KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2021 - 18:12
KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.397 -46.640 -12.022 698.130 445.424 -615.186 0 0 2.460.774 2.929.083 2.929.083
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 6.008 0 0 0 0 0 0 -322 0 0 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.258 1.857.022 -316.192 1.179.437 3.190.906 298.482 -3.236.186 28.233.934 0 2.460.774 44.122.423 44.122.423
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.056 -39.898 -13.990 890.519 -200.948 1.025.286 0 0 3.685.364 5.347.389 5.347.389
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -5.079.518 -500.000 -500.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 148.338 0 0 0 0 0 0 4.431.180 0 -4.579.518 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.855.047 -417.028 1.176.627 4.864.293 12.404 -2.007.222 32.639.419 0 3.685.364 52.411.860 52.411.860


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
288.862.190 446.155.376 735.017.566 259.441.518 394.890.440 654.331.958
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 36.374.240 86.677.571 123.051.811 32.562.747 68.664.534 101.227.281
Teminat Mektupları
3.1.2.2 35.758.896 59.686.702 95.445.598 32.043.714 49.951.728 81.995.442
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
536.878 723.450 1.260.328 545.671 641.351 1.187.022
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.885.505 58.963.252 64.848.757 5.380.758 49.310.377 54.691.135
Diğer Teminat Mektupları
29.336.513 0 29.336.513 26.117.285 0 26.117.285
Banka Kredileri
0 283.805 283.805 0 238.025 238.025
İthalat Kabul Kredileri
0 283.805 283.805 0 238.025 238.025
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
163.101 15.398.941 15.562.042 37.184 8.974.338 9.011.522
Belgeli Akreditifler
163.101 15.398.941 15.562.042 37.184 8.974.338 9.011.522
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
452.243 5.454.830 5.907.073 481.849 4.613.529 5.095.378
Diğer Kefaletlerimizden
0 5.853.293 5.853.293 0 4.886.914 4.886.914
TAAHHÜTLER
101.880.878 42.508.100 144.388.978 81.424.789 32.831.632 114.256.421
Cayılamaz Taahhütler
100.060.703 22.934.525 122.995.228 79.209.005 13.218.499 92.427.504
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.256.497 20.497.849 31.754.346 2.905.074 11.632.591 14.537.665
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 1.554.675 1.554.675 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
21.362.110 565.066 21.927.176 17.187.740 788.342 17.976.082
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.218.526 0 4.218.526 3.437.866 0 3.437.866
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.518 0 4.518 6.476 0 6.476
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
53.081.834 0 53.081.834 48.016.964 0 48.016.964
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
54.014 0 54.014 51.868 0 51.868
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.083.204 316.935 10.400.139 7.603.017 797.566 8.400.583
Cayılabilir Taahhütler
1.820.175 19.573.575 21.393.750 2.215.784 19.613.133 21.828.917
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.820.175 19.573.575 21.393.750 2.215.784 19.613.133 21.828.917
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
150.607.072 316.969.705 467.576.777 145.453.982 293.394.274 438.848.256
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
40.710.141 51.476.351 92.186.492 43.572.841 51.075.652 94.648.493
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 865.436 1.135.577 270.141 3.071.548 3.341.689
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
40.440.000 50.610.915 91.050.915 43.302.700 48.004.104 91.306.804
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
109.896.931 265.493.354 375.390.285 101.881.141 242.318.622 344.199.763
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.517.040 11.335.830 19.852.870 6.888.256 9.202.912 16.091.168
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.846.095 4.280.266 10.126.361 4.448.705 3.826.597 8.275.302
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.670.945 7.055.564 9.726.509 2.439.551 5.376.315 7.815.866
Para ve Faiz Swap İşlemleri
92.017.991 205.173.538 297.191.529 87.718.704 186.256.071 273.974.775
Swap Para Alım İşlemleri
4.798.106 73.958.388 78.756.494 4.295.544 59.534.640 63.830.184
Swap Para Satım İşlemleri
54.408.985 25.051.580 79.460.565 46.573.260 20.622.433 67.195.693
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.405.450 53.081.785 69.487.235 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.405.450 53.081.785 69.487.235 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.813.236 12.063.654 13.876.890 1.575.674 12.640.133 14.215.807
Para Alım Opsiyonları
384.178 3.913.951 4.298.129 531.763 4.198.665 4.730.428
Para Satım Opsiyonları
829.058 3.546.675 4.375.733 324.741 4.555.975 4.880.716
Faiz Alım Opsiyonları
300.000 3.096.647 3.396.647 300.000 3.372.515 3.672.515
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 1.506.381 1.806.381 419.170 512.978 932.148
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
111.959 110.156 222.115 212.403 201.864 414.267
Futures Para Alım İşlemleri
111.959 0 111.959 0 201.864 201.864
Futures Para Satım İşlemleri
0 110.156 110.156 212.403 0 212.403
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.436.705 36.810.176 44.246.881 5.486.104 34.017.642 39.503.746
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
574.837.548 203.299.731 778.137.279 531.392.413 176.009.181 707.401.594
EMANET KIYMETLER
69.165.314 15.497.170 84.662.484 63.730.107 11.392.380 75.122.487
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
30.146.293 2.784.945 32.931.238 33.024.406 825.231 33.849.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.640.071 12.076.283 16.716.354 5.832.697 10.057.701 15.890.398
Tahsile Alınan Çekler
26.009.427 50.767 26.060.194 19.104.894 29.949 19.134.843
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.311.379 447.668 8.759.047 5.709.966 360.665 6.070.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 109.912 109.912 0 95.112 95.112
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 27.595 85.739 58.144 23.722 81.866
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
478.491.752 167.964.360 646.456.112 437.496.682 146.057.568 583.554.250
Menkul Kıymetler
815.071 966 816.037 824.223 814 825.037
Teminat Senetleri
552.442 387.389 939.831 585.521 365.529 951.050
Emtia
5.912 0 5.912 6.297 0 6.297
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
151.929.348 31.067.700 182.997.048 144.638.689 32.338.527 176.977.216
Diğer Rehinli Kıymetler
325.188.979 136.492.625 461.681.604 291.441.952 113.339.435 404.781.387
Rehinli Kıymet Alanlar
0 15.680 15.680 0 13.263 13.263
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
27.180.482 19.838.201 47.018.683 30.165.624 18.559.233 48.724.857
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
863.699.738 649.455.107 1.513.154.845 790.833.931 570.899.621 1.361.733.552


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
198.428 10.018.578
Alınan Faizler
17.496.190 14.477.252
Ödenen Faizler
-12.436.499 -7.452.676
Alınan Temettüler
45.089 141.698
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.307.934 3.100.778
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-4.763.987 3.108.563
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.126.055 851.825
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.977.692 -3.471.264
Ödenen Vergiler
-1.591.329 -759.041
Diğer
-7.333 21.443
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.910.864 -19.614.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-58.068 -123.990
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-9.177.456 -12.353.027
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-33.921.559 -28.245.944
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-82.579 -5.050.336
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.427.259 91.331
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
30.138.327 17.634.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
2.255.875 -29.549
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16.400.210 6.778.437
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.783.373 1.684.291
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.109.292 -9.595.554
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.920.555 -15.178.910
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
18.270 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-301.960 -261.886
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
196.657 82.622
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.922.280 -12.645.512
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.502.105 9.428.678
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.591.201 -13.909.217
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
177.854 2.126.405
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.315.892 -2.197.451
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.505.083 17.360.377
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.463.463 -19.358.318
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-500.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-225.728 -199.510
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.401.527 5.457.257
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.906.156 -21.514.658
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.189.882 60.275.596
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.096.038 38.760.938


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.685.364 2.460.774
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.662.025 468.309 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.832 -60.059 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.873 -59.794
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-13.990 -15.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.031 14.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.714.857 528.368 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
890.519 698.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-251.184 571.056
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.900.146 -304.942
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-648.213 -483.759
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-176.411 47.883
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.347.389 2.929.083 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
39.602.339 75.283.308 114.885.647 39.466.962 59.696.272 99.163.234
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 10.299.071 70.211.245 80.510.316 15.450.934 52.235.063 67.685.997
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
10.313.341 56.625.834 66.939.175 10.500.064 44.527.408 55.027.472
Bankalar
1.4 855 13.693.431 13.694.286 3.277.545 7.786.582 0 1.700.842
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.125 -108.020 -123.145 -27.517 -78.927 -106.444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 305.587 707.084 1.012.671 334.865 663.685 998.550
Devlet Borçlanma Senetleri
62.755 144.809 207.564 106.399 170.315 276.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
228.446 0 228.446 228.446 0 228.446
Diğer Finansal Varlıklar
14.386 562.275 576.661 20 493.370 493.390
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.541.571 2.928.624 25.470.195 19.707.924 5.156.243 24.864.167
Devlet Borçlanma Senetleri
22.523.612 2.234.244 24.757.856 19.689.965 3.203.038 22.893.003
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.959 3.243 21.202 17.959 3.494 21.453
Diğer Finansal Varlıklar
0 691.137 691.137 0 1.949.711 1.949.711
Türev Finansal Varlıklar
1.3 6.456.110 1.436.355 7.892.465 3.973.239 1.641.281 5.614.520
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.189.966 1.435.169 6.625.135 3.426.581 1.641.281 5.067.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.266.144 1.186 1.267.330 546.658 0 546.658
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
228.825.638 135.042.691 363.868.329 199.983.805 120.774.513 320.758.318
Krediler
1.7 207.001.081 117.415.782 324.416.863 186.414.212 106.811.212 293.225.424
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
300.121 0 300.121 701.421 0 701.421
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 39.305.322 24.244.077 63.549.399 30.863.534 19.878.378 50.741.912
Devlet Borçlanma Senetleri
38.974.518 24.244.077 63.218.595 30.532.730 19.878.378 50.411.108
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 0 330.804 330.804 0 330.804
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.780.886 -6.617.168 -24.398.054 -17.995.362 -5.915.077 -23.910.439
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.373.594 0 1.373.594 709.869 0 709.869
Satış Amaçlı
1.373.594 0 1.373.594 709.869 0 709.869
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.9 4.643.109 6.841.274 11.484.383 4.207.346 5.849.369 10.056.715
İştirakler (Net)
11.786 1.370.082 1.381.868 11.786 1.203.097 1.214.883
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
11.786 1.370.082 1.381.868 11.786 1.203.097 1.214.883
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 4.631.323 5.471.192 10.102.515 4.172.686 4.646.272 8.818.958
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.624.023 5.471.192 10.095.215 4.165.386 4.646.272 8.811.658
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 22.874 0 22.874
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 22.874 0 22.874
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.533.928 0 4.533.928 4.474.095 0 4.474.095
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.940.009 0 1.940.009 1.916.463 0 1.916.463
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
960.516 0 960.516 936.970 0 936.970
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.769.419 0 2.769.419 3.563.486 0 3.563.486
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 6.280.645 13.867.421 20.148.066 3.908.047 15.143.831 19.051.878
VARLIKLAR TOPLAMI
289.968.681 231.034.694 521.003.375 258.230.073 201.463.985 459.694.058
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 121.691.344 161.594.719 283.286.063 108.322.127 145.958.029 254.280.156
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.417.861 43.747.426 45.165.287 743.762 37.536.677 38.280.439
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
34.265.974 2.913.261 37.179.235 25.128.184 2.577.154 27.705.338
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 6.177.706 18.123.222 24.300.928 5.234.462 15.282.960 20.517.422
Bonolar
4.913.396 0 4.913.396 3.623.981 0 3.623.981
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.264.310 18.123.222 19.387.532 1.610.481 15.282.960 16.893.441
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 743.282 13.810.469 14.553.751 806.619 12.081.212 12.887.831
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 4.879.747 2.885.340 7.765.087 7.563.486 3.020.704 10.584.190
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.754.148 2.037.694 6.791.842 5.981.998 1.979.264 7.961.262
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
125.599 847.646 973.245 1.581.488 1.041.440 2.622.928
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.077.562 12.918 1.090.480 1.066.532 9.695 1.076.227
KARŞILIKLAR
2.6 4.242.463 593.210 4.835.673 3.951.179 417.357 4.368.536
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 921.529 0 921.529 804.128 0 804.128
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.320.934 593.210 3.914.144 3.147.051 417.357 3.564.408
CARİ VERGİ BORCU
2.7 706.265 0 706.265 1.920.873 0 1.920.873
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 878.427 25.915.497 26.793.924 838.459 21.816.595 22.655.054
Krediler
0 7.477.716 7.477.716 0 6.305.871 6.305.871
Diğer Borçlanma Araçları
878.427 18.437.781 19.316.208 838.459 15.510.724 16.349.183
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 20.585.608 2.329.214 22.914.822 16.522.539 1.330.982 17.853.521
ÖZKAYNAKLAR
2.10 47.900.506 4.511.354 52.411.860 44.042.839 3.521.632 47.564.471
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.155.905 0 2.155.905 2.007.489 0 2.007.489
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.598.968 0 1.598.968 1.450.552 0 1.450.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.177.032 437.614 2.614.646 2.230.784 436.694 2.667.478
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.204.265 4.073.740 2.869.475 -1.930.320 3.084.938 1.154.618
Kar Yedekleri
32.639.419 0 32.639.419 28.208.317 0 28.208.317
Yasal Yedekler
1.544.526 0 1.544.526 1.282.785 0 1.282.785
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
31.094.893 0 31.094.893 26.925.454 0 26.925.454
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 78 0 78
Kar veya Zarar
3.685.364 0 3.685.364 5.079.518 0 5.079.518
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.685.364 0 3.685.364 5.079.518 0 5.079.518
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
244.566.745 276.436.630 521.003.375 216.141.061 243.552.997 459.694.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 21.574.046 15.300.317 11.790.993 7.601.797
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 16.160.340 12.222.526 8.589.126 6.069.130
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
320.741 13.244 199.638 0
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 156.760 270.962 82.441 92.325
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.721 74.476 4.320 34.085
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 4.893.634 2.692.664 2.901.371 1.402.257
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.908 5.494 5.571 4.256
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.617.014 1.345.290 914.690 683.359
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.265.712 1.341.880 1.981.110 714.642
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
27.850 26.445 14.097 4.000
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -13.099.823 -7.452.676 -7.027.064 -3.726.807
Mevduata Verilen Faizler
4.2.5 -7.198.357 -4.302.039 -3.838.927 -2.103.241
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -960.895 -1.102.569 -521.564 -532.855
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -2.722.151 -144.766 -1.558.120 -103.550
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -2.119.927 -1.598.686 -1.066.882 -827.244
Kiralama Faiz Giderleri
-78.649 -82.471 -34.779 -39.769
Diğer Faiz Giderleri
-19.844 -222.145 -6.792 -120.148
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.474.223 7.847.641 4.763.929 3.874.990
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.285.188 2.558.648 1.630.942 1.135.320
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.307.934 3.100.778 2.213.850 1.386.518
Gayri Nakdi Kredilerden
562.987 483.046 284.732 233.710
Diğer
4.11 3.744.947 2.617.732 1.929.118 1.152.808
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.022.746 -542.130 -582.908 -251.198
Gayri Nakdi Kredilere
-317 -303 -167 -90
Diğer
-1.022.429 -541.827 -582.741 -251.108
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.141 2.008 282 1.613
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -1.370.435 363.216 -1.136.892 153.047
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
93.939 300.628 82.602 141.695
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 4.123.610 2.217.984 933.015 1.593.919
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.587.984 -2.155.396 -2.152.509 -1.582.567
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 993.563 639.109 436.189 209.298
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.384.680 11.410.622 5.694.450 5.374.268
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -2.944.546 -4.534.593 -915.274 -2.013.393
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -118.885 -407.154 -2.980 -23.684
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.859.988 -1.705.636 -946.543 -847.739
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -2.587.660 -2.170.723 -1.336.199 -1.074.539
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.873.601 2.592.516 2.493.454 1.414.913
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
617.008 435.874 266.471 229.153
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 4.490.609 3.028.390 2.759.925 1.644.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -805.245 -567.616 -527.290 -312.735
Cari Vergi Karşılığı
-176.558 -1.486.148 -176.558 -1.212.472
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-628.687 0 -350.732 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 918.532 0 899.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.685.364 2.460.774 2.232.635 1.331.331
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 3.685.364 2.460.774 2.232.635 1.331.331
Grubun Karı (Zararı)
3.685.364 2.460.774 2.232.635 1.331.331
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00440000 0,00290000 0,00260000 0,00160000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953387


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.