KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.04.2022 - 17:21
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 0 2.472.266
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 782.178 -782.178 34 0 34
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.872 3.531.062 3.520.190 0 3.520.190
Dönem Karı (Zararı)
3.531.062 3.531.062 0 3.531.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.872 -10.585 0 -10.585
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 0 5.992.490
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 0 5.992.490
Transferler
0 3.531.062 -3.531.062 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.231 0 4.374.745 4.383.976 4.383.976
Dönem Karı (Zararı)
0 4.374.745 4.374.745 0 4.374.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.231 0 9.231 0 9.231
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 3.186 5.343 2.243.192 4.374.745 10.376.466 0 10.376.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
859.010 -248.148
Dönem Karı (Zararı)
34 4.374.745 3.531.062
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.374.745 3.531.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.551.522 742.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 23.539 7.997
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
898 57.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
898 57.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.135 7.086
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-46.071 -11.491
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 54.206 18.577
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 1.518.950 669.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.050.065 -4.521.349
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.537.622 -3.610.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.512.311 -3.610.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.311 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.890.637 -160.622
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 -1.745.825 -358.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -144.812 198.053
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 235.324 -286.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.105.321 -31.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.807 120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.119.128 -31.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 63.158 7.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.985 80.999
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 -134.590 82.467
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 242.575 -1.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.133.594 -522.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34 -1.133.594 -522.010
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.876.202 -248.148
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.017.192 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.489 13.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.489 13.290
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.489 13.290
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.006 -3.455
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.006 -3.455
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6.006 -3.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
848.527 -238.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
848.527 -238.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.347 243.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 853.874 5.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 853.874 5.347
Finansal Yatırımlar
1.600.000 461.805
Ticari Alacaklar
8.424.538 4.886.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.399.227 4.886.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.311
Diğer Alacaklar
3.294.717 1.404.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 2.328.079 582.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 966.638 821.826
Peşin Ödenmiş Giderler
13 58.903 294.227
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 58.903 294.227
Diğer Dönen Varlıklar
45.205 46.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 45.205 46.107
ARA TOPLAM
14.277.237 7.098.482
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.277.237 7.098.482
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 78.964 86.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 0 14.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.964 100.031
TOPLAM VARLIKLAR
14.356.201 7.198.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.791 3.785
Ticari Borçlar
2.199.079 93.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 36 0 13.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.199.079 79.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 88.848 25.690
Diğer Borçlar
391.731 283.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 36 118.426 253.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 273.305 30.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.219 58.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.219 58.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
269.693 677.540
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.839 28.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.839 28.619
ARA TOPLAM
3.035.200 1.171.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.035.200 1.171.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
46.344 34.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 46.344 34.666
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
898.191 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
944.535 34.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.979.735 1.206.023
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.376.466 5.992.490
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.186 -6.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.186 -6.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 3.186 -6.045
Diğer Yedekler
27 5.343 5.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.243.192 -1.287.870
Net Dönem Karı veya Zararı
35 4.374.745 3.531.062
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.376.466 5.992.490
TOPLAM KAYNAKLAR
14.356.201 7.198.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 12.893.422 5.821.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.893.422 5.821.760
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.893.422 5.821.760
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.672.923 -1.346.096
Pazarlama Giderleri
29 -629.559 -399.591
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 230.313 60.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -857.967 -25.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.963.286 4.111.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 672.626 121.619
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-726.527 -25.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.909.385 4.207.198
Finansman Gelirleri
4.080 2.057
Finansman Giderleri
32 -19.770 -8.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.893.695 4.200.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.518.950 -669.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-609.345 -677.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -909.605 8.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.374.745 3.531.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.374.745 3.531.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 4.374.745 3.531.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.834 -13.939
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.834 -13.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.834 -13.939
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.603 3.067
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.603 3.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.603 3.067
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.231 -10.872
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.365.514 3.520.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.365.514 3.520.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022723


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.445 Değişim: 1,65% Hacim : 24.453 Mio.TL Son veri saati : 17:14
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7620 Değişim: 0,38%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7780
Açılış: 16,6984
17,3964 Değişim: -0,75%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
969,70 Değişim: -0,02%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.