KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 22:31
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371
Transferler
25 -195.223.069 195.223.069
Dönem Karı (Zararı)
25 -45.309.666 -45.309.666 -45.309.666
Dönem Sonu Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -419.950.845 -45.309.666 -233.351.037 -233.351.037
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -341.413.078 -128.147.794 -237.651.398 -237.651.398
Transferler
25 -128.147.794 128.147.794
Dönem Karı (Zararı)
25 -38.584.693 -38.584.693 -38.584.693
Dönem Sonu Bakiyeler
25 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -469.560.872 -38.584.693 -276.236.091 -276.236.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.057.015 311.677.206
Dönem Karı (Zararı)
-38.584.693 -45.309.666
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.425.028 39.639.167
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 3.487 45.310
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.696.959 121.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20,22 175.924 121.157
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -6.872.883 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 23.171.618
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.268.444 16.301.082
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
116.066.736 317.347.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -67.445.231 -25.508.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 36.290.598 14.281.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 56.789.732 -56.227.038
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -31.954.264 129.983.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 111.331.080 23.419.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -2.542.679 -467.340
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -36.437.249 208.474.391
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 52.110.348 -1.464.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.075.599 24.855.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.057.015 311.677.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.198.788 47.533.438
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
14 0 -135.492.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 183.026.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -88.198.788 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.592.404 -359.426.282
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 17.038.044 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.445.640 -359.407.575
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.445.640 -359.675.329
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 0 267.754
Ödenen Faiz
0 -18.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-549.369 -215.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-549.369 -215.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 888.004 990.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 338.635 774.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 338.635 888.004
Ticari Alacaklar
9 213.154.584 145.512.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 121.136.735 90.816.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 92.017.849 54.695.533
Diğer Alacaklar
122.720 36.621.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 36.520.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 122.720 100.274
Stoklar
12 1.044.195.807 1.100.985.539
Peşin Ödenmiş Giderler
13 31.954.264 0
Diğer Dönen Varlıklar
24 3.570.148 1.494.549
ARA TOPLAM
1.293.336.158 1.285.501.408
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.293.336.158 1.285.501.408
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 323.537.554 323.537.554
Ticari Alacaklar
7.271.482 7.468.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.271.482 7.468.631
Diğer Alacaklar
523.171 315.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 523.171 315.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
165.131.576 167.400.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
399.403.520 311.204.732
Maddi Duran Varlıklar
16 39.656 42.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 39 960
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39 960
Peşin Ödenmiş Giderler
13 21.894.279 21.894.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
917.801.277 831.863.775
TOPLAM VARLIKLAR
2.211.137.435 2.117.365.183
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 199.285.959 195.543.770
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 313.647.914 307.758.237
Ticari Borçlar
589.586.434 478.255.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 204.125.875 461.038.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 385.460.559 17.217.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
372.568 2.915.247
Diğer Borçlar
110.145.457 146.582.706
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 33.925.548 104.066.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 76.219.909 42.515.902
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
288.586 288.586
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 60.000.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.462.952 117.261.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 370.615 296.492
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 110.092.337 116.965.220
ARA TOPLAM
1.383.789.870 1.248.605.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.383.789.870 1.248.605.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 264.167.727 259.207.189
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
5.845.956 5.845.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.845.956 5.845.956
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
833.060.967 840.950.619
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35 99.718.161 99.718.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 733.342.806 741.232.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
509.006 407.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 509.006 407.205
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.583.656 1.106.410.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.487.373.526 2.355.016.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-276.236.091 -237.651.398
Ödenmiş Sermaye
25 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.223 70.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 -469.560.872 -341.413.078
Net Dönem Karı veya Zararı
-38.584.693 -128.147.794
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-276.236.091 -237.651.398
TOPLAM KAYNAKLAR
2.211.137.435 2.117.365.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 22.331.042 54.418.949
Satışların Maliyeti
26 -2.037.725 -34.322.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.293.317 20.095.986
BRÜT KAR (ZARAR)
20.293.317 20.095.986
Genel Yönetim Giderleri
27 -2.473.339 -4.430.443
Pazarlama Giderleri
27 -4.311 -42.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 970.083 7.291.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -54.237.654 -32.016.700
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.451.904 -9.102.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.268.444 -16.301.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.720.348 -25.403.131
Finansman Gelirleri
31 0 3.152.663
Finansman Giderleri
31 -864.345 -23.059.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.584.693 -45.309.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.584.693 -45.309.666
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.584.693 -45.309.666
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34 -38.584.693 -45.309.666
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,01641000 0,19270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.584.693 -45.309.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-38.584.693 -45.309.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028958


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.785 Değişim: 0,00% Hacim : 43.515 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 10.08.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
17,9263 Değişim: 0,15%
Düşük 17,8497 10.08.2022 Yüksek 17,9686
Açılış: 17,8989
18,3089 Değişim: 0,17%
Düşük 18,2578 10.08.2022 Yüksek 18,3400
Açılış: 18,2777
1.030,72 Değişim: -0,28%
Düşük 1.028,20 10.08.2022 Yüksek 1.036,88
Açılış: 1.033,61
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.