KAP ***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.07.2018 - 21:09
KAP ***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.112 17.008 22.541 5.400
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-124 0 -124 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-124 0 -124 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -159 0 -159 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 0 35 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 35 0 35 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.988 17.008 22.417 5.400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.917 97.223 0 0 0 0 -6 0 -6 0 0 0 0 48.078 17.673 0 13.042 17.363 37.718 0 37.718 0 214.930
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
31.917 97.223 0 0 0 0 -6 0 -6 0 0 0 0 48.078 17.673 0 13.042 17.363 37.718 0 37.718 0 214.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.008 0 17.008 0 17.008
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.718 3.240 0 478 0 -37.718 0 -37.718 0 -34.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 -3.000 0 -31.000 0 -31.000 0 -34.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.940 3.240 0 -300 0 -2.940 0 -2.940 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.778 0 0 3.778 0 -3.778 0 -3.778 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.917 97.223 0 0 0 0 -6 0 -6 0 0 0 0 51.796 20.913 0 13.520 17.363 17.008 0 17.008 0 197.938
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.917 97.223 0 0 0 0 -1.103 0 -1.103 0 0 0 0 51.796 20.913 0 13.520 17.363 42.999 0 42.999 0 222.832
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
31.917 97.223 0 0 0 0 -1.103 0 -1.103 0 0 0 0 51.796 20.913 0 13.520 17.363 42.999 0 42.999 0 222.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -124 0 -124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.112 0 42.112 0 42.112
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.999 0 0 42.999 0 -42.999 0 -42.999 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.999 0 0 42.999 0 -42.999 0 -42.999 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.917 97.223 0 0 0 0 -1.227 0 -1.227 0 0 0 0 94.795 20.913 0 56.519 17.363 42.112 0 42.112 0 264.820


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
13.930 75.088
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
159.100 120.073
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-114.085 -49.826
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
19 51 49
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.986 15.529
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.873 1.947
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 4.050 150
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
16 -11.091 -9.770
Ödenen Vergiler
-12.691 -5.899
Diğer
-26.263 2.835
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-106.224 22.724
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-438.423 -168.699
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
5.245 -15.766
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.077 1.206
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
319.139 212.611
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.738 -6.628
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-92.294 97.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 , 11 -232 -758
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-232 -758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
264.039 355.871
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-212.027 -535.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
14 0 -34.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
52.012 -213.129
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.842 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-25.672 -116.075
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
58.767 154.309
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 33.095 38.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 179.900 119.732 94.873 60.065
FAKTORİNG GELİRLERİ
179.900 119.732 94.873 60.065
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
165.687 109.413 87.246 55.275
İskontolu
66.065 47.192 32.720 24.482
Diğer
99.622 62.221 54.526 30.793
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.213 10.319 7.627 4.790
İskontolu
5.026 4.125 2.545 1.936
Diğer
9.187 6.194 5.082 2.854
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-109.091 -82.447 -56.283 -43.034
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-88.908 -53.105 -45.977 -28.630
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.639 -26.326 -6.993 -12.662
Diğer Faiz Giderleri
-5 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.539 -3.016 -3.313 -1.742
BRÜT KAR (ZARAR)
70.809 37.285 38.590 17.031
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -16.083 -13.487 -8.317 -6.854
Personel Giderleri
-11.091 -9.770 -5.663 -5.144
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-135 -205 -70 -14
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.277 -3.157 -2.292 -1.510
Diğer
-580 -355 -292 -186
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
54.726 23.798 30.273 10.177
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
473.377 537.378 299.247 91.258
Bankalardan Alınan Faizler
1.110 1.950 706 783
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
19 51 49 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 22.288 0 19.491
Türev Finansal İşlemlerden
0 22.288 0 19.491
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
470.343 511.144 297.609 69.971
Diğer
18 1.873 1.947 932 1.013
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
4 -2.786 -15.203 -2.065 -11.412
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-471.213 -524.720 -298.484 -83.268
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-19.862 0 -24.300 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-450.830 -524.239 -273.881 -82.997
Diğer
18 -521 -481 -303 -271
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
54.104 21.253 28.971 6.755
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.104 21.253 28.971 6.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-11.992 -4.245 -6.430 -1.355
Cari Vergi Karşılığı
17 -13.284 -1.698 -5.773 219
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12 0 -2.547 -657 -1.574
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12 1.292 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
42.112 17.008 22.541 5.400
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.112 17.008 22.541 5.400
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
42.112 17.008 22.541 5.400
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 1,32000000 0,53000000 0,71000000 0,17000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 5.643 0 5.643 11.648 0 11.648
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
5.643 0 5.643 11.648 0 11.648
BANKALAR
3 13.467 19.640 33.107 45.872 12.898 58.770
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 27 0 27 27 0 27
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 2.082.319 2.197.346 4.279.665 2.426.865 1.418.699 3.845.564
İskontolu Faktoring Alacakları
736.991 118.296 855.287 1.032.360 33.583 1.065.943
Yurt İçi
767.333 76.678 844.011 1.061.406 0 1.061.406
Yurt Dışı
0 43.391 43.391 0 33.787 33.787
Kazanılmamış Gelirler (-)
-30.342 -1.773 -32.115 -29.046 -204 -29.250
Diğer Faktoring Alacakları
1.345.328 2.079.050 3.424.378 1.394.505 1.385.116 2.779.621
Yurt İçi
1.345.328 304.766 1.650.094 1.394.505 0 1.394.505
Yurt Dışı
0 1.774.284 1.774.284 0 1.385.116 1.385.116
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
4 14.481 0 14.481 8.130 0 8.130
Takipteki Faktoring Alacakları
119.813 0 119.813 110.676 0 110.676
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-105.332 0 -105.332 -102.546 0 -102.546
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 682 0 682 791 0 791
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 3.278 0 3.278 3.520 0 3.520
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.278 0 3.278 3.520 0 3.520
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
13 5.461 0 5.461 3.568 0 3.568
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 5.284 0 5.284 3.957 0 3.957
DİĞER AKTİFLER
13 4.599 2.209 6.808 3.628 2.231 5.859
ARA TOPLAM
2.135.241 2.219.195 4.354.436 2.508.006 1.433.828 3.941.834
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
2.135.241 2.219.195 4.354.436 2.508.006 1.433.828 3.941.834
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 10.575 0 10.575 2.988 0 2.988
ALINAN KREDİLER
5 1.474.994 2.293.770 3.768.764 1.550.722 1.907.012 3.457.734
FAKTORİNG BORÇLARI
5.191 3.458 8.649 2.550 5.022 7.572
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 270.739 0 270.739 220.034 0 220.034
Bonolar
270.739 0 270.739 220.034 0 220.034
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
8 1.994 621 2.615 1.847 1.296 3.143
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
17 3.613 0 3.613 3.018 0 3.018
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
9 14.781 0 14.781 15.140 0 15.140
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.446 0 3.446 2.816 0 2.816
Diğer Karşılıklar
11.335 0 11.335 12.324 0 12.324
ERTELENMİŞ GELİRLER
8 2.368 1.012 3.380 2.569 897 3.466
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
17 6.500 0 6.500 5.907 0 5.907
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.790.755 2.298.861 4.089.616 1.804.775 1.914.227 3.719.002
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 264.820 0 264.820 222.832 0 222.832
Ödenmiş Sermaye
31.917 0 31.917 31.917 0 31.917
Sermaye Yedekleri
97.223 0 97.223 97.223 0 97.223
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
97.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7246 Değişim: 1,27%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3387 Değişim: 1,31%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
560,96 Değişim: 1,34%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.