KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:59
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722
Transferler
27 -157.800.020 157.800.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.221.477 -18.221.477 -1.031.744 -19.253.221
Dönem Karı (Zararı)
27 -18.221.477 -18.221.477 -1.031.744 -19.253.221
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 -18.221.477 77.127.678 24.634.823 101.762.501
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Transferler
27 -116.563.051 116.563.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530
Dönem Karı (Zararı)
27 -54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -54.026.647 -113.376.047 28.880.309 -84.495.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.703.876 -21.096.268
Dönem Karı (Zararı)
-54.255.529 -19.253.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-54.255.529 -19.253.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.115.128 22.393.704
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 33.125 41.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.335 81.742
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.335 81.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.486 55.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -1.486 55.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.209.292 22.466.318
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7.830.071 23.659.337
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 632.413 -1.454.147
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -253.192 261.128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16.505.046 5.657.625
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 16.505.046 5.657.625
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
361.816 -116.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.792.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.792.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
81.844.277 -24.236.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 68.078.829 -10.527.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.497.070 -1.374.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 832.736 -20.715.830
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.055.242 -7.448.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -89.862.467 11.975.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.315.324 -419.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 110.872.026 3.946.782
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -63.541 -2.110.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
854.330 2.437.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
813.228 2.406.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.102 30.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.703.876 -21.096.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 10.861.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 10.861.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.600.965 15.341.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.548.934 17.269.873
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.773.881 16.595.502
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 224.947 674.371
Ödenen Faiz
8 -52.031 -1.928.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.102.911 5.106.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.102.911 5.106.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.986.111 1.716.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.089.022 6.822.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.089.022 5.986.111
Ticari Alacaklar
10 205.764.044 272.348.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 157.402.823 223.388.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 48.361.221 48.960.517
Diğer Alacaklar
11 23.617.827 20.120.757
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 4.827.318 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 18.790.509 15.293.439
Stoklar
13 1.288.527.680 1.289.360.416
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.963.568 5.508.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 45.141.164 45.954.392
ARA TOPLAM
1.583.154.493 1.639.329.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.583.154.493 1.639.329.889
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
14.292.979 15.541.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.292.979 15.541.296
Diğer Alacaklar
5.839.437 5.839.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.839.437 5.839.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 105.235.340 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 234.398.806 234.398.806
Maddi Duran Varlıklar
18 3.173.702 3.205.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.956 9.287
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.956 9.287
Peşin Ödenmiş Giderler
15 255.458.869 257.858.869
Diğer Duran Varlıklar
26 7.796.273 7.837.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
626.203.362 646.430.427
TOPLAM VARLIKLAR
2.209.357.855 2.285.760.316
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 30.907.772 29.648.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 412.573.751 413.382.886
Ticari Borçlar
10 214.487.357 304.367.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 187.180.059 271.775.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 27.307.298 32.592.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 420.574 2.735.898
Diğer Borçlar
11 162.969.646 52.097.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 134.623.765 28.183.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 28.345.881 23.914.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 286.877 286.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.593.303 14.663.966
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 65.956.328 65.971.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 212.871 228.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 65.743.457 65.743.457
ARA TOPLAM
902.195.608 883.154.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
902.195.608 883.154.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 451.713.032 493.934.151
Ticari Borçlar
10 8.731.672 8.081.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.731.672 8.081.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.894.246 916.887.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 916.894.246 916.887.124
Uzun Vadeli Karşılıklar
114.517 100.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 114.517 100.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 14.204.518 13.842.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.391.657.985 1.432.845.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.293.853.593 2.316.000.524
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-113.376.047 -59.349.400
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -291.258.874 -174.695.823
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -54.026.647 -116.563.051
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 28.880.309 29.109.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-84.495.738 -30.240.208
TOPLAM KAYNAKLAR
2.209.357.855 2.285.760.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.138.120 3.621.278
Satışların Maliyeti
28 -183.040 -143.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.955.080 3.477.486
BRÜT KAR (ZARAR)
1.955.080 3.477.486
Genel Yönetim Giderleri
29 -49.744 -168.467
Pazarlama Giderleri
29 -1.403.281 -1.256.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.988.357 9.898.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -42.636.433 -11.823.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.146.021 128.172
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-16.505.046 -5.657.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.651.067 -5.529.453
Finansman Gelirleri
33 6.587.425 9.818.780
Finansman Giderleri
33 -7.830.071 -23.659.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-53.893.713 -19.370.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-361.816 116.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -361.816 116.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.255.529 -19.253.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.255.529 -19.253.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-228.882 -1.031.744
Ana Ortaklık Payları
-54.026.647 -18.221.477
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,22980000 -0,07750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.255.529 -19.253.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
p.org.tr/tr/Bildirim/850336


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7216 Değişim: 0,43%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5236 Değişim: 0,10%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
782,37 Değişim: 0,42%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.