KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.02.2021 - 18:12
KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 12.897 -51.482 13.925 425.259 1.601.068 -3.420.334 0 0 3.600.060 2.181.393 2.181.393
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 3.143 0 0 0 0 0 0 -381 0 0 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.428 -107.578 -842 1.480.998 334.971 -411.508 0 0 5.079.518 6.371.131 6.371.131
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 6.302 0 0 0 0 25.323 0 -25.939 0 0 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0 3.597.509 0 -3.600.060 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.450.552 1.853.991 -377.130 1.190.617 3.973.774 213.352 -3.032.508 28.208.317 0 5.079.518 47.564.471 47.564.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
259.441.518 394.890.440 654.331.958 242.425.428 389.469.757 631.895.185
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 32.562.747 68.664.534 101.227.281 27.023.766 63.090.951 90.114.717
Teminat Mektupları
3.1.2.2 32.043.714 49.951.728 81.995.442 26.894.174 42.807.332 69.701.506
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
545.671 641.351 1.187.022 367.229 604.813 972.042
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.380.758 49.310.377 54.691.135 4.095.773 42.202.519 46.298.292
Diğer Teminat Mektupları
26.117.285 0 26.117.285 22.431.172 0 22.431.172
Banka Kredileri
0 238.025 238.025 0 156.431 156.431
İthalat Kabul Kredileri
0 238.025 238.025 0 156.431 156.431
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
37.184 8.974.338 9.011.522 77.354 12.266.506 12.343.860
Belgeli Akreditifler
37.184 8.974.338 9.011.522 77.354 12.266.506 12.343.860
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
481.849 4.613.529 5.095.378 52.238 3.781.228 3.833.466
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.886.914 4.886.914 0 4.079.454 4.079.454
TAAHHÜTLER
81.424.789 32.831.632 114.256.421 70.587.105 24.339.036 94.926.141
Cayılamaz Taahhütler
3.1.1 79.209.005 13.218.499 92.427.504 65.878.662 7.437.359 73.316.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.905.074 11.632.591 14.537.665 1.494.732 6.254.891 7.749.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.187.740 788.342 17.976.082 12.708.914 960.251 13.669.165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.437.866 0 3.437.866 3.389.714 0 3.389.714
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.476 0 6.476 4.074 0 4.074
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
48.016.964 0 48.016.964 41.380.895 0 41.380.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
51.868 0 51.868 30.190 0 30.190
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.603.017 797.566 8.400.583 6.870.143 222.217 7.092.360
Cayılabilir Taahhütler
2.215.784 19.613.133 21.828.917 4.708.443 16.901.677 21.610.120
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.215.784 19.613.133 21.828.917 4.708.443 16.901.677 21.610.120
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
145.453.982 293.394.274 438.848.256 144.814.557 302.039.770 446.854.327
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
43.572.841 51.075.652 94.648.493 49.887.738 53.105.895 102.993.633
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 3.071.548 3.341.689 470.141 2.941.839 3.411.980
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
43.302.700 48.004.104 91.306.804 49.417.597 50.164.056 99.581.653
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
101.881.141 242.318.622 344.199.763 94.926.819 248.933.875 343.860.694
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.888.256 9.202.912 16.091.168 8.036.269 17.700.404 25.736.673
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.448.705 3.826.597 8.275.302 3.307.157 9.627.478 12.934.635
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.439.551 5.376.315 7.815.866 4.729.112 8.072.926 12.802.038
Para ve Faiz Swap İşlemleri
87.718.704 186.256.071 273.974.775 81.329.613 196.767.306 278.096.919
Swap Para Alım İşlemleri
4.295.544 59.534.640 63.830.184 10.892.454 70.454.795 81.347.249
Swap Para Satım İşlemleri
46.573.260 20.622.433 67.195.693 38.687.159 42.840.355 81.527.514
Swap Faiz Alım İşlemleri
18.424.950 53.049.499 71.474.449 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Swap Faiz Satım İşlemleri
18.424.950 53.049.499 71.474.449 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.575.674 12.640.133 14.215.807 3.741.319 8.349.687 12.091.006
Para Alım Opsiyonları
531.763 4.198.665 4.730.428 2.043.723 2.136.917 4.180.640
Para Satım Opsiyonları
324.741 4.555.975 4.880.716 1.497.596 2.736.368 4.233.964
Faiz Alım Opsiyonları
300.000 3.372.515 3.672.515 100.000 2.584.853 2.684.853
Faiz Satım Opsiyonları
419.170 512.978 932.148 100.000 891.549 991.549
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
212.403 201.864 414.267 199.618 198.789 398.407
Futures Para Alım İşlemleri
0 201.864 201.864 199.618 0 199.618
Futures Para Satım İşlemleri
212.403 0 212.403 0 198.789 198.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.486.104 34.017.642 39.503.746 1.620.000 25.917.689 27.537.689
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
531.392.413 176.009.181 707.401.594 477.878.718 107.685.079 585.563.797
EMANET KIYMETLER
63.730.107 11.392.380 75.122.487 55.915.064 6.979.408 62.894.472
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
33.024.406 825.231 33.849.637 14.733.918 943.333 15.677.251
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.832.697 10.057.701 15.890.398 17.188.108 5.369.712 22.557.820
Tahsile Alınan Çekler
19.104.894 29.949 19.134.843 17.168.474 59.047 17.227.521
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.709.966 360.665 6.070.631 6.766.420 518.018 7.284.438
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 95.112 95.112 0 71.180 71.180
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 23.722 81.866 58.144 18.118 76.262
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
437.496.682 146.057.568 583.554.250 395.405.815 89.063.878 484.469.693
Menkul Kıymetler
824.223 814 825.037 831.183 659 831.842
Teminat Senetleri
585.521 365.529 951.050 720.000 278.319 998.319
Emtia
6.297 0 6.297 6.946 0 6.946
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
144.638.689 32.338.527 176.977.216 140.794.432 36.287.424 177.081.856
Diğer Rehinli Kıymetler
291.441.952 113.339.435 404.781.387 253.053.254 52.486.841 305.540.095
Rehinli Kıymet Alanlar
0 13.263 13.263 0 10.635 10.635
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.165.624 18.559.233 48.724.857 26.557.839 11.641.793 38.199.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
790.833.931 570.899.621 1.361.733.552 720.304.146 497.154.836 1.217.458.982


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
17.996.655 14.278.156
Alınan Faizler
29.858.787 33.704.929
Ödenen Faizler
-15.976.525 -20.658.897
Alınan Temettüler
142.706 192.456
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.494.019 7.077.075
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.675.520 635.729
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.006.062 1.762.544
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.497.766 -6.502.519
Ödenen Vergiler
-2.252.349 -2.195.229
Diğer
6.3 546.201 262.068
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-30.424.791 4.219.397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-117.463 -325.426
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-26.440.539 -4.153.527
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-58.450.266 -22.697.738
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.821.740 -4.558.102
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
518.592 -4.544.683
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
31.142.721 25.302.527
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
387.559 5.441.860
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
29.151.525 5.675.742
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.3 1.204.820 4.078.744
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-12.428.136 18.497.553
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.672.520 -5.858.140
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-554.445 -533.233
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
411.094 192.082
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.427.663 -13.203.974
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.975.425 12.346.110
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-20.429.342 -4.807.224
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.352.411 148.099
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.175.454 613.493
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
33.347.665 33.210.986
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-39.105.785 -32.198.476
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-417.334 -399.017
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.3 18.190.396 4.200.943
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-15.085.714 17.453.849
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 60.275.596 42.821.747
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 45.189.882 60.275.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.079.518 3.600.060
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.291.613 -1.418.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-112.848 -24.660
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389 14.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.833 -66.003
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-842 13.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.438 13.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.404.461 -1.394.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.480.998 425.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,00% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7458 Değişim: -0,09%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,2023 Değişim: 0,07%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
420,34 Değişim: 0,48%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.