KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 19:01
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325
Transferler
27 -129.905.615 129.905.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.988.639 -16.988.639 -16.988.639
Dönem Karı (Zararı)
27 -16.988.639 -16.988.639 -16.988.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 -16.988.639 95.566.686 95.566.686
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698
Transferler
27 -61.308.697 61.308.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.753.375 -53.753.375 -53.753.375
Dönem Karı (Zararı)
27 -53.753.375 -53.753.375 -53.753.375
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -53.753.375 -46.571.677 -46.571.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.286.572 123.416
Dönem Karı (Zararı)
-53.753.375 -16.988.639
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-53.753.375 -16.988.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.625.097 20.157.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 47.544 41.740
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 36.300
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 36.300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.280 14.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -3.280 14.746
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.075.787 20.199.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7.696.566 21.425.700
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 632.413 -1.449.520
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -253.192 223.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16.505.046 5.657.625
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 16.505.046 5.657.625
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.792.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.792.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.414.850 -3.045.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 67.679.973 -8.854.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.495.397 -1.370.307
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 860.170 -2.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.055.242 -7.474.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -94.247.063 10.083.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.320.054 -400.419
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 111.242.532 3.449.446
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -56.041 -2.110.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
805.972 3.634.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
805.972 3.634.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.286.572 123.416
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 10.861.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 10.861.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.791.995 -5.892.674
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.774.888 -3.963.947
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.999.835 -4.638.318
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 224.947 674.371
Ödenen Faiz
8 -17.107 -1.928.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
494.577 5.091.992
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
494.577 5.091.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.243.389 1.687.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.737.966 6.779.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 5.737.966 5.243.389
Ticari Alacaklar
10 202.965.701 269.144.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 154.618.497 220.185.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 48.347.204 48.958.922
Diğer Alacaklar
11 21.486.968 17.991.571
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 4.827.318 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.659.650 13.164.253
Stoklar
13 1.043.433.410 1.044.293.580
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.963.538 5.508.296
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 31.191.664 31.997.636
ARA TOPLAM
1.315.830.435 1.374.229.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.315.830.435 1.374.229.825
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
192.688.522 192.688.522
Diğer Finansal Yatırımlar
7 192.688.522 192.688.522
Ticari Alacaklar
10 14.292.979 15.541.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.292.979 15.541.296
Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 105.235.340 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 212.837.413 212.837.413
Maddi Duran Varlıklar
18 938.767 943.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.418 8.729
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.418 8.729
Peşin Ödenmiş Giderler
15 242.933.521 245.333.521
Diğer Duran Varlıklar
26 7.796.273 7.837.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
782.332.431 802.532.812
TOPLAM VARLIKLAR
2.098.162.866 2.176.762.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.155.678 19.070.681
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 395.261.468 396.920.555
Ticari Borçlar
10 199.165.863 293.430.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 175.247.872 264.193.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 23.917.991 29.237.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 340.992 2.661.046
Diğer Borçlar
11 143.988.732 32.746.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 119.614.500 12.647.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.374.232 20.098.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 286.877 286.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.125.722 3.188.885
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 64.684.384 64.699.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 198.789 214.284
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 64.485.595 64.485.595
ARA TOPLAM
826.009.716 813.004.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
826.009.716 813.004.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 430.405.976 468.927.315
Ticari Borçlar
8.731.672 8.081.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.731.672 8.081.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 879.477.526 879.470.404
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 775.330.597 775.323.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 109.653 97.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 109.653 97.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.318.724.827 1.356.576.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.144.734.543 2.169.580.939
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-46.571.677 7.181.698
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -224.727.776 -163.419.079
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -53.753.375 -61.308.697
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-46.571.677 7.181.698
TOPLAM KAYNAKLAR
2.098.162.866 2.176.762.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.138.120 3.621.278
Satışların Maliyeti
28 -183.040 -143.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.955.080 3.477.486
BRÜT KAR (ZARAR)
1.955.080 3.477.486
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.241.615 -1.091.245
Pazarlama Giderleri
29 -49.744 -110.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.770.493 9.659.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -42.573.402 -11.659.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.139.188 275.906
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-16.505.046 -5.657.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.644.234 -5.381.719
Finansman Gelirleri
33 6.587.425 9.818.780
Finansman Giderleri
33 -7.696.566 -21.425.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-53.753.375 -16.988.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.753.375 -16.988.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.753.375 -16.988.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-53.753.375 -16.988.639
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,22860000 -0,07230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.753.375 -16.988.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.753.375 -16.988.639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850338


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7335 Değişim: 0,51%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5393 Değişim: 0,20%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
783,12 Değişim: 0,52%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 783,34
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.