KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 22:36
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 0 2.472.266
Transferler
782.178 -782.178 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.091 910.709 905.618 0 905.618
Dönem Karı (Zararı)
910.709 910.709 0 910.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.091 -5.091 0 -5.091
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 -264 5.309 -1.287.870 514.107 2.562.740 0 2.562.740
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 5.992.490
Transferler
3.531.062 -3.531.062 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.513 978.329 965.816 0 965.816
Dönem Karı (Zararı)
978.329 978.329 0 978.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.513 -12.513 0 -12.513
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 -18.558 5.343 2.243.192 978.329 6.958.306 0 6.958.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.147 -213.236
Dönem Karı (Zararı)
34 978.329 1.130.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
978.329 1.130.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
351.748 39.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 17.261 4.050
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111 45.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111 45.190
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.413 -2.584
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.640 -11.010
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 28.053 8.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 324.963 -7.076
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.051.548 -1.383.552
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.555.309 -329.137
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.393.163 66.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.393.163 66.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-269.050 -1.146.288
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 -283.693 -446.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 14.643 -700.250
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -37.837 -62.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.554 -21.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.554 -21.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 52.052 4.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.228 90.714
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 2.182 86.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10.046 4.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-662.349 14.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34 -662.349 14.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
278.529 -213.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-189.382 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.441 -4.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.441 -4.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.441 -4.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.706 -217.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.706 -217.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.347 243.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 80.053 26.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
80.053 5.347
Finansal Yatırımlar
2.017.114 461.805
Ticari Alacaklar
3.493.753 4.886.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.491.841 4.886.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.912
Diğer Alacaklar
1.673.130 1.404.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 865.947 582.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 807.183 821.826
Peşin Ödenmiş Giderler
332.064 294.227
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 332.064 294.227
Diğer Dönen Varlıklar
47.096 46.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 47.096 46.107
ARA TOPLAM
7.643.210 7.098.482
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.643.210 7.098.482
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 83.194 86.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 14.386 14.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.580 100.031
TOPLAM VARLIKLAR
7.740.790 7.198.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 15.420 3.785
Ticari Borçlar
109.312 93.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 36 13.807 13.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 95.505 79.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 77.742 25.690
Diğer Borçlar
295.974 283.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 36 255.198 253.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 40.776 30.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.219 58.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.219 58.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
132.421 677.540
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.468 28.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 29.468 28.619
ARA TOPLAM
748.556 1.171.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
748.556 1.171.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
33.928 34.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 33.928 34.666
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.928 34.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
782.484 1.206.023
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.958.306 5.992.490
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.558 -6.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.558 -6.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -18.558 -6.045
Diğer Yedekler
27 5.343 5.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.243.192 -1.287.870
Net Dönem Karı veya Zararı
35 978.329 3.531.062
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.958.306 5.992.490
TOPLAM KAYNAKLAR
7.740.790 7.198.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.676.516 2.182.744 1.452.953 1.067.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.676.516 2.182.744 1.452.953 1.067.797
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.676.516 2.182.744 1.452.953 1.067.797
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.130.774 -824.705 -783.501 -339.251
Pazarlama Giderleri
29 -470.144 -267.580 -162.871 -123.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 186.582 39.887 73.361 7.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -39.642 -13.801 -6.682 -3.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.222.538 1.116.545 573.260 608.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 107.677 8.717 17.864 7.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.330.215 1.125.262 591.124 616.289
Finansman Gelirleri
1.493 1.270 350 406
Finansman Giderleri
32 -28.416 -2.872 -20.416 -2.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.303.292 1.123.660 571.058 613.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-324.963 7.076 -137.918 -393.949
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-321.803 0 -132.421 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -3.160 7.076 -5.497 -393.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
978.329 1.130.736 433.140 220.027
DÖNEM KARI (ZARARI)
978.329 1.130.736 433.140 220.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 978.329 1.130.736 433.140 220.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.042 -9.417 -5.426 -2.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.042 -9.417 -5.426 -2.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-16.042 -9.417 -5.426 -2.890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.529 2.072 1.193 636
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.529 2.072 1.193 636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.529 2.072 1.193 636
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.513 -7.345 -4.233 -2.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
965.816 1.123.391 428.907 217.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
965.816 1.123.391 428.907 217.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973871


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4993 Değişim: -0,06%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2293 Değişim: -0,47%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
802,70 Değişim: 0,28%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 805,91
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.