KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 23:06
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698
Transferler
27 -61.308.697 61.308.697
Dönem Karı (Zararı)
27 -114.719.203 -114.719.203 -114.719.203
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -114.719.203 -107.537.505 -107.537.505
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371
Transferler
27 -195.223.069 195.223.069
Dönem Karı (Zararı)
27 -187.229.691 -187.229.691 -187.229.691
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -419.950.845 -187.229.691 -375.271.062 -375.271.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.177.031 52.481.723
Dönem Karı (Zararı)
-187.229.691 -114.719.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.334.110 95.190.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 89.970 94.462
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.388.219 867.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.388.219 867.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 27.234.623 13.635.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 225.653 110.046
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 13.525.694 13.525.695
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.483.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.638.550 42.412.558
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.055.071 10.691
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 63.600.699 41.673.267
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-176.147 1.550.809
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
269.069 -822.209
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.088.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -65.273.196 38.218.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.167.004 -38.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
294.189.912 72.010.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.503.999 97.246.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.224.140 -7.777.652
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.240.764 2.593.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
235.242.050 -1.482.386
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.734.078 -21.319.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-265.844 -2.428.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.224.746 2.270.615
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.268.305 -94.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.492.090 3.003.415
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.294.331 52.481.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-117.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
181.859.013 3.588.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.859.013 3.588.337
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-347.375.652 -57.087.305
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.827.787 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-395.677.844 -56.983.900
Ödenen Faiz
-62.525.595 -103.405
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-339.608 -1.017.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-339.608 -1.017.245
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
990.047 5.243.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.439 4.226.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 650.439 990.047
Ticari Alacaklar
10,37 57.899.412 49.951.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.122.771 2.025.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
49.776.641 47.926.115
Diğer Alacaklar
11,37 33.480.319 33.193.766
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.522.704 16.535.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.957.615 16.657.816
Stoklar
13 1.148.510.117 1.043.269.353
Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.779.194 83.724.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 486.728 25.978.818
ARA TOPLAM
1.271.806.209 1.237.159.309
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.271.806.209 1.237.159.309
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 323.537.554 323.537.554
Ticari Alacaklar
10 9.983.745 11.658.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.983.745 11.658.441
Diğer Alacaklar
11,37 5.613.241 5.602.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.613.241 5.602.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 114.244.210 48.970.914
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 28.560.000 211.586.017
Maddi Duran Varlıklar
18 918.085 924.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.817 4.644
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.817 4.644
Peşin Ödenmiş Giderler
15 60.454.588 242.750.869
Diğer Duran Varlıklar
26 7.590.758 7.672.964
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
550.904.998 852.707.623
TOPLAM VARLIKLAR
1.822.711.207 2.089.866.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 94.745.874 18.193.684
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 280.746.811 493.102.115
Ticari Borçlar
10,37 335.443.887 271.305.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
320.344.193 254.666.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.099.694 16.638.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.960.112 2.681.345
Diğer Borçlar
11,37 258.738.341 122.578.873
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
234.736.459 110.404.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.001.882 12.174.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 288.586 288.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.008.027 2.979.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.008.027 2.979.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 105.805.246 91.810.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 292.569 273.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 105.512.677 91.536.983
ARA TOPLAM
1.081.736.884 1.002.939.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.081.736.884 1.002.939.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 235.594.803 384.111.253
Ticari Borçlar
10 7.332.852 7.378.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.332.852 7.378.950
Diğer Borçlar
11 0 3.952.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 3.952.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 872.945.291 879.242.613
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
103.650.229 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
769.295.062 775.095.684
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 372.439 282.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
372.439 282.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.116.245.385 1.274.968.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.197.982.269 2.277.908.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-375.271.062 -188.041.371
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -419.950.845 -224.727.776
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -187.229.691 -195.223.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-375.271.062 -188.041.371
TOPLAM KAYNAKLAR
1.822.711.207 2.089.866.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 54.176.555 7.479.903 1.038.035 5.341.783
Satışların Maliyeti
28 -33.302.966 -2.098.992 0 -1.915.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.873.589 5.380.911 1.038.035 3.425.831
BRÜT KAR (ZARAR)
20.873.589 5.380.911 1.038.035 3.425.831
Genel Yönetim Giderleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.