KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:28
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -153.740 5.228.249 -70.644.489 -9.075.913 66.238.630 66.238.630
Transferler
-9.075.913 9.075.913 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.591 -774.849 -783.440 -783.440
Dönem Karı (Zararı)
0 -774.849 -774.849 -774.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.591 0 -8.591 -8.591
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -162.331 5.228.249 -79.720.402 -774.849 65.455.190 65.455.190
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425
Transferler
1.314.875 -1.314.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.598 -393.643 -443.241 -443.241
Dönem Karı (Zararı)
0 -393.643 -393.643 -393.643
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.598 0 -49.598 -49.598
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -228.418 5.228.249 -78.405.527 -393.643 67.085.184 67.085.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.046.565 26.874.148
Dönem Karı (Zararı)
-393.643 -774.849
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.231.732 -484.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 53.778 57.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-188.009 -22.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.096 80.408
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-261.105 -102.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.097.501 -519.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.020.229 28.133.131
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.095.327 17.985.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
370.412 887.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
357.330 64.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.448.712 9.787.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.875 -567.943
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.125 52.991
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-363.552 -75.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.394.854 26.874.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.697 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.407.722 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.400 49.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 49.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -26.400 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.027.416 -17.727.314
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 669.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.699.742
Ödenen Faiz
0 -367.633
Alınan Faiz
17 1.027.416 670.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.045.549 9.196.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.045.549 9.196.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.117.762 53.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.072.213 9.250.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.186.825 8.162.289
Finansal Yatırımlar
5 1.913.794 3.009.121
Ticari Alacaklar
201.796 572.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 201.796 572.208
Diğer Alacaklar
536.729 384.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 536.729 384.426
Stoklar
8 5.932.596 7.699.671
Peşin Ödenmiş Giderler
412.523 1.272.880
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.971.520 2.198.272
ARA TOPLAM
18.155.783 23.298.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.155.783 23.298.867
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Diğer Alacaklar
37.846 38.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.846 38.515
Stoklar
8 896.508 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 57.665.385 57.665.385
Maddi Duran Varlıklar
11 1.366.085 1.397.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.939 5.842
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.204.362 59.335.900
TOPLAM VARLIKLAR
78.360.145 82.634.767
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
516.764 504.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 17 367.799 359.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 148.965 145.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
176.118 168.913
Diğer Borçlar
162.974 70.054
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 162.974 70.054
Ertelenmiş Gelirler
730.392 1.093.944
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.071.883 5.219.640
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.071.883 5.219.640
ARA TOPLAM
3.658.131 7.057.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.658.131 7.057.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.616.830 8.048.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
758.006 669.009
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.858.824 7.379.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.616.830 8.048.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.274.961 15.106.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.085.184 67.528.425
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-228.418 -178.820
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.418 -178.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.418 -178.820
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-78.405.527 -79.720.402
Net Dönem Karı veya Zararı
-393.643 1.314.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.085.184 67.528.425
TOPLAM KAYNAKLAR
78.360.145 82.634.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.435.270 13.198.729 871.526 4.166.259
Satışların Maliyeti
-1.803.227 -9.812.886 -14.855 -3.156.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.632.043 3.385.843 856.671 1.010.211
BRÜT KAR (ZARAR)
2.632.043 3.385.843 856.671 1.010.211
Genel Yönetim Giderleri
-2.668.454 -2.338.419 -862.818 -743.415
Pazarlama Giderleri
-998.023 -1.412.471 -252.508 -442.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 248.115 636.437 47.237 56
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.151.494 -1.709.502 -171.610 -655.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.937.813 -1.438.112 -383.028 -831.933
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
446.669 318.884 13.794 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.491.144 -1.119.228 -369.234 -831.933
Finansman Gelirleri
17 1.097.501 1.703.152 436.350 322.889
Finansman Giderleri
17 0 -1.358.773 0 -13.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-393.643 -774.849 67.116 -522.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-393.643 -774.849 67.116 -522.074
DÖNEM KARI (ZARARI)
-393.643 -774.849 67.116 -522.074
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-393.643 -774.849 67.116 -522.074
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar/(zarar) -0,00980000 -0,01940000 0,00170000 -0,01310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.598 -8.591 -6.352 -6.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.598 -8.591 -6.352 -6.934
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.598 -8.591 -6.352 -6.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-443.241 -783.440 60.764 -529.008
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-443.241 -783.440 60.764 -529.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715925


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.526 Değişim: -1,30% Hacim : 30.848 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4818 Değişim: 1,64%
Düşük 7,3521 15.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0527 Değişim: 0,94%
Düşük 8,9346 15.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
442,44 Değişim: 1,12%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.