KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:20
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 21.998.992 -17.645.608 236.262.858 0 236.262.858
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -17.645.608 17.645.608 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 2.953.372 2.953.372 2.953.372
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 2.953.372 2.953.372 2.953.372
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 4.353.384 2.953.372 239.216.230 0 239.216.230
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 4.353.384 6.198.082 242.460.940 0 242.460.940
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 6.198.082 -6.198.082 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 10.551.466 -48.002.484 194.458.456 0 194.458.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.132.627 -11.572.738
Dönem Karı (Zararı)
-48.002.484 2.953.372
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-48.002.484 2.953.372
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.542.051 -1.925.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 122.754 47.834
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
246.834 165.049
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 246.834 165.049
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.201.183 960.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -11.533 71.055
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 10.212.716 889.827
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.398.235 6.040.295
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 28.932.550 4.836.040
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.507.040 1.478.651
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -27.275 -274.396
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.269.339
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -10.757.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.488.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
943.261 395.674
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 943.261 395.674
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.614 -265.511
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -103.614 -265.511
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.266.602 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.672.194 -12.600.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -38.407.287 23.843.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.147.690 -1.063.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -41.777.575 -43.268.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -12.365.567 -64.394.235
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.669.764 26.955.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -442.498 -330.557
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 103.135.257 7.470.195
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -9.010.163 48.385.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.986.907 -10.198.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.986.907 -10.196.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -2.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.132.627 -11.572.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.916.615 3.012.002
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
55.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000 -19.518
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 423.615 3.133.391
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.948
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -99.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.836.158 7.810.893
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.470.524 170.185.591
Kredilerden Nakit Girişleri
8 60.470.524 161.965.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 0 8.220.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.578.927 -120.312.081
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.580.004 -118.668.081
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -998.923 -1.644.000
Ödenen Faiz
8 -19.727.755 -42.062.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.170 -749.843
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.170 -749.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 261.958 896.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 209.788 146.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 209.788 261.958
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 124.709.688 64.434.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 64.588.769 1.026.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 60.120.919 63.407.765
Diğer Alacaklar
11 10.618.705 4.493.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.618.705 4.493.659
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 1.008.798.718 946.105.734
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 71.843.118 78.657.087
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 67.972.357 64.985.450
ARA TOPLAM
1.284.203.562 1.158.989.395
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.284.203.562 1.158.989.395
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 230.020.607 283.254.005
Ticari Alacaklar
10 38.409.790 60.497.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 38.409.790 60.497.431
Diğer Alacaklar
11 5.589.363 5.566.719
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.589.363 5.566.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 157.828.293 158.709.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 196.202.317 196.522.318
Maddi Duran Varlıklar
18 992.674 1.012.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.985 44.157
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.985 44.157
Peşin Ödenmiş Giderler
15 186.167.333 166.987.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 8.042.891 8.125.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
823.283.253 880.719.565
TOPLAM VARLIKLAR
2.107.486.815 2.039.708.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 311.929.620 315.475.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 232.407.773 158.129.813
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 188.539.580 208.401.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 160.051.949 186.122.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 28.487.631 22.279.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 565.552 1.008.050
Diğer Borçlar
11 154.454.475 15.097.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 132.336.819 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.117.656 15.097.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 238.465 176.902
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 13.561.301 6.047.016
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.736.721 8.537.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 142.410 155.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.594.311 8.381.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
920.433.487 712.873.455
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
920.433.487 712.873.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 104.599.628 145.320.327
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 1.685.244 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.685.244 0
Diğer Borçlar
11 0 36.221.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 36.221.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 886.170.842 902.695.290
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 782.023.913 798.548.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 139.158 137.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 139.158 137.169
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
992.594.872 1.084.374.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.913.028.359 1.797.248.020
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 194.458.456 242.460.940
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 10.551.466 4.353.384
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -48.002.484 6.198.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.458.456 242.460.940
TOPLAM KAYNAKLAR
2.107.486.815 2.039.708.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 17.266.830 57.574.791 4.065.599 53.772.901
Satışların Maliyeti
28 -8.201.498 -38.523.519 -976.760 -36.663.615
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.065.332 19.051.272 3.088.839 17.109.286
BRÜT KAR (ZARAR)
9.065.332 19.051.272 3.088.839 17.109.286
Genel Yönetim Giderleri
29 -8.975.596 -3.354.521 -6.542.280 -1.581.737
Pazarlama Giderleri
29 -899.197 -2.836.241 -337.733 -1.178.038
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.519.631 11.885.225 6.858.751 7.817.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -41.013.003 -16.525.943 -30.361.004 -8.845.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-28.302.833 8.219.792 -27.293.427 13.320.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.266.602 0 2.266.602 -1.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-943.261 -395.674 -1.022.594 -186.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.979.492 7.824.118 -26.049.419 13.132.781
Finansman Gelirleri
33 7.909.558 3.031.679 4.938.422 2.025.865
Finansman Giderleri
33 -28.932.550 -7.902.425 -24.283.743 -4.869.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-48.002.484 2.953.372 -45.394.740 10.289.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.002.484 2.953.372 -45.394.740 10.289.568
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.002.484 2.953.372 -45.394.740 10.289.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-48.002.484 2.953.372 -45.394.740 10.289.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,20420000 0,01260000 -0,19310000 0,04380000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.002.484 2.953.372 -45.394.740 10.289.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-48.002.484 2.953.372 -45.394.740 10.289.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704781


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 0,00% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9422 Değişim: 0,08%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9636
Açılış: 28,918
31,2397 Değişim: -0,08%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.888,96 Değişim: 0,12%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,94
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.