KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.02.2020 - 18:13
KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.356.685 1.174.944 -381.624 375.225 16.545.616 0 3.614.081 30.097.927 30.097.927
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 110.325 0 -62.054 0 0 -133.079 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 110.325 0 -62.054 0 0 -133.079 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.175.335 1.174.944 -271.299 375.225 16.483.562 0 3.614.081 29.964.848 29.964.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 485.503 -40.032 2.199 892.573 -1.476.711 424.109 0 0 4.667.426 4.955.067 4.955.067
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.100.000 13.056 0 -29.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.083.584 4.083.584
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 -108 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 12.897 -51.482 13.925 425.259 1.601.068 -3.420.334 0 0 3.600.060 2.181.393 2.181.393
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 3.143 0 0 0 0 0 0 -381 0 0 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.699 1.858.419 -269.552 1.191.459 2.492.776 -146.942 -2.621.000 24.636.747 0 3.600.060 41.187.654 41.187.654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
242.425.428 389.469.757 631.895.185 216.249.011 356.444.036 572.693.047
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 27.023.766 63.090.951 90.114.717 26.421.786 59.852.965 86.274.751
Teminat Mektupları
3.1.2.2 26.894.174 42.807.332 69.701.506 26.251.027 41.182.795 67.433.822
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
367.229 604.813 972.042 562.791 1.240.942 1.803.733
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.095.773 42.202.519 46.298.292 3.909.134 39.941.853 43.850.987
Diğer Teminat Mektupları
22.431.172 0 22.431.172 21.779.102 0 21.779.102
Banka Kredileri
0 156.431 156.431 0 200.915 200.915
İthalat Kabul Kredileri
0 156.431 156.431 0 200.915 200.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
77.354 12.266.506 12.343.860 152.733 10.564.051 10.716.784
Belgeli Akreditifler
77.354 12.266.506 12.343.860 152.733 10.564.051 10.716.784
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
52.238 3.781.228 3.833.466 18.026 3.997.024 4.015.050
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.079.454 4.079.454 0 3.908.180 3.908.180
TAAHHÜTLER
3.1.1 70.587.105 24.339.036 94.926.141 57.594.918 27.384.129 84.979.047
Cayılamaz Taahhütler
65.878.662 7.437.359 73.316.021 56.759.355 9.049.492 65.808.847
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.494.732 6.254.891 7.749.623 1.969.620 6.371.281 8.340.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.708.914 960.251 13.669.165 10.167.781 2.192.840 12.360.621
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.389.714 0 3.389.714 2.990.824 0 2.990.824
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.074 0 4.074 4.551 0 4.551
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
41.380.895 0 41.380.895 35.189.895 0 35.189.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
30.190 0 30.190 27.510 0 27.510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.870.143 222.217 7.092.360 6.409.174 485.371 6.894.545
Cayılabilir Taahhütler
4.708.443 16.901.677 21.610.120 835.563 18.334.637 19.170.200
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.708.443 16.901.677 21.610.120 835.563 18.334.637 19.170.200
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
144.814.557 302.039.770 446.854.327 132.232.307 269.206.942 401.439.249
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
49.887.738 53.105.895 102.993.633 48.402.801 48.037.678 96.440.479
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
470.141 2.941.839 3.411.980 270.141 3.175.835 3.445.976
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
49.417.597 50.164.056 99.581.653 48.132.660 44.861.843 92.994.503
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
94.926.819 248.933.875 343.860.694 83.829.506 221.169.264 304.998.770
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.036.269 17.700.404 25.736.673 8.116.786 10.730.591 18.847.377
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.307.157 9.627.478 12.934.635 3.821.115 5.862.521 9.683.636
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.729.112 8.072.926 12.802.038 4.295.671 4.868.070 9.163.741
Para ve Faiz Swap İşlemleri
81.329.613 196.767.306 278.096.919 69.858.272 174.331.835 244.190.107
Swap Para Alım İşlemleri
10.892.454 70.454.795 81.347.249 15.558.017 63.616.649 79.174.666
Swap Para Satım İşlemleri
38.687.159 42.840.355 81.527.514 47.018.255 34.011.042 81.029.297
Swap Faiz Alım İşlemleri
15.875.000 41.736.078 57.611.078 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Swap Faiz Satım İşlemleri
15.875.000 41.736.078 57.611.078 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.741.319 8.349.687 12.091.006 5.034.420 12.244.720 17.279.140
Para Alım Opsiyonları
2.043.723 2.136.917 4.180.640 1.735.423 5.022.695 6.758.118
Para Satım Opsiyonları
1.497.596 2.736.368 4.233.964 2.998.997 3.709.657 6.708.654
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 2.584.853 2.684.853 150.000 2.325.046 2.475.046
Faiz Satım Opsiyonları
100.000 891.549 991.549 150.000 1.187.322 1.337.322
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
199.618 198.789 398.407 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
199.618 0 199.618 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 198.789 198.789 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.620.000 25.917.689 27.537.689 820.028 23.862.118 24.682.146
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
840.404.220 760.841.997 1.601.246.217 675.153.154 592.465.160 1.267.618.314
EMANET KIYMETLER
418.440.566 660.136.326 1.078.576.892 357.170.276 530.118.288 887.288.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
394.447.528 659.469.963 1.053.917.491 333.178.706 529.517.839 862.696.545
Tahsile Alınan Çekler
17.168.474 59.047 17.227.521 18.324.311 55.419 18.379.730
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.766.420 518.018 7.284.438 5.609.115 464.462 6.073.577
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 71.180 71.180 0 64.289 64.289
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 18.118 76.262 58.144 16.279 74.423
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
395.405.815 89.063.878 484.469.693 298.328.314 52.469.929 350.798.243
Menkul Kıymetler
831.183 659 831.842 249.891 583 250.474
Teminat Senetleri
720.000 278.319 998.319 1.144.853 316.775 1.461.628
Emtia
6.946 0 6.946 17.430 0 17.430
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
140.794.432 36.287.424 177.081.856 120.540.545 29.503.112 150.043.657
Diğer Rehinli Kıymetler
253.053.254 52.486.841 305.540.095 176.375.595 22.640.019 199.015.614
Rehinli Kıymet Alanlar
0 10.635 10.635 0 9.440 9.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
26.557.839 11.641.793 38.199.632 19.654.564 9.876.943 29.531.507
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.082.829.648 1.150.311.754 2.233.141.402 891.402.165 948.909.196 1.840.311.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.278.156 8.208.781
Alınan Faizler
33.704.929 24.373.099
Ödenen Faizler
-20.658.897 -18.604.908
Alınan Temettüler
192.456 66.529
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.077.075 5.363.545
Elde Edilen Diğer Kazançlar
635.729 1.947.729
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.762.544 1.262.402
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.502.519 -5.715.491
Ödenen Vergiler
-2.195.229 -541.686
Diğer
6.3 262.068 57.562
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.219.397 -3.937.953
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-325.426 -184.397
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.153.527 -5.034.266
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-22.697.738 -23.918.591
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.558.102 -5.464.081
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.544.683 1.446.944
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
25.302.527 31.169.851
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
5.441.860 3.712.657
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.675.742 -5.685.289
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.3 4.078.744 19.219
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
18.497.553 4.270.828
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.858.140 -2.135.849
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-533.233 -528.635
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
192.082 74.720
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.203.974 -13.035.896
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.346.110 13.749.307
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.807.224 -3.674.945
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
148.099 1.279.600
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
613.493 4.570.264
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
33.210.986 11.918.467
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-32.198.476 -11.099.590
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 4.083.584
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-399.017 -332.197
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.3 4.200.943 14.526.803
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.453.849 21.232.046
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 42.821.747 21.589.701
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 60.275.596 42.821.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.600.060 4.667.426
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.418.667 287.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.660 447.670
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.291 545.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.003 -51.323
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13.925 2.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.127 -48.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.394.007 -160.029
Yabancı Para Çevrim Farkları
425.259 892.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.052.651 -1.893.220
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.110.380 1.162.325
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-274.663 -618.595
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
513.126 296.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.181.393 4.955.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.032.619 63.444.432 106.477.051 47.647.266 45.458.060 93.105.326
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 16.458.254 58.011.660 74.469.914 16.857.541 40.385.735 57.243.276
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.488.489 38.861.487 41.349.976 16.756.292 38.758.602 55.514.894
Bankalar
1.4 3.296.463 19.242.802 22.539.265 19.297 1.658.987 1.678.284
Para Piyasalarından Alacaklar
1.4.3 10.703.351 0 10.703.351 104.913 12.056 116.969
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-30.049 -92.629 -122.678 -22.961 -43.910 -66.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 224.804 342.600 567.404 20.253 221.178 241.431
Devlet Borçlanma Senetleri
20.754 73.116 93.870 17.686 50.656 68.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
199.053 269.484 468.537 0 170.522 170.522
Diğer Finansal Varlıklar
4.997 0 4.997 2.567 0 2.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.721.128 3.970.178 26.691.306 22.798.520 3.861.979 26.660.499
Devlet Borçlanma Senetleri
22.710.089 1.923.370 24.633.459 22.790.241 2.028.211 24.818.452
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.039 2.580 13.619 8.279 2.338 10.617
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.044.228 2.044.228 0 1.831.430 1.831.430
Türev Finansal Varlıklar
1.3 3.628.433 1.119.994 4.748.427 7.970.952 989.168 8.960.120
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.373.746 1.077.555 4.451.301 5.101.599 689.435 5.791.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
254.687 42.439 297.126 2.869.353 299.733 3.169.086
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
155.567.644 96.489.507 252.057.151 135.439.728 97.535.290 232.975.018
Krediler
1.7 150.539.562 89.924.281 240.463.843 132.642.405 92.293.060 224.935.465
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
647.401 0 647.401 95.337 0 95.337
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 17.970.624 10.335.035 28.305.659 12.933.751 8.741.415 21.675.166
Devlet Borçlanma Senetleri
17.639.820 10.335.035 27.974.855 12.933.751 8.741.415 21.675.166
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 0 330.804 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.589.943 -3.769.809 -17.359.752 -10.231.765 -3.499.185 -13.730.950
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.17 320.059 0 320.059 288.349 0 288.349
Satış Amaçlı
320.059 0 320.059 288.349 0 288.349
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.9 3.595.273 4.231.653 7.826.926 3.144.898 3.645.062 6.789.960
İştirakler (Net)
6.101 902.257 908.358 6.101 784.140 790.241
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.101 902.257 908.358 6.101 784.140 790.241
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 3.566.857 3.329.396 6.896.253 3.117.632 2.860.922 5.978.554
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.559.557 3.329.396 6.888.953 3.110.332 2.860.922 5.971.254
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 22.315 0 22.315 21.165 0 21.165
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.315 0 22.315 21.165 0 21.165
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.281.326 0 4.281.326 3.270.211 0 3.270.211
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.845.101 0 1.845.101 1.749.439 0 1.749.439
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
865.608 0 865.608 769.946 0 769.946
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.16 1.980.629 0 1.980.629 569.635 0 569.635
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.18 2.723.577 9.984.007 12.707.584 2.905.219 6.390.434 9.295.653
VARLIKLAR TOPLAMI
213.346.228 174.149.599 387.495.827 195.014.745 153.028.846 348.043.591
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 103.168.839 119.621.279 222.790.118 92.782.018 109.767.118 202.549.136
ALINAN KREDİLER
2.3.1 475.135 37.635.407 38.110.542 271.691 37.077.647 37.349.338
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.936.526 759.218 3.695.744 330.175 1.215.446 1.545.621
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 5.912.191 14.791.500 20.703.691 2.678.882 13.706.130 16.385.012
Bonolar
4.270.096 0 4.270.096 1.373.498 0 1.373.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.642.095 14.791.500 16.433.595 1.305.384 13.706.130 15.011.514
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3 830.929 12.353.676 13.184.605 330.910 7.634.494 7.965.404
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.542.718 1.533.715 7.076.433 6.388.957 892.348 7.281.305
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.963.527 1.221.739 4.185.266 5.846.062 823.837 6.669.899
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.579.191 311.976 2.891.167 542.895 68.511 611.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 890.604 8.501 899.105 0 219 219
KARŞILIKLAR
2.6 3.357.745 262.436 3.620.181 3.000.839 306.818 3.307.657
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 753.110 0 753.110 658.112 0 658.112
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.604.635 262.436 2.867.071 2.342.727 306.818 2.649.545
CARİ VERGİ BORCU
2.7 838.765 0 838.765 1.091.311 0 1.091.311
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 821.340 17.758.699 18.580.039 0 13.557.153 13.557.153
Krediler
0 5.102.941 5.102.941 0 5.574.724 5.574.724
Diğer Borçlanma Araçları
821.340 12.655.758 13.477.098 0 7.982.429 7.982.429
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 15.269.130 1.539.820 16.808.950 14.829.942 3.177.994 18.007.936
ÖZKAYNAKLAR
2.10 38.553.457 2.634.197 41.187.654 36.539.132 2.464.367 39.003.499
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.998.636 0 1.998.636 1.995.493 0 1.995.493
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.441.699 0 1.441.699 1.438.556 0 1.438.556
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.343.632 436.694 2.780.326 2.369.395 435.591 2.804.986
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.472.669 2.197.503 -275.166 -909.935 2.028.776 1.118.841
Kar Yedekleri
24.636.747 0 24.636.747 19.969.702 0 19.969.702
Yasal Yedekler
1.102.781 0 1.102.781 869.410 0 869.410
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.533.272 0 23.533.272 19.099.217 0 19.099.217
Diğer Kar Yedekleri
694 0 694 1.075 0 1.075
Kar veya Zarar
3.600.060 0 3.600.060 4.667.426 0 4.667.426
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.600.060 0 3.600.060 4.667.426 0 4.667.426
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
178.597.379 208.898.448 387.495.827 158.243.857 189.799.734 348.043.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 35.703.082 33.210.795
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 28.489.781 24.968.309
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
375.844 415.131
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 900.441 621.717
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
515.907 58.124
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 5.395.946 7.141.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.299 11.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.108.869 4.518.770
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.274.778 2.611.505
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
25.163 6.053
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -20.927.360 -19.268.780
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -15.382.785 -14.331.082
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -3.362.934 -2.297.613
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-187.992 -1.036.889
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.782.290 -1.390.038
Kiralama Faiz Giderleri
-162.347 -27
Diğer Faiz Giderleri
-49.012 -213.131
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.775.722 13.942.015
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.286.993 4.016.348
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.077.075 5.363.545
Gayri Nakdi Kredilerden
1.059.638 786.258
Diğer
6.017.437 4.577.287
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.790.082 -1.347.197
Gayri Nakdi Kredilere
-340 -253
Diğer
-1.789.742 -1.346.944
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.310 6.326
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.4 -1.884.879 -647.623
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
271.662 125.761
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.6 -905.387 11.487.050
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.251.154 -12.260.434
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.7 1.428.469 1.211.427
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.615.615 18.528.493
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -8.772.277 -6.983.607
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -40.975 -138.096
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.9 -3.149.323 -2.836.470
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.8 -4.095.034 -3.490.333
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.558.006 5.079.987
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
780.930 775.504
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.9 4.338.936 5.855.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.10 -738.876 -1.188.065
Cari Vergi Karşılığı
-1.623.617 -791.064
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -397.001
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
884.741 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.600.060 4.667.426
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.11 3.600.060 4.667.426
Grubun Karı (Zararı)
3.600.060 4.667.426
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00430000 0,00730000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817028


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.