KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.08.2019 - 18:12
KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.356.685 1.174.944 -381.624 375.225 16.545.616 0 3.614.081 30.097.927 30.097.927
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 110.325 0 -62.054 0 0 -133.079 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 110.325 0 -62.054 0 0 -133.079 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.175.335 1.174.944 -271.299 375.225 16.483.562 0 3.614.081 29.964.848 29.964.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 485.237 -24.335 2.421 463.490 -900.643 1.235.910 0 0 2.471.232 3.733.312 3.733.312
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.100.000 13.056 0 -9.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.103.196 4.103.196
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 -6 -6
Kar Dağıtımı
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.458.060 1.845.256 -202.373 1.177.756 1.638.434 -1.171.942 1.611.135 19.969.804 0 2.471.232 37.801.350 37.801.350
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 12.893 -19.290 9.730 338.315 -36.107 -1.167.459 0 0 2.360.947 1.499.029 1.499.029
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.318 1.858.415 -237.360 1.187.264 2.405.832 -1.784.117 -368.125 24.637.128 0 2.360.947 40.505.290 40.505.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
231.031.945 391.724.996 622.756.941 216.249.011 356.444.036 572.693.047
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,1 26.972.222 64.346.608 91.318.830 26.421.786 59.852.965 86.274.751
Teminat Mektupları
3.1.2,2 26.731.075 44.232.480 70.963.555 26.251.027 41.182.795 67.433.822
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
405.792 870.048 1.275.840 562.791 1.240.942 1.803.733
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.300.892 43.362.432 47.663.324 3.909.134 39.941.853 43.850.987
Diğer Teminat Mektupları
22.024.391 0 22.024.391 21.779.102 0 21.779.102
Banka Kredileri
0 141.021 141.021 0 200.915 200.915
İthalat Kabul Kredileri
0 141.021 141.021 0 200.915 200.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
125.992 11.738.324 11.864.316 152.733 10.564.051 10.716.784
Belgeli Akreditifler
125.992 11.738.324 11.864.316 152.733 10.564.051 10.716.784
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
115.155 3.958.662 4.073.817 18.026 3.997.024 4.015.050
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.276.121 4.276.121 0 3.908.180 3.908.180
TAAHHÜTLER
3.1.1 67.307.918 41.575.141 108.883.059 57.594.918 27.384.129 84.979.047
Cayılamaz Taahhütler
66.453.187 27.581.120 94.034.307 56.759.355 9.049.492 65.808.847
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.161.251 25.794.892 32.956.143 1.969.620 6.371.281 8.340.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.272.981 1.492.192 12.765.173 10.167.781 2.192.840 12.360.621
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.600.999 0 3.600.999 2.990.824 0 2.990.824
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.696 0 4.696 4.551 0 4.551
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.645.100 0 37.645.100 35.189.895 0 35.189.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
28.491 0 28.491 27.510 0 27.510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.739.669 294.036 7.033.705 6.409.174 485.371 6.894.545
Cayılabilir Taahhütler
854.731 13.994.021 14.848.752 835.563 18.334.637 19.170.200
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
854.731 13.994.021 14.848.752 835.563 18.334.637 19.170.200
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
136.751.805 285.803.247 422.555.052 132.232.307 269.206.942 401.439.249
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
44.069.201 50.527.150 94.596.351 48.402.801 48.037.678 96.440.479
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 2.878.475 3.148.616 270.141 3.175.835 3.445.976
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
43.799.060 47.648.675 91.447.735 48.132.660 44.861.843 92.994.503
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
92.682.604 235.276.097 327.958.701 83.829.506 221.169.264 304.998.770
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.737.971 8.893.509 16.631.480 8.116.786 10.730.591 18.847.377
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.405.620 4.128.080 8.533.700 3.821.115 5.862.521 9.683.636
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.332.351 4.765.429 8.097.780 4.295.671 4.868.070 9.163.741
Para ve Faiz Swap İşlemleri
77.891.859 181.054.518 258.946.377 69.858.272 174.331.835 244.190.107
Swap Para Alım İşlemleri
9.342.841 67.966.080 77.308.921 15.558.017 63.616.649 79.174.666
Swap Para Satım İşlemleri
49.247.018 30.576.238 79.823.256 47.018.255 34.011.042 81.029.297
Swap Faiz Alım İşlemleri
9.651.000 41.256.100 50.907.100 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Swap Faiz Satım İşlemleri
9.651.000 41.256.100 50.907.100 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.501.040 12.838.487 18.339.527 5.034.420 12.244.720 17.279.140
Para Alım Opsiyonları
3.523.747 3.945.030 7.468.777 1.735.423 5.022.695 6.758.118
Para Satım Opsiyonları
1.977.293 5.286.013 7.263.306 2.998.997 3.709.657 6.708.654
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.553.449 2.553.449 150.000 2.325.046 2.475.046
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.053.995 1.053.995 150.000 1.187.322 1.337.322
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
731.685 681.191 1.412.876 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
21.525 660.110 681.635 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
710.160 21.081 731.241 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
820.049 31.808.392 32.628.441 820.028 23.862.118 24.682.146
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.752.399.946 1.735.763.784 7.488.163.730 3.144.563.530 655.742.081 3.800.305.611
EMANET KIYMETLER
396.307.230 581.760.194 978.067.424 357.170.276 530.118.288 887.288.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
375.409.649 581.068.173 956.477.822 333.178.706 529.517.839 862.696.545
Tahsile Alınan Çekler
15.258.380 68.080 15.326.460 18.324.311 55.419 18.379.730
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.581.057 536.273 6.117.330 5.609.115 464.462 6.073.577
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 69.934 69.934 0 64.289 64.289
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 17.734 75.878 58.144 16.279 74.423
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
5.330.446.792 1.142.281.081 6.472.727.873 2.767.738.690 115.746.850 2.883.485.540
Menkul Kıymetler
792.175 638 792.813 249.891 583 250.474
Teminat Senetleri
1.096.673 281.499 1.378.172 1.144.853 316.775 1.461.628
Emtia
15.997 0 15.997 17.430 0 17.430
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
5.120.748.420 1.100.087.121 6.220.835.541 2.589.950.921 92.780.033 2.682.730.954
Diğer Rehinli Kıymetler
207.793.527 41.901.503 249.695.030 176.375.595 22.640.019 199.015.614
Rehinli Kıymet Alanlar
0 10.320 10.320 0 9.440 9.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
25.645.924 11.722.509 37.368.433 19.654.564 9.876.943 29.531.507
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.983.431.891 2.127.488.780 8.110.920.671 3.360.812.541 1.012.186.117 4.372.998.658


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.792.590 2.943.245
Alınan Faizler
15.685.271 11.916.255
Ödenen Faizler
-10.875.420 -7.403.463
Alınan Temettüler
191.459 64.399
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.375.667 2.502.968
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.125.736 186.905
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
750.110 1.062.004
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.020.927 -2.509.930
Ödenen Vergiler
-800.496 -321.532
Diğer
361.190 -2.554.361
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.946.065 -6.453.196
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-76.790 -202.970
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.555.175 -2.582.522
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.747.485 -19.670.403
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.543.510 -2.765.676
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.570.386 2.811.694
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
18.661.068 13.351.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
4.377.709 1.643.608
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.832.700 5.304.123
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.567.934 -4.342.180
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.738.655 -3.509.951
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.529.479 -2.199.621
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-446.602 -399.942
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
152.549 192.864
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.955.961 -5.482.655
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.823.079 5.721.439
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.173.734 -2.713.628
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
71.190 482.301
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.840.736 9.430.037
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.666.161 5.885.443
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.625.917 -558.522
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 4.103.196
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-199.508 -80
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.876.810 2.274.376
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.926.722 5.994.841
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.821.748 21.589.701
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.748.470 27.584.542


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.360.947 2.471.232
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-861.918 1.262.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.333 463.323
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.494 545.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.730 -31.198
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9.730 2.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.839 -53.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-865.251 798.757
Yabancı Para Çevrim Farkları
338.315 463.490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-46.291 -1.154.671
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.269.264 1.909.471
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-227.478 -324.969
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
339.467 -94.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.499.029 3.733.312


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
46.563.056 59.054.033 105.617.089 47.647.266 45.458.060 93.105.326
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 17.885.991 53.927.792 71.813.783 16.857.541 40.385.735 57.243.276
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
7.909.086 40.343.809 48.252.895 16.756.292 38.758.602 55.514.894
Bankalar
1.4 2.944.037 13.633.769 16.577.806 19.297 1.658.987 1.678.284
Para Piyasalarından Alacaklar
7.068.607 32.754 7.101.361 104.913 12.056 116.969
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-35.739 -82.540 -118.279 -22.961 -43.910 -66.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 19.861 298.841 318.702 20.253 221.178 241.431
Devlet Borçlanma Senetleri
17.602 55.077 72.679 17.686 50.656 68.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 243.764 243.764 0 170.522 170.522
Diğer Finansal Varlıklar
2.259 0 2.259 2.567 0 2.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.860.422 3.858.490 26.718.912 22.798.520 3.861.979 26.660.499
Devlet Borçlanma Senetleri
22.849.381 1.849.742 24.699.123 22.790.241 2.028.211 24.818.452
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.041 2.541 13.582 8.279 2.338 10.617
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.006.207 2.006.207 0 1.831.430 1.831.430
Türev Finansal Varlıklar
1.3 5.796.782 968.910 6.765.692 7.970.952 989.168 8.960.120
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.904.555 934.939 4.839.494 5.101.599 689.435 5.791.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.892.227 33.971 1.926.198 2.869.353 299.733 3.169.086
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
148.538.634 101.303.315 249.841.949 135.439.728 97.535.290 232.975.018
Krediler
1.7 143.349.416 94.904.359 238.253.775 132.642.405 92.293.060 224.935.465
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
33.126 0 33.126 95.337 0 95.337
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 15.987.044 10.085.281 26.072.325 12.933.751 8.741.415 21.675.166
Devlet Borçlanma Senetleri
15.658.685 10.085.281 25.743.966 12.933.751 8.741.415 21.675.166
Diğer Finansal Varlıklar
328.359 0 328.359 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.830.952 -3.686.325 -14.517.277 -10.231.765 -3.499.185 -13.730.950
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 326.235 0 326.235 288.349 0 288.349
Satış Amaçlı
326.235 0 326.235 288.349 0 288.349
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.9 3.304.734 4.072.355 7.377.089 3.144.898 3.645.062 6.789.960
İştirakler (Net)
6.101 872.424 878.525 6.101 784.140 790.241
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.101 872.424 878.525 6.101 784.140 790.241
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 3.277.700 3.199.931 6.477.631 3.117.632 2.860.922 5.978.554
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.270.400 3.199.931 6.470.331 3.110.332 2.860.922 5.971.254
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 20.933 0 20.933 21.165 0 21.165
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.933 0 20.933 21.165 0 21.165
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.252.839 0 4.252.839 3.270.211 0 3.270.211
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.797.594 0 1.797.594 1.749.439 0 1.749.439
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
818.101 0 818.101 769.946 0 769.946
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 1.194.290 0 1.194.290 569.635 0 569.635
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 2.701.223 11.547.310 14.248.533 2.905.219 6.390.434 9.295.653
VARLIKLAR TOPLAMI
208.678.605 175.977.013 384.655.618 195.014.745 153.028.846 348.043.591
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 96.307.437 121.270.587 217.578.024 92.782.018 109.767.118 202.549.136
ALINAN KREDİLER
2.3.1 330.003 35.831.120 36.161.123 271.691 37.077.647 37.349.338
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.806.277 1.323.969 8.130.246 330.175 1.215.446 1.545.621
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 5.590.661 17.595.785 23.186.446 2.678.882 13.706.130 16.385.012
Bonolar
2.3.4 3.899.211 0 3.899.211 1.373.498 0 1.373.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.691.450 17.595.785 19.287.235 1.305.384 13.706.130 15.011.514
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3 309.302 11.819.585 12.128.887 330.910 7.634.494 7.965.404
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.711.814 1.817.083 7.528.897 6.388.957 892.348 7.281.305
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.009.395 1.475.898 6.485.293 5.846.062 823.837 6.669.899
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
702.419 341.185 1.043.604 542.895 68.511 611.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 859.558 16.410 875.968 0 219 219
KARŞILIKLAR
2.6 3.212.961 242.330 3.455.291 3.000.839 306.818 3.307.657
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 712.521 0 712.521 658.112 0 658.112
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.500.440 242.330 2.742.770 2.342.727 306.818 2.649.545
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.179.169 0 1.179.169 1.091.311 0 1.091.311
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 0 17.435.925 17.435.925 0 13.557.153 13.557.153
Krediler
0 4.943.597 4.943.597 0 5.574.724 5.574.724
Diğer Borçlanma Araçları
0 12.492.328 12.492.328 0 7.982.429 7.982.429
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 14.423.742 2.066.610 16.490.352 14.829.942 3.177.994 18.007.936
ÖZKAYNAKLAR
2.10 38.182.036 2.323.254 40.505.290 36.539.132 2.464.367 39.003.499
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.998.255 0 1.998.255 1.995.493 0 1.995.493
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.441.318 0 1.441.318 1.438.556 0 1.438.556
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.371.947 436.372 2.808.319 2.369.395 435.591 2.804.986
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.633.292 1.886.882 253.590 -909.935 2.028.776 1.118.841
Kar Yedekleri
24.637.128 0 24.637.128 19.969.702 0 19.969.702
Yasal Yedekler
1.102.781 0 1.102.781 869.410 0 869.410
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.533.272 0 23.533.272 19.099.217 0 19.099.217
Diğer Kar Yedekleri
1.075 0 1.075 1.075 0 1.075
Kar veya Zarar
2.360.947 0 2.360.947 4.667.426 0 4.667.426
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.360.947 0 2.360.947 4.667.426 0 4.667.426
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
172.912.960 211.742.658 384.655.618 158.243.857 189.799.734 348.043.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 18.573.349 13.384.257 9.658.367 7.081.055
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 14.527.510 10.969.444 7.361.145 5.815.002
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
262.381 176.978 146.095 94.208
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 470.361 296.941 314.362 163.015
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
369.756 22.510 327.492 14.762
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 2.930.650 1.917.186 1.505.097 993.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.076 7.206 1.180 472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.775.029 1.304.392 877.992 661.023
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.152.545 605.588 625.925 331.977
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.691 1.198 4.176 596
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -11.347.842 -7.508.641 -5.789.282 -3.973.070
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -8.636.883 -5.461.780 -4.303.114 -2.868.859
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.614.032 -961.903 -869.568 -529.255
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-107.860 -463.019 -66.461 -228.912
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -858.908 -577.116 -500.393 -336.456
Kiralama Faiz Giderleri
-82.806 -6 -42.283 0
Diğer Faiz Giderleri
-47.353 -44.817 -7.463 -9.588
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.225.507 5.875.616 3.869.085 3.107.985
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.489.386 1.979.443 1.205.914 993.312
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.375.667 2.502.968 1.690.459 1.280.070
Gayri Nakdi Kredilerden
523.861 338.571 267.162 170.567
Diğer
2.851.806 2.164.397 1.423.297 1.109.503
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-886.281 -523.525 -484.545 -286.758
Gayri Nakdi Kredilere
-159 -104 -87 -44
Diğer
-886.122 -523.421 -484.458 -286.714
TEMETTÜ GELİRLERİ
8.313 4.196 560 1.598
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -783.083 -751.361 -761.097 -310.929
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
127.011 80.924 63.294 39.637
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 444.626 3.411.859 -963.307 2.907.824
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.354.720 -4.244.144 138.916 -3.258.390
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 722.807 786.208 319.353 417.286
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.662.930 7.894.102 4.633.815 4.209.252
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -3.780.915 -2.008.582 -1.882.650 -1.195.253
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -216.757 -339.513 -3.510 -194.367
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -1.522.799 -1.284.585 -776.488 -667.185
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -1.780.586 -1.561.156 -911.999 -803.139
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.361.873 2.700.266 1.059.168 1.349.308
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
422.230 382.266 198.176 171.398
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 2.784.103 3.082.532 1.257.344 1.520.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -423.156 -611.300 -137.807 -293.522
Cari Vergi Karşılığı
-704.505 -132.976 -704.505 -132.976
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -478.324 0 -160.546
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
281.349 0 566.698 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.360.947 2.471.232 1.119.537 1.227.184
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 2.360.947 2.471.232 1.119.537 1.227.184
Grubun Karı (Zararı)
2.360.947 2.471.232 1.119.537 1.227.184
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00280000 0,00570000 0,00130000 0,00280000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.