KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2021 - 15:44
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266
Transferler
782.178 -782.178 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.501 93.975 90.474
Dönem Karı (Zararı)
93.975 93.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.501 -3.501
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 1.326 5.309 -1.287.870 93.975 2.562.740 2.562.740
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490
Transferler
3.531.062 -3.531.062 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.987 224.341 233.962
Dönem Karı (Zararı)
222.975 222.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.987 -10.987
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 4.942 5.343 2.243.192 222.975 6.226.452 6.226.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.830 -236.732
Dönem Karı (Zararı)
34 222.975 93.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
222.975 93.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.274 23.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -261 864
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.389 24.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.389 24.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.619 2.711
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.861 -11.362
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 22.480 14.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 49.527 -4.872
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
602.121 -354.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
841.997 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
841.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.627 -81.128
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 -109.652 -71.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -88.975 -10.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 165.364 -157.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 98.266 -9.478
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -11
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
98.266 -9.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 63.349 44.712
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.245 58.875
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 149 60.745
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.394 -1.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.983 -209.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34 -365.983 -209.887
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
890.370 -236.732
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-677.540 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
261 -864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
261 -864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
261 -864
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.091 -237.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.091 -237.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.347 243.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 218.438 6.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 218.438 5.347
Finansal Yatırımlar
866.439 461.805
Ticari Alacaklar
4.044.918 4.886.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,36 4.036.458 4.886.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.460
Diğer Alacaklar
1.602.707 1.404.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 691.906 582.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 910.801 821.826
Peşin Ödenmiş Giderler
128.863 294.227
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 128.863 294.227
Diğer Dönen Varlıklar
46.765 46.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 46.765 46.107
ARA TOPLAM
6.908.130 7.098.482
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.908.130 7.098.482
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 87.603 86.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 15.891 14.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.494 100.031
TOPLAM VARLIKLAR
7.011.624 7.198.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.215 3.785
Ticari Borçlar
192.024 93.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 36 13.807 13.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 178.217 79.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 89.039 25.690
Diğer Borçlar
281.501 283.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 36 253.165 253.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 28.336 30.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.219 58.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.219 58.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
54.500 677.540
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.896 28.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 30.896 28.619
ARA TOPLAM
739.394 1.171.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
739.394 1.171.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
45.778 34.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 45.778 34.666
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.778 34.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
785.172 1.206.023
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.226.452 5.992.490
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.942 -6.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.942 -6.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 4.942 -6.045
Diğer Yedekler
27 5.343 5.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.243.192 -1.287.870
Net Dönem Karı veya Zararı
35 222.975 3.531.062
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.226.452 5.992.490
TOPLAM KAYNAKLAR
7.011.624 7.198.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.022.744 495.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.022.744 495.910
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.022.744 495.910
Genel Yönetim Giderleri
29 -637.234 -277.382
Pazarlama Giderleri
29 -148.601 -126.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 32.532 20.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -29.275 -23.885
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
240.166 88.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 34.313 607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
274.479 88.614
Finansman Gelirleri
777 513
Finansman Giderleri
32 -2.754 -24
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
272.502 89.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.527 4.872
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-54.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 4.973 4.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
222.975 93.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
222.975 93.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 222.975 93.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.086 -4.488
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.086 -4.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-14.086 -4.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.099 987
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.099 987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.099 987
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.987 -3.501
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
211.988 90.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
211.988 90.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938407


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3893 Değişim: -0,06%
Düşük 8,3866 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1645 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1578 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
505,54 Değişim: -0,24%
Düşük 505,28 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.