KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:35
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -195.935.524 57.213.651 30.632.816 87.846.467
Transferler
27 -195.935.524 195.935.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.563.051 -116.563.051 -1.523.624 -118.086.675
Dönem Karı (Zararı)
27 -116.563.051 -116.563.051 -1.523.624 -118.086.675
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Transferler
27 -116.563.051 116.563.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-237.911.520 -237.911.520 -3.450.550 -241.362.070
Dönem Karı (Zararı)
27 -237.911.520 -237.911.520 -3.450.550 -241.362.070
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-108.376.736 -108.376.736 -22.485.828 -130.862.564
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -399.635.610 -237.911.520 -405.637.656 3.172.814 -402.464.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
217.738.184 -88.678.153
Dönem Karı (Zararı)
-241.362.069 -118.086.675
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-241.362.069 -118.086.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.118.870 191.013.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 130.856 150.701
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-811.836 66.930.704
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.329.569 1.414.405
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.141.405 4.458.296
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.058.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.750.083 22.538.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 259.159 190.985
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 36.490.924 22.347.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.821.678 165.381.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -219.120 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 94.039.850 167.518.297
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -540.160 -1.733.742
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -458.892 -402.877
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.340.581 -69.681.656
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -9.340.581 -69.681.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
72.771.081 25.611.958
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 72.771.081 25.611.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.174.074 -179.679
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.337 -19.738.816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -28.337 -19.738.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
274.981.383 -161.604.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 148.971.638 -156.669.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.085.759 -7.323.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 110.823.575 12.374.501
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -76.679.113 10.889.611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -29.563.430 104.103.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -10.607 1.475.809
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 121.339.217 -156.425.471
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -460.165 -8.650.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.646.027 38.621.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.646.027 38.457.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
164.412
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
217.738.184 -88.678.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.701.707 133.811.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 3.588.337 133.811.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.886.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.571.369 -40.863.452
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.862.564
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.556.419 -33.669.380
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.515.619 -34.449.066
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 959.200 779.686
Ödenen Faiz
8 -4.152.386 -7.194.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.131.478 4.269.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.131.478 4.269.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.986.111 1.716.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.854.633 5.986.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.854.633 5.986.111
Ticari Alacaklar
10 127.143.680 272.348.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 79.210.957 223.388.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 47.932.723 48.960.517
Diğer Alacaklar
11 36.452.075 20.120.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 17.609.084 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 18.842.991 15.293.439
Stoklar
13 1.180.678.246 1.289.360.416
Peşin Ödenmiş Giderler
15 84.770.091 5.508.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 28.472.777 45.954.392
ARA TOPLAM
1.459.422.690 1.639.329.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.459.422.690 1.639.329.889
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.658.441 15.541.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.658.441 15.541.296
Diğer Alacaklar
5.839.437 5.839.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.839.437 5.839.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 48.970.914 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 242.066.017 234.398.806
Maddi Duran Varlıklar
18 3.078.806 3.205.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.121 9.287
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.121 9.287
Peşin Ödenmiş Giderler
15 255.276.217 257.858.869
Diğer Duran Varlıklar
26 7.672.964 7.837.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
574.567.917 646.430.427
TOPLAM VARLIKLAR
2.033.990.607 2.285.760.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 30.549.297 29.648.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 507.673.395 413.382.886
Ticari Borçlar
10 274.966.543 304.367.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 254.916.980 271.775.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 20.049.563 32.592.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.725.291 2.735.898
Diğer Borçlar
11 169.050.324 52.097.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 153.175.393 28.183.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.874.931 23.914.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 288.486 286.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.431.592 14.663.966
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 102.530.559 65.971.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 296.178 228.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 102.234.381 65.743.457
ARA TOPLAM
1.102.215.487 883.154.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.102.215.487 883.154.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 399.854.683 493.934.151
Ticari Borçlar
7.378.950 8.081.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 7.378.950 8.081.244
Diğer Borçlar
11 4.386.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.386.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.659.333 916.887.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.659.333 916.887.124
Uzun Vadeli Karşılıklar
291.855 100.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 291.855 100.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.668.628 13.842.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.334.239.962 1.432.845.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.436.455.449 2.316.000.524
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-405.637.656 -59.349.400
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -399.635.610 -174.695.823
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -237.911.520 -116.563.051
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.172.814 29.109.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-402.464.842 -30.240.208
TOPLAM KAYNAKLAR
2.033.990.607 2.285.760.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 76.638.735 26.281.337
Satışların Maliyeti
28 -110.754.211 -13.391.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-34.115.476 12.889.730
BRÜT KAR (ZARAR)
-34.115.476 12.889.730
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.929.928 -7.067.248
Pazarlama Giderleri
29 -9.618.095 -725.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 35.027.582 117.774.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -103.399.646 -48.208.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-118.035.563 74.663.137
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -61.058.003
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-72.771.081 -25.611.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-190.806.644 -12.006.824
Finansman Gelirleri
33 35.310.351 61.258.767
Finansman Giderleri
33 -94.039.850 -167.518.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-249.536.143 -118.266.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.174.074 179.679
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 8.174.074 179.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-241.362.069 -118.086.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
-241.362.069 -118.086.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.450.549 -1.523.624
Ana Ortaklık Payları
-237.911.520 -116.563.051
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -1,01190000 -0,49580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-241.362.069 -118.086.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.450.549 -1.523.624
Ana Ortaklık Payları
-237.911.520 -116.563.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917427


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4731 Değişim: -0,34%
Düşük 8,4627 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2737 Değişim: 0,04%
Düşük 10,2528 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
499,38 Değişim: 0,01%
Düşük 497,70 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.