KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

31.10.2018 - 18:13
KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.356.685 0 1.174.944 -381.624 375.225 0 16.545.616 0 3.614.081 0 0 30.097.927
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 0 110.325 0 0 -62.054 0 0 0 0 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 0 110.325 0 0 -62.054 0 0 0 0 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.175.335 0 1.174.944 -271.299 375.225 0 16.483.562 0 3.614.081 0 0 29.964.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 485.503 -24.335 6.615 0 1.432.842 -1.734.904 2.501.771 0 0 0 3.586.254 0 0 6.253.746
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.100.000 13.056 0 -29.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.083.589
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 -6
Kar Dağıtımı
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.453 1.845.522 -202.373 1.181.950 0 2.607.786 -2.006.203 2.876.996 0 19.969.804 0 3.586.254 0 0 40.302.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
240.696.684 475.736.920 716.433.604 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,3 27.433.436 76.910.971 104.344.407 0 0 0
Teminat Mektupları
3.1.2.2 27.361.814 50.999.942 78.361.756 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
601.036 1.616.300 2.217.336 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.133.788 49.383.642 53.517.430 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
22.626.990 0 22.626.990 0 0 0
Banka Kredileri
0 311.588 311.588 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 311.588 311.588 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
52.118 16.430.184 16.482.302 0 0 0
Belgeli Akreditifler
52.118 16.430.184 16.482.302 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
19.504 4.605.948 4.625.452 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.563.309 4.563.309 0 0 0
TAAHHÜTLER
3.1.1 64.264.995 61.427.637 125.692.632 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
63.380.513 47.855.841 111.236.354 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.278.989 43.723.298 50.002.287 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
37.025 19.076 56.101 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10.132.674 3.731.240 13.863.914 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.260.737 0 3.260.737 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.475 0 1.475 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.821.972 0 35.821.972 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
23.072 0 23.072 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.824.569 382.227 8.206.796 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
884.482 13.571.796 14.456.278 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
884.482 13.571.796 14.456.278 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
148.998.253 337.398.312 486.396.565 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
52.399.791 56.278.243 108.678.034 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 3.642.900 3.913.041 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
52.129.650 52.635.343 104.764.993 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
96.598.462 281.120.069 377.718.531 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.757.732 16.244.275 25.002.007 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.581.773 9.301.668 12.883.441 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.175.959 6.942.607 12.118.566 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
77.706.473 215.894.621 293.601.094 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
24.759.796 76.233.957 100.993.753 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
48.836.677 52.625.570 101.462.247 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.055.000 43.517.547 45.572.547 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.055.000 43.517.547 45.572.547 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.929.656 22.638.129 31.567.785 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
3.630.613 10.299.582 13.930.195 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
5.299.043 8.287.346 13.586.389 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.597.566 2.597.566 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.453.635 1.453.635 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
384.593 375.993 760.586 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 375.993 375.993 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
384.593 0 384.593 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
820.008 25.967.051 26.787.059 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.890.559.232 751.195.220 3.641.754.452 0 0 0
EMANET KIYMETLER
420.652.853 603.765.876 1.024.418.729 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
396.166.848 602.941.498 999.108.346 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
18.687.060 70.401 18.757.461 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.740.801 661.307 6.402.108 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 73.988 73.988 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 18.682 76.826 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.450.541.831 135.974.521 2.586.516.352 0 0 0
Menkul Kıymetler
248.455 664 249.119 0 0 0
Teminat Senetleri
1.136.065 461.513 1.597.578 0 0 0
Emtia
19.120 0 19.120 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.303.560.277 100.031.752 2.403.592.029 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
145.577.914 35.469.830 181.047.744 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 10.762 10.762 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.364.548 11.454.823 30.819.371 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.131.255.916 1.226.932.140 4.358.188.056 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.586.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.667.492 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
467.783 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
545.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.199
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.199.709 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.432.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.224.236
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
4.221.354
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
r
-216.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.253.746 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 22.840.497 0 9.456.240 0
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 18.139.937 0 7.170.493 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
285.863 0 108.885 0
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 462.155 0 165.214 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
30.248 0 7.738 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 3.920.873 0 2.003.687 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.663 0 2.457 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.561.123 0 1.256.731 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.350.087 0 744.499 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.421 0 223 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -12.821.575 0 -5.312.934 0
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -9.249.230 0 -3.787.450 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.731.086 0 -769.183 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-715.329 0 -252.310 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.054.705 0 -477.589 0
Diğer Faiz Giderleri
-71.225 0 -26.402 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.018.922 0 4.143.306 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.956.868 0 977.425 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.851.528 0 1.348.560 0
Gayri Nakdi Kredilerden
544.666 0 206.095 0
Diğer
3.306.862 0 1.142.465 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-894.660 0 -371.135 0
Gayri Nakdi Kredilere
-176 0 -72 0
Diğer
-894.484 0 -371.063 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.7 -2.094.619 0 -810.034 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.863 0 667 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -553.219 0 198.142 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
124.240 0 43.316 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 13.466.203 0 10.054.344 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-14.143.662 0 -9.899.518 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 1.071.856 0 285.648 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.404.671 0 4.795.154 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
4.4 -5.238.498 0 -2.890.403 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -2.342.359 0 -781.203 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.823.814 0 1.123.548 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
615.299 0 233.033 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 4.439.113 0 1.356.581 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -852.859 0 -241.559 0
Cari Vergi Karşılığı
-16.017 0 116.959 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-836.842 0 -358.518 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.586.254 0 1.115.022 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 3.586.254 0 1.115.022 0
Grubun Karı (Zararı)
3.586.254 0 1.115.022 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00620000 0,00000000 0,00130000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
60.694.785 67.855.253 128.550.038 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 8.039.045 51.961.164 60.000.209 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
7.761.927 47.161.547 54.923.474 0 0 0
Bankalar
1.4 104.083 4.799.617 4.903.700 0 0 0
Para Piyasalarından Alacaklar
173.035 0 173.035 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 61.598 278.750 340.348 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
43.827 58.346 102.173 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 220.404 220.404 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
17.771 0 17.771 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 20.995.723 4.273.206 25.268.929 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
20.987.447 2.225.409 23.212.856 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.276 2.696 10.972 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.045.101 2.045.101 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.8 12.477.851 9.872.766 22.350.617 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
12.477.851 9.872.766 22.350.617 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.3 19.143.563 1.524.458 20.668.021 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.3.1,2 13.058.766 927.538 13.986.304 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.3.2 6.084.797 596.920 6.681.717 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-22.995 -55.091 -78.086 0 0 0
KREDİLER (Net)
1.7 126.856.334 109.654.812 236.511.146 0 0 0
Krediler
126.243.565 112.594.334 238.837.899 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
126.243.565 112.594.334 238.837.899 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
6.980 0 6.980 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
6.980 0 6.980 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
1.7.8 9.492.397 0 9.492.397 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.886.608 -2.939.522 -11.826.130 0 0 0
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-720.050 -1.015.126 -1.735.176 0 0 0
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-426.445 -1.924.396 -2.350.841 0 0 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
1.7.7 -7.740.113 0 -7.740.113 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 252.247 0 252.247 0 0 0
Satış Amaçlı
252.247 0 252.247 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.036.443 4.137.996 7.174.439 0 0 0
İştirakler (Net)
1.9 6.101 873.984 880.085 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.101 873.984 880.085 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 3.011.996 3.264.012 6.276.008 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.004.696 3.264.012 6.268.708 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 18.346 0 18.346 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.346 0 18.346 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.170.436 0 3.170.436 0 0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.670.227 0 1.670.227 0 0 0
Şerefiye
979.493 0 979.493 0 0 0
Diğer
690.734 0 690.734 0 0 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
118.021 0 118.021 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
1.16 2.583.595 10.140.127 12.723.722 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
198.382.088 191.788.188 390.170.276 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 90.477.463 120.546.044 211.023.507 0 0 0
ALINAN KREDİLER
2.3.1 519.536 50.717.355 51.236.891 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.605.247 625.573 3.230.820 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 3.667.575 18.657.095 22.324.670 0 0 0
Bonolar
2.3.4 1.920.293 57.388 1.977.681 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.747.282 18.599.707 20.346.989 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3 0 8.229.282 8.229.282 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 12.863.252 1.185.474 14.048.726 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.552.951 1.166.560 13.719.511 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
310.301 18.914 329.215 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
2.5 0 389 389 0 0 0
Finansal Kiralama
0 410 410 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
2.5.2 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -21 -21 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.6 3.513.320 233.894 3.747.214 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
600.468 0 600.468 0 0 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.4 2.912.852 233.894 3.146.746 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
2.7 439.210 0 439.210 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
387.817 0 387.817 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 0 15.452.966 15.452.966 0 0 0
Krediler
0 6.345.740 6.345.740 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 9.107.226 9.107.226 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 13.203.769 6.542.838 19.746.607 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
2.10 37.114.365 3.187.812 40.302.177 0 0 0
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 0 0 0
Sermaye Yedekleri
1.995.390 0 1.995.390 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.438.453 0 1.438.453 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.388.933 436.166 2.825.099 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
726.933 2.751.646 3.478.579 0 0 0
Kar Yedekleri
19.969.804 0 19.969.804 0 0 0
Yasal Yedekler
869.410 0 869.410 0 0 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
19.099.217 0 19.099.217 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
1.177 0 1.177 0 0 0
Kar veya Zarar
3.586.254 0 3.586.254 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.586.254 0 3.586.254 0 0 0
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
164.791.554 225.378.722 390.170.276 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.863.990 0
Alınan Faizler
18.743.011 0
Ödenen Faizler
-12.171.666 0
Alınan Temettüler
65.066 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.851.528 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
496.053 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.036.871 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.777.505 0
Ödenen Vergiler
-392.509 0
Diğer
-1.986.859 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.953.472 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-282.523 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-982.186 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-40.330.754 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.110.896 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-374.252 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
41.599.915 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
3.606.150 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.865.838 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.944.764 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.910.518 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.628.883 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-505.254 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
200.601 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.715.618 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.201.447 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.621.570 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
811.511 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
13.186.133 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.646.847 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.544.561 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
4.083.589 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
258 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.157.616 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
21.625.384 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.589.701 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.215.085 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716783


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: 0,00% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4277 Değişim: 0,05%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4645 Değişim: -0,09%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.489,50 Değişim: 0,25%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.