KAP ***YILHO*** YILMAZ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.04.2018 - 20:20
KAP ***YILHO*** YILMAZ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YILHO*** YILMAZ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
94.250.000 295.309 -811.248 1.292.038 321.995 18.230.872 88.635.946 51.907.719 254.122.631 231.905.394 486.028.025
Diğer Düzeltmeler
2 -3.472.289 3.332.287 -3.225.356 201.213 -3.164.045 -948.591 -4.112.636
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
94.250.000 295.309 -4.283.537 4.624.325 321.995 18.230.872 85.410.590 52.109.032 250.958.586 230.956.803 481.915.389
Transferler
2.182.306 49.926.726 -52.109.032
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.653.761 889.140 -329.859 54.514.370 53.419.890 52.396.893 105.816.783
Kar Payları
-17.737.505 -17.737.505 -15.065.294 -32.802.799
Dönem Sonu Bakiyeler
94.250.000 295.309 -5.937.298 5.513.465 -7.864 20.413.178 117.599.811 54.514.370 286.640.971 268.288.402 554.929.373
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
94.250.000 295.309 -355.024 277.015 -7.754 20.413.178 124.749.723 54.282.859 293.905.306 265.490.667 559.395.973
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
2 -5.582.274 5.236.450 -110 -7.149.912 231.511 -7.264.335 2.797.735 -4.466.600
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
94.250.000 295.309 -5.937.298 5.513.465 -7.864 20.413.178 117.599.811 54.514.370 286.640.971 268.288.402 554.929.373
Transferler
2.315.282 52.199.088 -54.514.370 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.556 -16.586 544 56.141.202 56.280.716 55.638.329 111.919.045
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-18.823.528 -18.823.528 -15.977.599 -34.801.127
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
94.250.000 295.309 -5.781.742 5.496.879 -7.320 22.728.460 150.975.371 56.141.202 324.098.159 307.949.132 632.047.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
252.046.906 82.961.529
Dönem Karı (Zararı)
111.640.481 107.673.829
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
111.640.481 107.673.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.973.944 88.303.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 69.453.837 55.267.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.262.529 3.692.513
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.059.582 3.835.627
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.202.947 -143.114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.369.753 17.730.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 14.881.735 17.120.999
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.488.018 609.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.840.781 13.256.309
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -803.608 -502.933
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 16.679.739 13.739.755
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 -908.654 -85.784
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 1.873.304 105.271
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.187.194 -538.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.138.985 -689.411
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.165 -415.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.113.934 -87.411.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.925.230 -41.302.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.113.911 -12.590.342
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 71.011.152 -100.788.544
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 1.652.940 -2.498.057
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.784.810 61.542.438
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
704.173 8.226.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
265.728.359 108.565.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -12.570.812 -14.657.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.110.641 -10.946.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-141.567.167 -202.935.600
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
406.504 24.154.968
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-371.999 -18.710.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,12,21 6.679.733 3.386.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -123.277.078 -184.078.032
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -16.836.002 -10.995.117
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-75.657.720 -69.471.362
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-75.657.720 -69.471.362
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
66.685.787 52.274.491
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
66.685.787 52.274.491
Alınan Faiz
21 803.608 502.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.251.387 97.980.354
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.598.787 413.181.282
Kredilerden Nakit Girişleri
399.598.787 413.181.282
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-389.077.545 -271.979.328
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-389.077.545 -271.979.328
Ödenen Temettüler
-34.801.127 -32.802.799
Ödenen Faiz
-10.971.502 -10.418.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.228.352 -21.993.717
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.372.470 -4.159.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.855.882 -26.153.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.842.142 97.995.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 135.698.024 71.842.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 135.698.024 71.842.142
Finansal Yatırımlar
24 9.508 42.848
Ticari Alacaklar
5 300.206.628 243.228.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 300.206.628 243.219.244
Diğer Alacaklar
98.735.955 69.772.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.744.885 69.772.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.991.070
Stoklar
7 237.547.498 309.761.597
Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.115.949 7.469.862
Diğer Dönen Varlıklar
8 65.766.296 63.643.455
ARA TOPLAM
860.079.858 765.760.926
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
860.079.858 765.760.926
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 248.608 248.608
Ticari Alacaklar
5 105.069 91.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 105.069 91.283
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 32.662.178 15.904.653
Maddi Duran Varlıklar
11 557.156.112 500.719.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.672.739 6.407.745
Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.741.436 34.040.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 22.777.584 22.993.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
643.363.726 580.405.763
TOPLAM VARLIKLAR
1.503.443.584 1.346.166.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 441.219.976 423.733.502
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 28.422.710 26.019.179
Ticari Borçlar
5 300.274.121 242.397.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 44.899.887 35.417.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 255.374.234 206.980.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 17.280.384 19.376.230
Diğer Borçlar
8 10.207.065 9.888.279
Ertelenmiş Gelirler
17 1.365.522 304.905
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 25.125 86.190
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.495.991 14.450.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 10.972.205 10.349.276
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.523.786 4.100.959
ARA TOPLAM
817.290.894 736.256.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
817.290.894 736.256.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 26.563.275 30.223.801
Ertelenmiş Gelirler
17 2.120.398 634.950
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.421.726 24.122.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 25.421.726 24.122.080
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.105.399 54.980.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
871.396.293 791.237.316
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
324.098.159 286.640.971
Ödenmiş Sermaye
15 94.250.000 94.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 295.309 295.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -5.781.742 -5.937.298
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.781.742 -5.937.298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.781.742 -5.937.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.489.559 5.505.601
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 5.496.879 5.513.465
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7.320 -7.864
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -7.320 -7.864
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 22.728.460 20.413.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
150.975.371 117.599.811
Net Dönem Karı veya Zararı
56.141.202 54.514.370
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
307.949.132 268.288.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
632.047.291 554.929.373
TOPLAM KAYNAKLAR
1.503.443.584 1.346.166.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.576.293.673 2.075.234.143
Satışların Maliyeti
18 -2.025.317.545 -1.589.187.867
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
550.976.128 486.046.276
BRÜT KAR (ZARAR)
550.976.128 486.046.276
Genel Yönetim Giderleri
19 -117.787.396 -105.753.764
Pazarlama Giderleri
19 -277.559.094 -239.227.932
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -9.888.815 -10.972.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 36.196.934 28.300.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -15.632.363 -9.964.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.305.394 148.428.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 7.246.933 4.211.734
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -413.125 -395.131
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.139.202 152.245.178
Finansman Gelirleri
22 49.203.823 24.701.943
Finansman Giderleri
22 -109.515.350 -69.811.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.827.675 107.135.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.187.194 538.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.049.576 -8.062.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -137.618 8.600.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
111.640.481 107.673.829
DÖNEM KARI (ZARARI)
111.640.481 107.673.829
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.499.279 53.159.459
Ana Ortaklık Payları
56.141.202 54.514.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
310.678 -3.302.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
388.348 -4.128.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77.670 825.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-77.670 825.724
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-32.114 1.445.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
-32.908 1.775.574
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
993 -412.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-199 82.431
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-199 82.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
278.564 -1.857.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.919.045 105.816.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.638.329 52.396.893
Ana Ortaklık Payları
56.280.716 53.419.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676273


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7885 Değişim: 0,21%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4748 Değişim: 0,17%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
505,58 Değişim: 0,55%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.