KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.07.2020 - 23:33
KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.468.977 144.024 256.980 0 2.223.169
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.433.398 144.024 256.980 0 2.187.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -176 0 0 0 0 0 0 0 0 176.437 0 176.261
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 20.085 -256.980 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 0 -236.895 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.085 -20.085 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -2.318 0 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 176.437 0 2.363.851
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -424 232 0 0 0 0 0 0 0 183.813 0 183.621
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 43.842 -359.491 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 0 -315.649 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.842 -43.842 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.050 5.014 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 183.813 0 2.735.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
415.879 492.544 215.657 245.795
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
415.879 492.544 215.657 245.795
Finansal Kiralama Gelirleri
415.879 492.510 215.657 245.777
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 34 0 18
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-150.157 -234.985 -81.376 -111.133
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-149.616 -187.237 -81.128 -92.771
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-195 -230 -87 -95
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1 -43.498 0 -16.334
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-345 -4.020 -161 -1.933
BRÜT KAR (ZARAR)
265.722 257.559 134.281 134.662
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.771 -28.359 -14.902 -14.610
Personel Giderleri
-19.044 -17.954 -9.230 -9.274
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-283 -101 -142 -101
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.960 -9.005 -4.835 -4.605
Diğer
-1.484 -1.299 -695 -630
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
234.951 229.200 119.379 120.052
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
163.568 53.059 81.851 35.886
Bankalardan Alınan Faizler
2.403 5.259 1.059 1.751
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
2 3 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
36.637 12.437 12.431 9.058
Kambiyo İşlemleri Karı
29.592 13.426 9.337 6.692
Diğer
94.934 21.934 59.024 18.385
KARŞILIK GİDERLERİ
-161.522 -73.640 -91.325 -44.157
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-156.585 -70.029 -89.710 -42.853
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-4.937 -3.611 -1.615 -1.304
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-55.925 -17.179 -20.941 -15.130
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-55.925 -17.179 -20.941 -15.130
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
181.072 191.440 88.964 96.651
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6 42.147 27.601 22.225 12.482
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
223.219 219.041 111.189 109.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -39.406 -42.604 -19.364 -20.593
Cari Vergi Karşılığı
-56.278 -19.241 -26.530 -3.068
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -23.363 0 -17.525
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16.872 0 7.166 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
183.813 176.437 91.825 88.540
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
183.813 176.437 91.825 88.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
183.813 176.437 91.825 88.540
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 0,47140000 0,45250000 0,23550000 0,22710000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
276.173 282.711
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
362.778 491.895
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-129.852 -225.394
Alınan Temettüler
11 17.919 29.893
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 15.630
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-88.924 21.370
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
94.465 -22.685
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.834 -4.913
Ödenen Vergiler
-30.093 -23.085
Diğer
69.714 0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
557.205 368.142
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-586.509 612.143
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.998 11.576
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.158.996 -194.309
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-5.284 -61.268
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
833.378 650.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.089 -161
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-3.795 -2.740
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.884 -2.901
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.327.410 533.305
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.298.604 -833.055
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.025 -1.042
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
27.781 -300.792
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
99.695 10.759
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
955.970 357.919
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
92.471 109.629
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.048.441 467.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
183.813 176.437 91.825 88.540
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-192 -176 2.044 -176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192 -176 2.044 -176
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-544 -227 -544 -227
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
232 0 2.468 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120 51 120 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
ki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.621 176.261 93.869 88.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
2.946 1.031.806 1.034.752 86.770 4.724 91.494
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
3 304 0 304 4.273 0 4.273
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
140 0 140 140 0 140
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.502.834 7.749.182 10.252.016 2.056.929 7.902.154 9.959.083
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
5 2.488.506 7.800.379 10.288.885 2.000.985 7.906.669 9.907.654
Finansal Kiralama Alacakları
3.219.955 8.933.961 12.153.916 2.631.261 9.082.131 11.713.392
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-731.449 -1.133.582 -1.865.031 -630.276 -1.175.462 -1.805.738
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
505.560 37.189 542.749 484.046 99.284 583.330
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-491.232 -88.386 -579.618 -428.102 -103.799 -531.901
ORTAKLIK YATIRIMLARI
6 312.881 0 312.881 311.352 0 311.352
İştirakler (Net)
312.881 0 312.881 311.352 0 311.352
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.280 0 3.280 3.834 0 3.834
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12.760 0 12.760 11.543 0 11.543
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 135.901 0 135.901 118.909 0 118.909
DİĞER AKTİFLER
129.275 403.714 532.989 79.980 200.740 280.720
ARA TOPLAM
3.100.321 9.184.702 12.285.023 2.673.730 8.107.618 10.781.348
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
1.866 0 1.866 1.831 0 1.831
Satış Amaçlı
1.866 0 1.866 1.831 0 1.831
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.102.187 9.184.702 12.286.889 2.675.561 8.107.618 10.783.179
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
4 511.000 8.314.587 8.825.587 51.861 7.575.473 7.627.334
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
9 687 963 1.650 1.397 1.278 2.675
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.431 0 5.431 87 0 87
KARŞILIKLAR
26.311 34.471 60.782 25.536 30.072 55.608
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.254 0 7.254 6.714 0 6.714
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
7 19.057 34.471 53.528 18.822 30.072 48.894
CARİ VERGİ BORCU
10 26.305 0 26.305 29.638 0 29.638
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
189.622 442.512 632.134 162.571 353.887 516.458
ARA TOPLAM
759.356 8.792.533 9.551.889 271.090 7.960.710 8.231.800
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
8 2.735.000 0 2.735.000 2.551.379 0 2.551.379
Ödenmiş Sermaye
389.928 0 389.928 389.928 0 389.928
Sermaye Yedekleri
-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598
Hisse Senedi İhraç Primleri
2 0 2 2 0 2
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.964 0 1.964 2.156 0 2.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
1.985.942 0 1.985.942 1.670.293 0 1.670.293
Yasal Yedekler
78.229 0 78.229 78.229 0 78.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.943.292 0 1.943.292 1.627.643 0 1.627.643
Diğer Kar Yedekleri
-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579
Kar veya Zarar
391.764 0 391.764 523.600 0 523.600
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
207.951 0 207.951 164.109 0 164.109
Dönem Net Kâr veya Zararı
183.813 0 183.813 359.491 0 359.491
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.494.356 8.792.533 12.286.889 2.822.469 7.960.710 10.783.179


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
14 20.563.598 42.804.675 63.368.273 15.736.070 36.913.952 52.650.022
VERİLEN TEMİNATLAR
14 260.981 0 260.981 232.220 0 232.220
TAAHHÜTLER
162.595 542.100 704.695 29.435 521.215 550.650
Cayılamaz Taahhütler
4.385 0 4.385 2.860 0 2.860
Cayılabilir Taahhütler
158.210 542.100 700.310 26.575 521.215 547.790
Kiralama Taahhütleri
158.210 542.100 700.310 26.575 521.215 547.790
Finansal Kiralama Taahhütleri
158.210 542.100 700.310 26.575 521.215 547.790
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3,14 316.108 921.462 1.237.570 43.146 1.648.444 1.691.590
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
316.108 921.462 1.237.570 43.146 1.648.444 1.691.590
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
316.108 921.462 1.237.570 43.146 1.648.444 1.691.590
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
6.212.972 18.170.923 24.383.895 5.560.432 15.626.425 21.186.857
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
27.516.254 62.439.160 89.955.414 21.601.303 54.710.036 76.311.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862919


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.543 Değişim: 0,05% Hacim : 14.387 Mio.TL Son veri saati : 13:24
Düşük 1.537 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6446 Değişim: 1,49%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,6764
Açılış: 7,532
9,0829 Değişim: 1,15%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1099
Açılış: 8,98
416,05 Değişim: 1,16%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 417,34
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.