KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:47
KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.356.685 0 1.174.944 -381.624 375.225 0 16.545.616 0 3.614.081 0 0 30.097.927
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 0 110.325 0 0 -62.054 0 0 0 0 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 0 110.325 0 0 -62.054 0 0 0 0 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.175.335 0 1.174.944 -271.299 375.225 0 16.483.562 0 3.614.081 0 0 29.964.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 485.503 -40.032 2.199 0 892.573 -1.476.711 424.109 0 0 0 4.667.426 0 0 4.955.067
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.100.000 13.056 0 -29.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.083.584
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 -108 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 0 2.067.517 -1.748.010 799.334 0 19.969.702 0 4.667.426 0 0 39.003.499


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
216.249.011 356.444.036 572.693.047 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,3 26.421.786 59.852.965 86.274.751 0 0 0
Teminat Mektupları
3.1.2.2 26.251.027 41.182.795 67.433.822 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
562.791 1.240.942 1.803.733 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.909.134 39.941.853 43.850.987 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
21.779.102 0 21.779.102 0 0 0
Banka Kredileri
0 200.915 200.915 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 200.915 200.915 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
152.733 10.564.051 10.716.784 0 0 0
Belgeli Akreditifler
152.733 10.564.051 10.716.784 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
18.026 3.997.024 4.015.050 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 3.908.180 3.908.180 0 0 0
TAAHHÜTLER
3.1.1 57.594.918 27.384.129 84.979.047 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
56.759.355 9.049.492 65.808.847 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.969.620 6.371.281 8.340.901 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.167.781 2.192.840 12.360.621 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.990.824 0 2.990.824 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.551 0 4.551 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.189.895 0 35.189.895 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.510 0 27.510 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.409.174 485.371 6.894.545 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
835.563 18.334.637 19.170.200 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
835.563 18.334.637 19.170.200 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
132.232.307 269.206.942 401.439.249 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
48.402.801 48.037.678 96.440.479 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 3.175.835 3.445.976 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
48.132.660 44.861.843 92.994.503 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
83.829.506 221.169.264 304.998.770 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.116.786 10.730.591 18.847.377 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.821.115 5.862.521 9.683.636 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.295.671 4.868.070 9.163.741 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
69.858.272 174.331.835 244.190.107 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
15.558.017 63.616.649 79.174.666 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
47.018.255 34.011.042 81.029.297 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.641.000 38.352.072 41.993.072 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.641.000 38.352.072 41.993.072 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.034.420 12.244.720 17.279.140 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
1.735.423 5.022.695 6.758.118 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
2.998.997 3.709.657 6.708.654 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
150.000 2.325.046 2.475.046 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
150.000 1.187.322 1.337.322 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
820.028 23.862.118 24.682.146 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.144.563.530 655.742.081 3.800.305.611 0 0 0
EMANET KIYMETLER
357.170.276 530.118.288 887.288.564 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
333.178.706 529.517.839 862.696.545 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
18.324.311 55.419 18.379.730 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.609.115 464.462 6.073.577 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 64.289 64.289 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 16.279 74.423 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.767.738.690 115.746.850 2.883.485.540 0 0 0
Menkul Kıymetler
249.891 583 250.474 0 0 0
Teminat Senetleri
1.144.853 316.775 1.461.628 0 0 0
Emtia
17.430 0 17.430 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.589.950.921 92.780.033 2.682.730.954 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
176.375.595 22.640.019 199.015.614 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 9.440 9.440 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.654.564 9.876.943 29.531.507 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.360.812.541 1.012.186.117 4.372.998.658 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.667.426
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
287.641 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
447.670 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
545.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.323
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-160.029 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
892.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.893.220
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.162.325
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-618.595
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
296.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.955.067 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 33.210.795 0
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 24.968.309
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
415.131
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 621.717
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
58.124
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 7.141.461 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.518.770
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.611.505
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
6.053
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -19.268.780 0
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -14.331.082
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -2.297.613
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.036.889
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.390.038
Diğer Faiz Giderleri
-213.158
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.942.015 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.016.348 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.363.545 0
Gayri Nakdi Kredilerden
786.258
Diğer
4.577.287
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.347.197 0
Gayri Nakdi Kredilere
-253
Diğer
-1.346.944
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -2.836.470
TEMETTÜ GELİRLERİ
6.326
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.4 -647.623 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
125.761
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 11.487.050
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-12.260.434
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 1.211.427
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.692.023 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
4.7 -7.121.703
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.8 -3.490.333
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.079.987 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
775.504
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.9 5.855.491 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.10 -1.188.065 0
Cari Vergi Karşılığı
-791.064
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-397.001
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.667.426 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.11 4.667.426 0
Grubun Karı (Zararı)
4.667.426
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00730000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
60.564.821 54.177.373 114.742.194 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 16.880.502 40.429.645 57.310.147 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
16.756.292 38.758.602 55.514.894 0 0 0
Bankalar
1.4 19.297 1.658.987 1.678.284 0 0 0
Para Piyasalarından Alacaklar
104.913 12.056 116.969 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 20.253 221.178 241.431 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
17.686 50.656 68.342 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 170.522 170.522 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.567 0 2.567 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.823.185 3.892.380 26.715.565 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
22.814.906 2.032.888 24.847.794 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.279 2.338 10.617 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.857.154 1.857.154 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.8 12.933.751 8.741.415 21.675.166 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
12.933.751 8.741.415 21.675.166 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.3 7.970.952 989.168 8.960.120 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.3.1 5.101.599 689.435 5.791.034 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.3.2 2.869.353 299.733 3.169.086 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-63.822 -96.413 -160.235 0 0 0
KREDİLER (Net)
1.7 122.522.173 88.815.977 211.338.150 0 0 0
Krediler
120.262.548 92.293.060 212.555.608 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
120.262.548 92.293.060 212.555.608 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
95.337 0 95.337 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
95.337 0 95.337 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
1.7.11 12.379.857 0 12.379.857 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.215.569 -3.477.083 -13.692.652 0 0 0
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-673.246 -556.044 -1.229.290 0 0 0
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-688.021 -2.921.039 -3.609.060 0 0 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
1.7.10 -8.854.302 0 -8.854.302 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.17 288.349 0 288.349 0 0 0
Satış Amaçlı
288.349 0 288.349 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.144.898 3.645.062 6.789.960 0 0 0
İştirakler (Net)
1.9 6.101 784.140 790.241 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.101 784.140 790.241 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 3.117.632 2.860.922 5.978.554 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.110.332 2.860.922 5.971.254 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 21.165 0 21.165 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 21.165 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.13 3.270.211 0 3.270.211 0 0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.14 1.749.439 0 1.749.439 0 0 0
Şerefiye
979.493 0 979.493 0 0 0
Diğer
769.946 0 769.946 0 0 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.16 569.635 0 569.635 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
1.18 2.905.219 6.390.434 9.295.653 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
195.014.745 153.028.846 348.043.591 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 92.782.018 109.767.118 202.549.136 0 0 0
ALINAN KREDİLER
2.3.1 271.691 37.077.647 37.349.338 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
330.175 1.215.446 1.545.621 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 2.678.882 13.706.130 16.385.012 0 0 0
Bonolar
2.3.4 1.373.498 0 1.373.498 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.305.384 13.706.130 15.011.514 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 330.910 7.634.494 7.965.404 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 6.388.957 892.348 7.281.305 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.846.062 823.837 6.669.899 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
542.895 68.511 611.406 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
2.5 0 219 219 0 0 0
Finansal Kiralama
0 228 228 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
2.5.2 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -9 -9 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.6 3.000.839 306.818 3.307.657 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
658.112 0 658.112 0 0 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.4 2.342.727 306.818 2.649.545 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.091.311 0 1.091.311 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 0 13.557.153 13.557.153 0 0 0
Krediler
0 5.574.724 5.574.724 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 7.982.429 7.982.429 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 14.829.942 3.177.994 18.007.936 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
2.10 36.539.132 2.464.367 39.003.499 0 0 0
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 0 0 0
Sermaye Yedekleri
1.995.493 0 1.995.493 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.438.556 0 1.438.556 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.369.395 435.591 2.804.986 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-909.935 2.028.776 1.118.841 0 0 0
Kar Yedekleri
19.969.702 0 19.969.702 0 0 0
Yasal Yedekler
869.410 0 869.410 0 0 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
19.099.217 0 19.099.217 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
1.075 0 1.075 0 0 0
Kar veya Zarar
4.667.426 0 4.667.426 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.667.426 0 4.667.426 0 0 0
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
158.243.857 189.799.734 348.043.591 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.876.632 0
Alınan Faizler
24.373.099 0
Ödenen Faizler
-18.604.908 0
Alınan Temettüler
66.529 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.363.545 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.947.729 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.262.402 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.715.491 0
Ödenen Vergiler
-541.686 0
Diğer
6.3 -274.587 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.937.953 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-184.397 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.034.266 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-23.918.591 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.464.081 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.446.944 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
31.169.851 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
3.712.657 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.685.289 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.3 19.219 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.938.679 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.135.849 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-528.635 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
74.720 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.035.896 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.749.307 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.674.945 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.279.600 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.902.413 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.918.467 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.099.590 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
4.083.584 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-48 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.3 14.526.803 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
21.232.046 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 21.589.701 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 42.821.747 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737344


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.968 Değişim: 0,88% Hacim : 17.790 Mio.TL Son veri saati : 15:12
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.977
Açılış: 1.920
13,6233 Değişim: 0,25%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6507
Açılış: 13,5897
15,2347 Değişim: -0,35%
Düşük 15,1924 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
793,94 Değişim: -0,09%
Düşük 790,22 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.