KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2022 - 01:32
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.775 0 7.181.699 7.181.699
Diğer Düzeltmeler
72.995.842
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -151.731.933 0 80.177.541 80.177.541
Transferler
27 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189.681.145 -189.681.145 -189.681.145
Dönem Karı (Zararı)
27 -189.681.145 -189.681.145 -189.681.145
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -151.731.933 -189.681.145 -109.503.604 -109.503.604
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.775 -195.223.069 -188.041.370 -188.041.370
Diğer Düzeltmeler
72.995.842 5.541.924 78.537.766
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -151.731.933 -189.681.145 -109.503.604
Transferler
27 -189.681.145 189.681.145
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.147.794 -128.147.794 -128.147.794
Dönem Karı (Zararı)
27 -128.147.794 -128.147.794 -128.147.794
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -341.413.078 -128.147.794 -237.651.398 -237.651.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.780.264 194.159.259
Dönem Karı (Zararı)
-128.147.794 -189.681.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
145.726.705 171.792.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 14.794 188.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.679.300 -1.225.456
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.679.300 573.599
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.799.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.305.059 27.296.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 395.450 244.933
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 17.804.577 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.105.032 27.051.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
129.061.524 80.641.355
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -32.009.653 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 156.270.737 81.640.407
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-598.787 -540.160
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.399.227 -458.892
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
146.847.391 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-134.419.215 -7.850.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
17.063.573 72.771.081
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.825.721 -28.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.449.761 212.047.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.195.008 222.961.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.387.597 -15.202.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.343.246 2.823.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
169.088.974 -75.634.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.324.084 -22.287.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
282.318 20.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.466.971 93.785.307
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.484.269 6.018.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.028.672 194.159.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-248.408 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
195.580.977 -127.260.695
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -130.849.032
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.580.977 3.588.337
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-282.463.284 -71.151.906
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.072.556 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.216.687 -70.107.344
Ödenen Faiz
-156.319.153 -1.044.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.043 -4.253.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.043 -4.253.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
990.047 5.243.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
888.004 990.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 888.004 990.047
Ticari Alacaklar
10,37 145.512.204 49.951.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
90.816.671 2.025.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.695.533 47.926.115
Diğer Alacaklar
11,37 36.621.112 33.193.766
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
36.520.838 16.535.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
100.274 16.657.816
Stoklar
13 1.100.985.539 1.029.642.293
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 83.724.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.494.549 25.978.818
ARA TOPLAM
1.285.501.408 1.223.532.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.285.501.408 1.223.532.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 323.537.554 323.537.554
Ticari Alacaklar
10 7.468.631 11.658.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.468.631 11.658.441
Diğer Alacaklar
11,37 315.377 5.602.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
315.377 5.602.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 167.400.020 48.970.914
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 311.204.732 304.621.534
Maddi Duran Varlıklar
18 42.222 53.332
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 960 4.644
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
960 4.644
Peşin Ödenmiş Giderler
15 21.894.279 242.750.869
Diğer Duran Varlıklar
26 0 7.672.964
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
831.863.775 944.872.450
TOPLAM VARLIKLAR
2.117.365.183 2.168.404.699
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 195.543.770 18.193.684
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 307.758.237 493.102.115
Ticari Borçlar
10,37 478.255.354 271.305.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
461.038.265 254.666.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.217.089 16.638.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.915.247 2.681.345
Diğer Borçlar
11,37 146.582.706 122.578.873
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
104.066.804 110.404.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.515.902 12.174.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 288.586 288.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 2.979.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 2.979.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.261.712 91.810.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 296.492 273.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 116.965.220 91.536.983
ARA TOPLAM
1.248.605.612 1.002.939.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.605.612 1.002.939.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 259.207.189 384.111.253
Ticari Borçlar
10 0 7.378.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 7.378.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 5.845.956 3.952.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.845.956 3.952.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 840.950.619 879.242.613
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.718.161 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
741.232.458 775.095.684
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 407.205 282.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
407.205 282.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.106.410.969 1.274.968.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.355.016.581 2.277.908.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-237.651.398 -109.503.604
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.223 70.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 70.223 70.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -341.413.078 -151.731.933
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -128.147.794 -189.681.145
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-237.651.398 -109.503.604
TOPLAM KAYNAKLAR
2.117.365.183 2.168.404.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 132.533.834 13.055.496
Satışların Maliyeti
28 -45.403.410 -2.475.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.130.424 10.579.685
BRÜT KAR (ZARAR)
87.130.424 10.579.685
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -27.524.058 -5.488.876
Pazarlama Giderleri
29,30 -194.411 -116.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 203.944.644 32.402.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -250.108.576 -102.992.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.248.023 -65.615.546
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-13.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -17.063.573 -72.771.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.815.550 -138.400.159
Finansman Gelirleri
33 32.009.653 30.359.421
Finansman Giderleri
33 -156.341.897 -81.640.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-128.147.794 -189.681.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-128.147.794 -189.681.145
DÖNEM KARI (ZARARI)
-128.147.794 -189.681.145
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-128.147.794 -189.681.145
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,54500000 -0,80680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.147.794 -189.681.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-128.147.794 -189.681.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010163


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.913 Değişim: 1,96% Hacim : 65.909 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.773 16.08.2022 Yüksek 2.913
Açılış: 2.862
17,9266 Değişim: 0,07%
Düşük 17,8970 17.08.2022 Yüksek 17,9532
Açılış: 17,9139
18,2445 Değişim: 0,00%
Düşük 18,2188 17.08.2022 Yüksek 18,2504
Açılış: 18,2453
1.023,59 Değişim: 0,16%
Düşük 1.022,07 17.08.2022 Yüksek 1.025,26
Açılış: 1.022,07
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.