KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:19
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722
Transferler
27 -157.800.020 157.800.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.431.730 -16.431.730 -3.447.075 -19.878.805
Dönem Karı (Zararı)
27 -16.431.730 -16.431.730 -3.447.075 -19.878.805
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 -16.431.730 78.917.425 22.219.492 101.136.917
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Transferler
27 -116.563.051 116.563.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.074.891 -118.074.891 -2.810.590 -120.885.481
Dönem Karı (Zararı)
27 -118.074.891 -118.074.891 -2.810.590 -120.885.481
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -118.074.891 -177.424.291 26.298.603 -151.125.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.031.571 -102.296.128
Dönem Karı (Zararı)
-120.885.480 -19.878.805
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-120.885.480 -19.878.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.453.519 31.234.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 65.605 79.584
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
867.159 1.290.846
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 867.159 1.290.846
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.639.108 28.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 113.413 28.699
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 13.525.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.051.984 33.435.245
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -124.270
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 48.447.654 30.952.336
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.550.809 1.496.634
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -822.209 986.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
38.218.561 7.832.184
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 38.218.561 7.832.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
639.439 -318.098
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.337 -11.114.448
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -28.337 -11.114.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
79.463.532 -113.651.335
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 115.258.411 -1.621.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -26.687.322 -2.917.814
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.537.442 -124.843.003
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.770.386 19.751.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.403.414 1.103.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.441.473 -411.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.170.390 -28.727.697
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -109.453 -3.804.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.909.337 27.819.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.827.131 27.757.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
82.206 61.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.031.571 -102.296.128
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.588.337 22.811.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 3.588.337 22.811.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.226.534 84.408.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.191.810 90.366.878
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.650.435 89.471.650
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 458.625 895.228
Ödenen Faiz
8 -1.034.724 -5.958.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.606.626 4.923.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.606.626 4.923.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.986.111 1.716.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.379.485 6.639.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.379.485 5.986.111
Ticari Alacaklar
10 159.277.574 272.348.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 110.712.723 223.388.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 48.564.851 48.960.517
Diğer Alacaklar
11 46.321.501 20.120.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 27.121.022 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 19.200.479 15.293.439
Stoklar
13 1.286.822.974 1.289.360.416
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.374.029 5.508.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 43.127.261 45.954.392
ARA TOPLAM
1.544.354.012 1.639.329.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.544.354.012 1.639.329.889
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
13.795.638 15.541.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.795.638 15.541.296
Diğer Alacaklar
5.839.437 5.839.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.839.437 5.839.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 83.522.284 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 230.838.806 234.398.806
Maddi Duran Varlıklar
18 3.142.160 3.205.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.018 9.287
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.018 9.287
Peşin Ödenmiş Giderler
15 260.763.552 257.858.869
Diğer Duran Varlıklar
26 7.755.170 7.837.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
605.664.065 646.430.427
TOPLAM VARLIKLAR
2.150.018.077 2.285.760.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 29.071.851 29.648.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 473.202.571 413.382.886
Ticari Borçlar
10 291.346.233 304.367.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 263.426.818 271.775.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 27.919.415 32.592.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 294.425 2.735.898
Diğer Borçlar
11 55.268.010 52.097.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 28.392.861 28.183.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.875.149 23.914.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 287.336 286.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.547.391 14.663.966
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 79.491.529 65.971.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 222.377 228.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 79.269.152 65.743.457
ARA TOPLAM
943.509.346 883.154.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
943.509.346 883.154.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 416.787.877 493.934.151
Ticari Borçlar
10 9.250.245 8.081.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,37 9.250.245 8.081.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.894.246 916.887.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.894.246 916.887.124
Uzun Vadeli Karşılıklar
219.910 100.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 219.910 100.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 14.482.141 13.842.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.357.634.419 1.432.845.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.301.143.765 2.316.000.524
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-177.424.291 -59.349.400
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -291.258.874 -174.695.823
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -118.074.891 -116.563.051
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 26.298.603 29.109.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-151.125.688 -30.240.208
TOPLAM KAYNAKLAR
2.150.018.077 2.285.760.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.479.903 6.261.383 5.341.783 2.640.105
Satışların Maliyeti
28 -2.098.992 -309.152 -1.915.952 -165.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.380.911 5.952.231 3.425.831 2.474.745
BRÜT KAR (ZARAR)
5.380.911 5.952.231 3.425.831 2.474.745
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.172.589 -2.799.741 -930.974 -1.543.176
Pazarlama Giderleri
29 -59.688 -205.319 -9.944 -36.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.335.120 15.141.373 -435.373 5.242.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -64.560.218 -19.525.492 -21.986.816 -7.702.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-56.076.464 -1.436.948 -19.937.276 -1.565.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-38.218.561 -7.832.184 -21.713.515 -2.174.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-94.295.025 -9.269.132 -41.650.791 -3.739.679
Finansman Gelirleri
33 22.496.638 20.024.565 15.909.213 10.205.785
Finansman Giderleri
33 -48.447.654 -30.952.336 -40.751.088 -7.292.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-120.246.041 -20.196.903 -66.492.666 -826.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-639.439 318.098 -639.439 201.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -639.439 318.098 -639.439 201.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.885.480 -19.878.805 -67.132.105 -625.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.885.480 -19.878.805 -67.132.105 -625.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.810.589 -3.447.075 -2.810.589 -2.415.331
Ana Ortaklık Payları
-118.074.891 -16.431.730 -64.321.516 1.789.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,50220000 -0,06990000 -0,27360000 0,00760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-120.885.480 -19.878.805 -67.132.105 -625.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.810.589 -3.447.075 -2.810.589 -2.415.331
Ana Ortaklık Payları
-118.074.891 -16.431.730 -64.321.516 1.789.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870124


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4611 Değişim: -0,12%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2475 Değişim: 0,04%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,51 Değişim: -0,08%
Düşük 798,94 26.01.2022 Yüksek 804,35
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.