KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.06.2018 - 21:20
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 20.930.999 1.067.993 253.908.466 253.908.466
Transferler
27 1.067.993 -1.067.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.409.358 -13.409.358 2.085.600 -11.323.758
Dönem Karı (Zararı)
27 -13.409.358 -13.409.358 2.085.600 -11.323.758
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
24.753.128 24.753.128
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.998.992 -13.409.358 240.499.108 26.838.728 267.337.836
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.998.992 -13.409.358 240.499.108 26.838.728 267.337.836
Transferler
27 -13.409.358 13.409.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.392.174 -5.392.174 -5.010.584 -10.402.758
Dönem Karı (Zararı)
27 -5.392.174 -5.392.174 -5.010.584 -10.402.758
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.906.708 180.750.693
Dönem Karı (Zararı)
-10.402.758 -11.323.758
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.402.758 -11.323.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.349.097 -18.155.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 380.503 253.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.405.986 1.093.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 407.323 186.920
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 898.867 906.950
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.099.796 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.315.931 1.907.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 243.407 80.062
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.072.524 1.826.602
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.207.866 1.064.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -33.108 -25.316.650
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 15.168.116 27.436.953
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 774.558 -1.326.984
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.298.300 271.321
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.155.859 -29.467.046
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -14.643.938 -29.467.046
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.488.079 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.093.047 3.490.376
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 1.093.047 3.490.376
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-207.051 3.687.728
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.691.326 -185.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.691.326 -185.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.637.610 210.267.612
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 63.906.049 98.304.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.567.855 -3.058.713
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -109.352.333 -186.661.327
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -80.267.831 218.054.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.498.264 84.065.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 377.998 1.411.711
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 50.042.587 -13.758.825
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 58.416.772 37.912.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.691.261 -26.001.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.960.006 -25.789.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.268.745 -211.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.691.271 180.788.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-215.437 -37.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.544.188 -282.871.710
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 -282.314.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.092.586 1.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -1.253.211 -1.035.491
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 18.624.441 575.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -6.919.628 -90.043
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
15 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -8.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.829.759 86.410.015
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.813.591 291.338.892
Kredilerden Nakit Girişleri
8 218.593.000 291.338.892
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 8.220.591 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.432.401 -138.888.610
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-152.853.112 -138.888.610
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -2.579.289 0
Ödenen Faiz
8 -58.551.431 -66.040.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-532.761 -15.711.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-532.761 -15.711.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 956.795 16.667.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 424.034 956.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 424.034 956.795
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 65.350.486 94.805.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.539.415 927.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 63.811.071 93.877.423
Diğer Alacaklar
11 6.109.051 4.841.049
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.109.051 4.841.049
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 1.250.759.910 976.814.870
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 78.675.117 32.334.335
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 47.477
Diğer Dönen Varlıklar
26 82.064.529 70.108.234
ARA TOPLAM
1.483.434.315 1.179.908.155
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.483.434.315 1.179.908.155
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 60.578.963 96.406.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 60.578.963 96.406.781
Diğer Alacaklar
11 5.803.958 5.833.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.803.958 5.833.050
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 158.709.991 159.626.136
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 212.684.211 180.677.178
Maddi Duran Varlıklar
18 3.546.187 5.746.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 69.902.696 233.052.405
Şerefiye
19 69.852.143 232.975.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 50.553 76.693
Peşin Ödenmiş Giderler
15 182.812.169 134.758.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 8.125.097 3.489.808
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
702.163.272 819.590.312
TOPLAM VARLIKLAR
2.185.597.587 1.999.498.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 315.475.080 254.741.307
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 175.072.264 108.984.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 205.112.896 129.321.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 176.212.648 91.046.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 28.900.248 38.274.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.599.112 2.221.114
Diğer Borçlar
11 22.274.231 8.453.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 6.515.022 1.154.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.759.209 7.298.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 176.902 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 7.016.526 3.421.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.789.679 5.672.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 171.281 126.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.618.398 5.545.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 2.051
ARA TOPLAM
738.516.690 512.816.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
738.516.690 512.816.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 179.638.845 228.137.284
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 71.518.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 71.085.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 433.380
Diğer Borçlar
11 36.221.779 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 36.221.779 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 960.683.799 905.862.436
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 960.683.799 905.862.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 178.624 195.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 178.624 195.539
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 13.422.772 13.629.822
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.190.145.819 1.219.344.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.928.662.509 1.732.160.631
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 235.106.934 240.499.108
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 8.589.634 21.998.992
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -5.392.174 -13.409.358
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 21.828.144 26.838.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.935.078 267.337.836
TOPLAM KAYNAKLAR
2.185.597.587 1.999.498.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 73.376.927 34.376.264
Satışların Maliyeti
28 -46.724.426 -22.420.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.652.501 11.955.874
BRÜT KAR (ZARAR)
26.652.501 11.955.874
Genel Yönetim Giderleri
29 -10.173.511 -11.976.982
Pazarlama Giderleri
29 -5.330.406 -12.513.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 39.071.450 44.732.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -50.296.372 -33.964.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.338 -1.766.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 186.379
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.093.047 -3.490.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.169.385 -5.070.699
Finansman Gelirleri
33 7.689.476 25.329.054
Finansman Giderleri
33 -17.129.900 -27.894.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.609.809 -7.636.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
207.051 -3.687.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 207.051 -3.687.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.402.758 -11.323.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.402.758 -11.323.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.010.584 2.085.600
Ana Ortaklık Payları
-5.392.174 -13.409.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,02290000 -0,05700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.402.758 -11.323.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.010.584 2.085.600
Ana Ortaklık Payları
-5.392.174 -13.409.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689562


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9175 Değişim: 0,48%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9267
Açılış: 15,8419
16,8529 Değişim: 0,10%
Düşük 16,7840 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
943,17 Değişim: 0,28%
Düşük 937,87 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.