KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 17:17
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 1.766.911
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-77.000 854.296 -854.296 -77.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.618
Dönem Karı (Zararı)
34 35.472 35.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254 400 146
Sermaye Arttırımı
-17.318 116.976
Dönem Karı (Zararı)
34 910.709 90.694
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
910.709 90.694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-376.670 5.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.457 6.311
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.010 -5.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.010 -5.432
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.112 3.111
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.170 -11.114
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 7.058 14.225
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -401.025 1.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-551.357 20.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -158.126
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-733.404 28.928
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 -45.268 269.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -688.136 -240.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -108.681 -47.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.233 49.100
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120 169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.113 48.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -15.864 18.258
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.104 130.054
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 76.149 139.888
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -12.045 -9.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
241.255 -386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34 241.255 -386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.318 116.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.457 -1.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.457 -1.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.457 -1.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -81.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.775 34.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.775 34.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 243.660 7.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 223.885 41.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 223.885 243.660
Finansal Yatırımlar
41.374 0
Ticari Alacaklar
1.019.186 1.276.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,36 1.019.186 1.276.531
Diğer Alacaklar
1.976.862 1.243.458
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 268.847 223.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.708.015 1.019.879
Peşin Ödenmiş Giderler
116.893 8.212
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 116.893 8.212
Diğer Dönen Varlıklar
36.488 35.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 36.488 35.753
ARA TOPLAM
3.414.688 2.807.614
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.414.688 2.807.614
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 17.765 20.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 405.210 2.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
422.975 22.971
TOPLAM VARLIKLAR
3.837.663 2.830.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.217 7.240
Ticari Borçlar
126.126 124.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 36 13.807 13.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 112.319 111.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 2.007 17.871
Diğer Borçlar
266.851 202.747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 36 246.698 170.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 20.153 32.198
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.104 5.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 9.104 5.201
ARA TOPLAM
437.305 357.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.305 357.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22.474 367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 22.474 367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.474 367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
459.779 358.319
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.377.884 2.472.266
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-264 4.827
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-264 4.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -264 4.827
Diğer Yedekler
27 5.309 5.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.287.870 -2.070.048
Net Dönem Karı veya Zararı
35 910.709 782.178
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.377.884 2.472.266
TOPLAM KAYNAKLAR
3.837.663 2.830.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.114.947 605.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.114.947 605.259
BRÜT KAR (ZARAR)
1.114.947 605.259
Genel Yönetim Giderleri
29 -485.454 -483.176
Pazarlama Giderleri
29 -143.694 -47.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 32.396 36.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -10.108 -17.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
508.087 93.118
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 886 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
508.973 93.118
Finansman Gelirleri
864 607
Finansman Giderleri
32 -153 -3.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
509.684 90.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
401.025 -4
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 401.025 -4
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
910.709 90.694
DÖNEM KARI (ZARARI)
910.709 90.694
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 910.709 90.694
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.527 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.527 10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.527 10
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.436 -2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.436 -2
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.436 -2
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.091 8
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
905.618 90.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
905.618 90.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869062


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9298 Değişim: 0,03%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
16,9803 Değişim: -0,33%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,52 Değişim: 0,08%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.