.233.743 3.118.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.138.493 4.210.419
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.171.747 7.687.446
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.764.243 80.353.804
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-180.108 -293.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-180.108 -293.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-180.108 -293.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-65.465.455 -66.693.355
Net Dönem Karı veya Zararı
1.297.034 1.227.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.764.243 80.353.804
TOPLAM KAYNAKLAR
88.935.990 88.041.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.186.135 838.440
Satışların Maliyeti
-2.970.903 -11.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.215.232 827.061
BRÜT KAR (ZARAR)
1.215.232 827.061
Genel Yönetim Giderleri
-1.167.342 -1.110.073
Pazarlama Giderleri
-251.173 -322.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 73.266 71.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -796.400 -725.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-926.417 -1.259.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.157.209 756.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
230.792 -502.824
Finansman Gelirleri
17 1.085.180 231.609
Finansman Giderleri
17 -18.938 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.297.034 -271.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.297.034 -271.215
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.297.034 -271.215
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.297.034 -271.215
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,03240000 -0,00680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
113.405 116.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
113.405 116.607
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.405 116.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.410.439 -154.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.410.439 -154.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932020


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4200 Değişim: 0,01%
Düşük 8,4118 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1760 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,1957
Açılış: 10,1746
492,26 Değişim: 0,15%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,15
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.