KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 18:43
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 1.000.000 -885.839 -1.132.539 -2.018.378 981.622 981.622
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
750.000 -750.000 -1.132.539 1.132.539 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.496 1.496 -905.966 -905.966 -904.470 -904.470
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
11 750.000 750.000 750.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 3.500.000 1.496 1.496 250.000 -2.018.378 -905.966 -2.924.344 827.152 827.152
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.500.000 1.496 1.496 250.000 -2.018.378 -905.966 -2.924.344 827.152 827.152
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
250.000 -167.691 -905.966 905.966 82.309 82.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.154 3.154 854.296 854.296 857.450 857.450
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 4.650 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 -2.070.048 1.766.911 1.766.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-728.344 -1.182.974
Dönem Karı (Zararı)
36 854.296 -905.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.758 4.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 8.384 7.517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5 9.240 -998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.296 718
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.327 -340
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.623 1.058
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.838 -3.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.610.398 -281.058
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.053 -94.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-377.053 -94.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.038.407 -310.450
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-288.522 -310.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-749.885 500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -5.172 -986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -167.129 121.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-180.503 121.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.407 4.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.202 5.195
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.493 728
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.709 4.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.842 -6.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -1.842 -6.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-728.344 -1.182.974
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.720 -4.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -23.720 -4.682
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -23.720 -4.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.444 749.679
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.309 750.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.309 750.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.135 -321
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 7.135 -321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-662.620 -437.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-662.620 -437.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
669.741 1.107.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.121 669.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.157 669.946
Ticari Alacaklar
460.985 93.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,37 460.985 93.555
Diğer Alacaklar
1.353.410 315.004
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 599.471 310.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 753.939 4.054
Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.529 3.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.529 3.357
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 1.969 7.414
Diğer Dönen Varlıklar
26 35.216 33.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 35.216 33.374
ARA TOPLAM
1.867.266 1.122.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.867.266 1.122.650
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 24.609 5.249
Mobilya ve Demirbaşlar
16 24.609 5.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.968 5.991
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.968 5.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.607 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.184 11.240
TOPLAM VARLIKLAR
1.896.450 1.133.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.276 141
Ticari Borçlar
64.721 234.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,37 13.374 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 51.347 234.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 16.371 12.964
Diğer Borçlar
31.672 56.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 691 13.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 30.981 42.859
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.994 1.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 8.994 1.900
ARA TOPLAM
129.034 305.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.034 305.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
505 1.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 505 1.513
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
505 1.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.539 306.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.766.911 827.152
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.650 1.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.650 1.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 4.650 1.496
Diğer Yedekler
27 82.309 250.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.924.344 -2.018.378
Net Dönem Karı veya Zararı
36 854.296 -905.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.766.911 827.152
TOPLAM KAYNAKLAR
1.896.450 1.133.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.618.661 90.485
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.618.661 90.485
BRÜT KAR (ZARAR)
1.618.661 90.485
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.081.013 -989.357
Pazarlama Giderleri
29 -40.870 -21.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 308.118 6.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -21.027 -4.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
783.869 -918.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 63.271 21.418
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
847.140 -896.992
Finansman Gelirleri
33 4.971 652
Finansman Giderleri
33 -1.210 -9.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
850.901 -905.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.395 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.395 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
854.296 -905.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 854.296 -905.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
854.296 -905.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.154 1.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 3.942 1.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-788 -299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-788 -299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.154 1.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
857.450 -904.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
857.450 -904.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750632


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.404 Değişim: 1,85% Hacim : 7.361 Mio.TL Son veri saati : 12:17
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.381
8,0562 Değişim: -0,61%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6401 Değişim: -0,59%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
452,52 Değişim: -0,52%
Düşük 452,05 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.