KAP ***YILHO*** YILMAZ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

04.10.2018 - 17:29
KAP ***YILHO*** YILMAZ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YILHO*** YILMAZ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
94.250.000 295.309 -5.937.298 5.513.465 -7.864 20.413.178 117.599.811 54.514.370 286.640.971 268.288.402 554.929.373
Transferler
1.499.597 53.014.773 -54.514.370 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-681.872 441.463 14.667.103 14.426.694 14.045.379 28.472.073
Kar Payları
-15.978.667 -15.978.667
Dönem Sonu Bakiyeler
94.250.000 295.309 -6.619.170 5.954.928 -7.864 21.912.775 170.614.584 14.667.103 301.067.665 266.355.114 567.422.779
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
94.250.000 295.309 -5.781.742 5.496.879 -7.320 22.728.460 150.975.371 56.141.202 324.098.159 307.949.132 632.047.291
Transferler
1.649.807 54.491.395 -56.141.202 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.002.343 -651.398 48 36.048.629 34.394.936 35.366.403 69.761.339
Kar Payları
-17.475.500 -17.475.500
Dönem Sonu Bakiyeler
94.250.000 295.309 -6.784.085 4.845.481 -7.272 24.378.267 205.466.766 36.048.629 358.493.095 325.840.035 684.333.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.824.615 131.681.241
Dönem Karı (Zararı)
73.064.132 28.952.219
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
73.064.132 28.952.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.724.872 60.947.427
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 38.166.975 33.822.113
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.915.819 3.401.192
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.289.189 3.434.216
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 626.630 -33.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.775.729 12.275.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 11.604.236 11.849.990
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.171.493 425.061
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.732.397 11.282.392
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.739.136 -119.335
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 6.688.061 9.935.015
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 -514.935 -252.259
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 2.298.407 1.718.971
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -707.350 3.828.910
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.698 -3.662.231
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -158.698 -3.662.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.333.485 54.735.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.744.349 -24.456.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.744.349 -24.456.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.275.666 11.466.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.275.666 11.466.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117.540.379 5.512.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.939.717 4.659.718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.303.449 54.833.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.303.449 54.833.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.432.411 2.721.007
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.432.411 2.721.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.455.519 144.635.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -12.279.205 -12.770.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.351.699 -183.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.519.888 -12.753.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
660.038 5.151.458
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,21 660.038 5.151.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.979.107 -61.541.063
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -54.979.107 -61.541.063
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-39.852.956 -48.440.512
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-39.852.956 -48.440.512
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
16.913.001 91.956.994
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
16.913.001 91.956.994
Alınan Faiz
1.739.136 119.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.802.620 -103.250.157
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
453.136.162 104.414.821
Kredilerden Nakit Girişleri
453.136.162 104.414.821
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-434.134.203 -184.222.862
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-434.134.203 -184.222.862
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
13.729.983
Ödenen Temettüler
15 -17.475.500 -15.978.667
Ödenen Faiz
-2.386.592 -7.480.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -67.230 16.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.107.347 15.677.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.263.565 -3.634.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.156.218 12.042.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 135.698.024 71.842.142
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.541.806 83.884.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 126.541.806 135.698.024
Finansal Yatırımlar
24 76.738 9.508
Ticari Alacaklar
5 348.328.666 300.206.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 6 4.842.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 343.486.357 300.206.628
Diğer Alacaklar
101.687.646 98.735.955
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 101.684.840 78.744.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.806 19.991.070
Stoklar
7 354.461.247 237.547.498
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.552.927 22.115.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 360.443
Diğer Dönen Varlıklar
8 52.478.894 65.766.296
ARA TOPLAM
997.488.367 860.079.858
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
997.488.367 860.079.858
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 248.608 248.608
Ticari Alacaklar
5 139.784 105.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 139.784 105.069
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 32.381.537 32.662.178
Maddi Duran Varlıklar
11 579.598.803 557.156.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 16.784.120 12.672.739
Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.364.741 17.741.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 24.951.540 22.777.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
675.469.133 643.363.726
TOPLAM VARLIKLAR
1.672.957.500 1.503.443.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 494.294.307 441.219.976
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.215.086 28.422.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 25.215.086 28.422.710
Ticari Borçlar
5 370.062.635 300.274.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 6 89.328.121 44.899.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 280.734.514 255.374.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 24.777.195 17.280.384
Diğer Borçlar
8 22.930.492 10.207.065
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 8 13.729.983
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.200.509 10.207.065
Ertelenmiş Gelirler
17 1.266.299 1.365.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 25.125
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.973.478 18.495.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.714.718 10.972.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.258.760 7.523.786
ARA TOPLAM
956.519.492 817.290.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
956.519.492 817.290.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 26.563.275
Ertelenmiş Gelirler
17 1.598.279 2.120.398
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.506.599 25.421.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 30.506.599 25.421.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.104.878 54.105.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
988.624.370 871.396.293
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.493.095 324.098.159
Ödenmiş Sermaye
15 94.250.000 94.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 295.309 295.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -6.784.085 -5.781.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.784.085 -5.781.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.784.085 -5.781.742
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.838.209 5.489.559
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 4.845.481 5.496.879
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7.272 -7.320
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -7.272 -7.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 24.378.267 22.728.460
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 24.378.267 22.728.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
205.466.766 150.975.371
Net Dönem Karı veya Zararı
36.048.629 56.141.202
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
325.840.035 307.949.132
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
684.333.130 632.047.291
TOPLAM KAYNAKLAR
1.672.957.500 1.503.443.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.490.407.260 1.178.493.691
Satışların Maliyeti
18 -1.163.253.958 -928.334.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
327.153.302 250.158.786
BRÜT KAR (ZARAR)
327.153.302 250.158.786
Genel Yönetim Giderleri
19 -68.803.090 -60.240.883
Pazarlama Giderleri
19 -145.040.601 -139.175.917
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -4.879.413 -3.680.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 30.956.139 14.347.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -16.567.488 -6.527.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.818.849 54.881.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.308.496 4.933.394
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -356.462 -216.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.770.883 59.597.651
Finansman Gelirleri
22 5.191.924 28.994.550
Finansman Giderleri
22 -58.606.025 -55.811.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.356.782 32.781.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
707.350 -3.828.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -966.131 -297.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.673.481 -3.531.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.064.132 28.952.219
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.064.132 28.952.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.015.503 14.285.116
Ana Ortaklık Payları
36.048.629 14.667.103
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.001.884 -1.361.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.502.355 -1.702.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
500.471 340.459
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
500.471 340.459
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.300.909 881.691
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.300.974 881.691
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.300.974 881.691
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
82 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
82
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-17
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.302.793 -480.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.761.339 28.472.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.366.403 14.045.379
Ana Ortaklık Payları
34.394.936 14.426.694http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711382


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3593 Değişim: -0,13%
Düşük 13,3278 21.01.2022 Yüksek 13,3888
Açılış: 13,3767
15,1389 Değişim: -0,03%
Düşük 15,0967 21.01.2022 Yüksek 15,1639
Açılış: 15,144
790,77 Değişim: 0,10%
Düşük 787,79 21.01.2022 Yüksek 791,53
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.