KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 17:46
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.352 -17.318
Dönem Karı (Zararı)
34 545.189 910.709
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
545.189 910.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
205.372 -376.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 11.300 2.457
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.477 26.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.477 26.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.550 -4.112
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.112 -11.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 24.662 7.058
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 187.045 -401.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.157 -551.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
674.887 257.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
674.887 257.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.000 -733.404
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 -192.653 -45.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -83.347 -688.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -21.531 -108.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 122.108 1.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
122.108 1.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 73.440 -15.864
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.193 64.104
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 3.336 76.149
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 6.857 -12.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-515.940 -16.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34 -515.940 -16.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
817.718 -17.318
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-739.366 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.300 -2.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.300 -2.457
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.300 -2.457
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.052 -19.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.052 -19.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.347 243.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 72.399 223.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 0 2.472.266
Transferler
782.178 -782.178 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.091 910.709 905.618 0 905.618
Dönem Karı (Zararı)
910.709 910.709 0 910.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.091 -5.091 0 -5.091
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 -264 5.309 -1.287.870 514.107 2.562.740 0 2.562.740
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 5.992.490
Transferler
3.531.062 -3.531.062 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.280 545.189 553.469 0 553.469
Dönem Karı (Zararı)
545.189 545.189 0 545.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.280 -8.280 0 -8.280
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 2.235 5.343 2.243.192 545.189 6.545.959 0 6.545.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
72.399 5.347
Finansal Yatırımlar
1.016.394 461.805
Ticari Alacaklar
4.212.029 4.886.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.212.029 4.886.916
Diğer Alacaklar
1.913.280 1.404.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 774.907 582.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.138.373 821.826
Peşin Ödenmiş Giderler
82.558 294.227
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 82.558 294.227
Diğer Dönen Varlıklar
47.054 46.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 47.054 46.107
ARA TOPLAM
7.343.714 7.098.482
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.343.714 7.098.482
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 86.544 86.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 14.018 14.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.562 100.031
TOPLAM VARLIKLAR
7.444.276 7.198.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.845 3.785
Ticari Borçlar
215.866 93.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 36 13.807 13.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 202.059 79.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 99.130 25.690
Diğer Borçlar
293.939 283.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 36 256.352 253.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 37.587 30.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.219 58.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.219 58.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
127.556 677.540
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.670 28.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.670 28.619
ARA TOPLAM
850.225 1.171.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
850.225 1.171.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
48.092 34.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 48.092 34.666
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.092 34.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
898.317 1.206.023
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.545.959 5.992.490
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.235 -6.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.235 -6.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 2.235 -6.045
Diğer Yedekler
27 5.343 5.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.243.192 -1.287.870
Net Dönem Karı veya Zararı
35 545.189 3.531.062
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.545.959 5.992.490
TOPLAM KAYNAKLAR
7.444.276 7.198.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.223.563 1.114.947 1.200.819 619.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.223.563 1.114.947 1.200.819 619.037
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.223.563 1.114.947 1.200.819 619.037
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.347.273 -485.454 -710.039 -193.072
Pazarlama Giderleri
29 -307.273 -143.694 -158.672 -17.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 113.221 32.396 80.689 12.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -32.960 -10.108 -3.685 -1.223
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
649.278 508.087 409.112 420.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 89.813 886 55.500 279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
739.091 508.973 464.612 420.359
Finansman Gelirleri
1.143 864 366 351
Finansman Giderleri
32 -8.000 -153 -5.246 -129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
732.234 509.684 459.732 420.581
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-187.045 401.025 -137.518 396.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-189.382 0 -134.882 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 2.337 401.025 -2.636 396.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
545.189 910.709 322.214 816.734
DÖNEM KARI (ZARARI)
545.189 910.709 322.214 816.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 545.189 910.709 322.214 816.734
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.616 -6.527 3.470 -2.039
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.616 -6.527 3.470 -2.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.616 -6.527 3.470 -2.039
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.336 1.436 -763 449
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.336 1.436 -763 449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.336 1.436 -763 449
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.280 -5.091 2.707 -1.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
536.909 905.618 324.921 815.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
536.909 905.618 324.921 815.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958017


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.416 Değişim: 1,31% Hacim : 12.669 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.402 11.10.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.402
8,9998 Değişim: -0,02%
Düşük 8,9998 12.10.2021 Yüksek 9,0007
Açılış: 9,0007
10,4018 Değişim: 0,04%
Düşük 10,3986 12.10.2021 Yüksek 10,4115
Açılış: 10,3986
507,64 Değişim: 0,16%
Düşük 502,98 11.10.2021 Yüksek 509,26
Açılış: 506,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.