KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:26
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325
Transferler
27 -129.905.615 129.905.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.103.905 43.103.905 43.103.905
Dönem Karı (Zararı)
27 43.103.905 43.103.905 43.103.905
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 43.103.905 155.659.230 155.659.230
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698
Transferler
27 -61.308.697 61.308.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.449.913 -192.449.913 -192.449.913
Dönem Karı (Zararı)
27 -192.449.913 -192.449.913 -192.449.913
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -192.449.913 -185.268.215 -185.268.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.461.449 -215.735.233
Dönem Karı (Zararı)
-192.449.913 43.103.906
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-192.449.913 43.103.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
154.812.482 7.204.002
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 141.442 122.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.182.207 1.290.408
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.182.207 1.290.408
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.474.070 129.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 185.529 129.613
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 20.288.541
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.139.005 58.227.272
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 10.691 1
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 74.814.494 55.578.984
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -907.994 2.817.946
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -778.186 -169.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
59.904.095 18.187.881
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 59.904.095 18.187.881
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.337 -70.754.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -28.337 -70.754.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
227.098.880 -266.043.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 118.070.644 -121.096.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -86.966 -3.389.549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.823.282 -109.470.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -14.205.019 -20.388.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 113.072.630 -2.083.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.532.260 -413.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.602.451 -40.454.943
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -328.213 -3.099.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.682.331 34.354.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.682.331 34.354.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
189.461.449 -215.735.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.260.695 133.811.250
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-130.849.032
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 3.588.337 133.811.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.577.303 87.409.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.385.758 91.601.511
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.089.853 90.474.280
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 704.095 1.127.231
Ödenen Faiz
8 -191.545 -4.191.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.376.549 5.485.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.376.549 5.485.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.243.389 1.687.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.866.840 7.173.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 3.866.840 5.243.389
Ticari Alacaklar
10 153.328.483 269.144.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 50.126.455 220.185.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 103.202.028 48.958.922
Diğer Alacaklar
11 17.324.096 17.991.571
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.324.096 13.164.253
Stoklar
13 1.041.470.298 1.044.293.580
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.627.192 5.508.296
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 27.315.305 31.997.636
ARA TOPLAM
1.251.983.402 1.374.229.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.251.983.402 1.374.229.825
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
323.537.554 192.688.522
Diğer Finansal Yatırımlar
7 323.537.554 192.688.522
Ticari Alacaklar
10 13.636.754 15.541.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.636.754 15.541.296
Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 61.836.750 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 209.277.413 212.837.413
Maddi Duran Varlıklar
18 928.921 943.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.572 8.729
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.572 8.729
Peşin Ödenmiş Giderler
15 256.419.644 245.333.521
Diğer Duran Varlıklar
26 7.714.067 7.837.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
878.958.873 802.532.812
TOPLAM VARLIKLAR
2.130.942.275 2.176.762.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 18.107.034 19.070.681
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 509.455.935 396.920.555
Ticari Borçlar
10 405.646.756 293.430.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 361.583.698 264.193.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 44.063.058 29.237.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 128.786 2.661.046
Diğer Borçlar
11 38.348.651 32.746.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 11.590.000 12.647.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.758.651 20.098.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 287.336 286.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.089.010 3.188.885
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 85.006.389 64.699.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 232.253 214.284
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 84.774.136 64.485.595
ARA TOPLAM
1.060.069.897 813.004.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.060.069.897 813.004.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 368.603.464 468.927.315
Ticari Borçlar
8.030.065 8.081.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.030.065 8.081.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 879.242.066 879.470.404
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 775.095.137 775.323.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 264.998 97.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 264.998 97.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.256.140.593 1.356.576.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.316.210.490 2.169.580.939
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-185.268.215 7.181.698
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -224.727.776 -163.419.079
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -192.449.913 -61.308.697
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-185.268.215 7.181.698
TOPLAM KAYNAKLAR
2.130.942.275 2.176.762.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 9.932.209 8.622.160 2.452.306 2.360.777
Satışların Maliyeti
28 -2.285.983 -474.512 -186.991 -165.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.646.226 8.147.648 2.265.315 2.195.417
BRÜT KAR (ZARAR)
7.646.226 8.147.648 2.265.315 2.195.417
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.066.819 -3.964.456 -1.208.351 -1.515.419
Pazarlama Giderleri
29 -83.565 -215.048 -23.877 -54.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.987.180 75.381.810 3.087.307 60.695.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -95.376.915 -18.386.203 -30.876.269 923.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-82.893.893 60.963.751 -26.755.875 62.243.618
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-13.532 -13.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-59.904.095 -18.187.881 -21.685.534 -10.355.697
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-142.811.520 42.775.870 -48.454.941 51.887.921
Finansman Gelirleri
33 25.176.101 55.907.020 3.865.458 35.882.455
Finansman Giderleri
33 -74.814.494 -55.578.985 -33.141.227 -32.353.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,81850000 0,18330000 -0,33060000 0,23570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-192.449.913 43.103.905 -77.730.710 55.416.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887373


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.409 Değişim: -0,41% Hacim : 18.450 Mio.TL Son veri saati : 13:57
Düşük 2.404 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6378 Değişim: 1,04%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6404
Açılış: 15,4775
16,3389 Değişim: 1,40%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3413
Açılış: 16,1134
907,53 Değişim: 0,63%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.