KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 21:20
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 -5.392.174 5.392.174 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.930.895 -7.930.895 -1.009.341 -8.940.236
Dönem Karı (Zararı)
27 -7.930.895 -7.930.895 -1.009.341 -8.940.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 3.197.460 -7.930.895 227.176.039 20.818.803 247.994.842
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722
Transferler
27 -157.800.020 157.800.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.221.477 -18.221.477 -1.031.744 -19.253.221
Dönem Karı (Zararı)
27 -18.221.477 -18.221.477 -1.031.744 -19.253.221
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -136.560.319 -18.221.477 77.127.678 24.634.823 101.762.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.096.268 2.514.400
Dönem Karı (Zararı)
-19.253.221 -8.940.236
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.253.221 -8.940.236
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.393.704 3.418.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 41.370 227.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
81.742 75.938
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 81.742 75.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.844 -25.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 55.844 -25.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.466.318 3.168.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 23.659.337 3.777.834
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.454.147 -1.852.931
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 261.128 1.243.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.657.625 -79.333
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 5.657.625 -79.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-116.789 155.260
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.792.406 -103.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.792.406 -103.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.236.751 8.036.076
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.527.135 11.119.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.374.797 -4.837.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -20.715.830 -15.341.473
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -7.448.777 -13.232.311
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.975.498 -2.712.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -419.276 312.914
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.946.782 33.680.537
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -2.110.403 -2.060.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.437.187 1.108.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.406.360 1.108.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.096.268 2.514.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.861.250 416.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 10.861.250 423.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.341.146 -3.032.101
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.215.000
Kredilerden Nakit Girişleri
20.215.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17.269.873 -15.624.176
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16.595.502 -15.134.081
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 674.371 -490.095
Ödenen Faiz
8 -1.928.727 -7.622.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.106.128 -101.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.106.128 -101.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.716.466 424.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.822.594 322.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.822.594 1.716.466
Ticari Alacaklar
10 121.775.886 108.454.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 60.191.989 57.313.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 61.583.897 51.141.032
Diğer Alacaklar
11 14.219.506 12.844.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 14.219.506 12.844.709
Stoklar
13 1.306.372.356 1.306.193.213
Peşin Ödenmiş Giderler
15 74.843.079 69.950.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 80.811.520 84.411.803
ARA TOPLAM
1.604.896.129 1.583.621.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.604.896.129 1.583.621.972
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
20.605.273 23.742.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 20.605.273 23.742.610
Diğer Alacaklar
5.826.603 5.826.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.826.603 5.826.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 141.692.190 147.342.972
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 222.705.507 227.774.351
Maddi Duran Varlıklar
18 3.307.921 3.345.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 61.074.196 61.078.110
Şerefiye
19 61.058.003 61.058.003
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 16.193 20.107
Peşin Ödenmiş Giderler
15 206.862.504 204.306.497
Diğer Duran Varlıklar
26 7.970.961 8.001.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
670.045.155 681.418.308
TOPLAM VARLIKLAR
2.274.941.284 2.265.040.280
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 350.204.606 339.491.137
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 220.979.627 208.615.803
Ticari Borçlar
10 220.600.712 210.079.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 177.153.595 168.196.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 43.447.117 41.882.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 840.813 1.260.089
Diğer Borçlar
11 212.469.873 208.523.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 187.126.407 183.243.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 25.343.466 25.279.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 284.348 277.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 20.274.481 20.407.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.722.233 23.683.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 113.963 75.492
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.608.270 23.608.270
ARA TOPLAM
1.049.376.693 1.012.338.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.049.376.693 1.012.338.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 195.072.842 200.880.262
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 917.817.025 919.794.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 917.817.025 919.794.626
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.770 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 79.770 62.397
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 10.832.453 10.949.242
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.802.090 1.131.686.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.173.178.783 2.144.024.558
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.127.678 95.349.155
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -136.560.319 21.239.701
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -18.221.477 -157.800.020
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 24.634.823 25.666.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.762.501 121.015.722
TOPLAM KAYNAKLAR
2.274.941.284 2.265.040.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.621.278 3.477.983
Satışların Maliyeti
28 -143.792 -1.144.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.477.486 2.333.598
BRÜT KAR (ZARAR)
3.477.486 2.333.598
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.256.565 -2.781.946
Pazarlama Giderleri
29 -168.467 -732.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.898.847 7.113.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.823.129 -10.835.453
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.172 -4.902.975
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-5.657.625 79.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.529.453 -4.823.642
Finansman Gelirleri
33 9.818.780 2.971.136
Finansman Giderleri
33 -23.659.337 -6.932.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.370.010 -8.784.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
116.789 -155.260
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 116.789 -155.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.253.221 -8.940.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.253.221 -8.940.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.031.744 -1.009.341
Ana Ortaklık Payları
-18.221.477 -7.930.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,07750000 -0,03770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.253.221 -8.940.236
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.031.744 -1.009.341
Ana Ortaklık Payları
-18.221.477 -7.930.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763393


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6413 Değişim: -0,06%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6500
Açılış: 8,6468
10,1441 Değişim: 0,04%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,1604
Açılış: 10,1402
487,15 Değişim: -0,18%
Düşük 486,30 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.