KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2019 - 22:48
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -259.269 5.228.249 -60.285.056 -8.732.189 67.400.910 811.803 68.212.713
Transferler
-8.732.189 8.732.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.810 1.702.026 1.625.216 528.449 2.153.665
Dönem Karı (Zararı)
0 1.702.026 1.702.026 578.152 2.280.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.810 0 -76.810 -49.703 -126.513
Kar Payları
-306.378 -306.378
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000
Transferler
1.702.026 -1.702.026 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.658 8.464.917 8.058.259 245.860 8.304.119
Dönem Karı (Zararı)
0 8.464.917 8.464.917 563.018 9.027.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.658 0 -406.658 -317.158 -723.816
Kar Payları
-301.322 -301.322
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.959.468 27.022.766
Dönem Karı (Zararı)
9.027.935 2.280.178
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.849.511 -2.758.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 111.158 117.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.325.124 241.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
195.002 322.831
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.130.122 -81.796
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.708.135 -891.619
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.524.705 -2.611.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10, 24 -10.524.705 -2.611.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 336.769 384.971
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 610.278 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.688.497 27.992.153
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.043.035 14.976.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.047.887 1.046.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
552.119 1.732.440
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.346.414 11.171.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.382 -491.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.198 -360.377
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-887.000 -83.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.866.921 27.513.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-452.316 -152.141
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -603.262 -338.584
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -4.770.811 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.369 -54.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12 0 49.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -83.369 -104.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.356.960 -17.637.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 669.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.699.742
Ödenen Temettüler
-301.322 -306.378
Ödenen Faiz
0 -367.633
Alınan Faiz
1.658.282 1.066.260
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.685.877 9.330.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.685.877 9.330.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.539.204 1.208.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.853.327 10.539.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.947.707 10.583.731
Finansal Yatırımlar
5 966.086 3.009.121
Ticari Alacaklar
6.322.473 4.704.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 28 497.525 337.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.824.948 4.366.654
Diğer Alacaklar
240.864 155.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 240.864 155.480
Stoklar
9 2.956.643 7.699.762
Peşin Ödenmiş Giderler
15 600.398 1.343.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 607.416 272.544
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.666.406 2.198.272
ARA TOPLAM
21.307.993 29.966.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.307.993 29.966.797
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
819.139 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 819.139 0
Diğer Alacaklar
373.407 313.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 373.407 313.703
Stoklar
9 974.850 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 68.190.090 57.665.385
Maddi Duran Varlıklar
11 1.415.381 1.442.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 23.570 23.888
Peşin Ödenmiş Giderler
15 23.258 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 169.086 75.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.988.781 59.544.736
TOPLAM VARLIKLAR
93.296.774 89.511.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
2.734.669 3.127.051
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 28 494.650 506.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.240.019 2.620.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 949.424 936.545
Diğer Borçlar
287.795 295.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 287.795 295.872
Ertelenmiş Gelirler
18 260.075 1.147.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.623.154 5.299.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 79.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.623.154 5.219.640
ARA TOPLAM
6.855.117 10.805.648
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.855.117 10.805.648
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
360.613 291.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 360.613 291.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.018.247 8.354.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.682.556 974.774
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 6.335.691 7.379.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.378.860 8.645.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.233.977 19.451.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.084.385 69.026.126
Ödenmiş Sermaye
21 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-742.737 -336.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-742.737 -336.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-742.737 -336.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.315.219 -69.017.245
Net Dönem Karı veya Zararı
8.464.917 1.702.026
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
978.412 1.033.874
TOPL 70.060.000
TOPLAM KAYNAKLAR
93.296.774 89.511.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 45.077.766 52.175.416
Satışların Maliyeti
22 -35.527.738 -42.447.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.550.028 9.727.517
BRÜT KAR (ZARAR)
9.550.028 9.727.517
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.365.917 -7.526.894
Pazarlama Giderleri
23 -1.300.895 -1.999.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 10.967.037 3.828.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -3.640.704 -2.264.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.209.549 1.765.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 479.997 159.993
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.689.546 1.925.643
Finansman Gelirleri
26 1.715.928 2.102.409
Finansman Giderleri
26 -40.770 -1.362.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.364.704 2.665.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-336.769 -384.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -268.390 -383.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -68.379 -1.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.027.935 2.280.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.027.935 2.280.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
563.018 578.152
Ana Ortaklık Payları
8.464.917 1.702.026
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar / (zarar) 27 0,21160000 0,04260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -723.816 -126.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -885.631 -151.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
161.815 25.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
161.815 25.359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-723.816 -126.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.304.119 2.153.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
245.860 528.449
Ana Ortaklık Payları
8.058.259 1.625.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735430


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,00% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1161 Değişim: 0,13%
Düşük 8,0920 14.04.2021 Yüksek 8,1277
Açılış: 8,1057
9,7239 Değişim: 0,28%
Düşük 9,6811 14.04.2021 Yüksek 9,7266
Açılış: 9,6971
454,45 Değişim: -0,10%
Düşük 454,11 14.04.2021 Yüksek 456,25
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.