KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:24
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 1.000.000 -885.839 -1.132.539 -2.018.378 981.622
Transferler
1.000.000 -1.000.000 -1.132.539 1.132.539 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 7 7 0 0 -506.336 -506.336 -506.329
Dönem Karı (Zararı)
-506.336 -506.336 -506.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 0 7 7 7
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 7 500.000 -2.018.378 -506.336 -2.524.714 975.293 975.293
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 1.496 1.496 250.000 -2.018.378 -905.966 -2.924.344 827.152
Transferler
250.000 0 0 -250.000 -905.966 905.966 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 -846 -846 0 0 -156.892 -156.892 -157.738
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -156.892 -156.892 -156.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -846 -846 0 0 0 0 -846
Sermaye Arttırımı
12 0 0 0 82.309 0 0 82.309
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 650 650 82.309 -2.924.344 -156.892 -3.081.236 751.723 751.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.727 -732.075
Dönem Karı (Zararı)
16 -156.892 -506.336
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-156.892 -506.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.947 11.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.578 3.759
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.282 10.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.282 10.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 1.642 -626
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.647 -636
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.289 10
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.445 -2.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.218 -237.408
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -97.445 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.445 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107.080 -289.536
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
118.078 -289.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.998 -3
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -39.283 -31.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 84.526 95.064
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,17 0 -10
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 84.526 95.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 15.759 -1.364
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.163 -8.937
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
946 488
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.109 -9.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.256 -990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.256 -990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-77.727 -732.075
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-490.644 -4.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.684
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-490.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.270 499.713
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
82.309 500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 961 354
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
961 354
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-485.101 -237.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-485.101 -237.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 669.946 1.107.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 184.845 870.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 184.845 669.946
Finansal Yatırımlar
4 490.644 0
Ticari Alacaklar
187.711 93.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 187.711 93.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
207.924 315.004
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,17 192.872 310.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.052 4.054
Peşin Ödenmiş Giderler
8 42.640 3.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 42.640 3.357
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.969 7.414
Diğer Dönen Varlıklar
34.630 33.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34.630 33.374
ARA TOPLAM
1.150.363 1.122.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.150.363 1.122.650
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 3.728 5.249
Mobilya ve Demirbaşlar
9 3.728 5.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.934 5.991
Diğer Haklar
10 3.934 5.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.662 11.240
TOPLAM VARLIKLAR
1.158.025 1.133.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.102 141
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.102 141
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.102 141
Ticari Borçlar
317.056 234.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 317.056 234.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 28.723 12.964
Diğer Borçlar
44.880 56.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,17 14.130 13.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.750 42.859
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.590 1.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 11.590 1.900
ARA TOPLAM
403.351 305.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
403.351 305.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.951 1.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.951 1.513
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.951 1.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
406.302 306.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
751.723 827.152
Ödenmiş Sermaye
12 3.750.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
650 1.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
650 1.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 650 1.496
Diğer Yedekler
12 82.309 250.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -2.924.344 -2.018.378
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -156.892 -905.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
751.723 827.152
TOPLAM KAYNAKLAR
1.158.025 1.133.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 319.893 0 184.395 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
319.893 0 184.395 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
319.893 0 184.395 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -511.200 -502.389 -258.952 -244.582
Pazarlama Giderleri
14 -1.329 -17.473 -545 -10.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.228 1.076 3.450 971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.422 -1.278 5.908 -970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-191.830 -520.064 -65.744 -255.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33.603 16.523 20.180 7.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-158.227 -503.541 -45.564 -247.688
Finansman Gelirleri
1.411 267 1.261 0
Finansman Giderleri
-76 -3.062 -30 -1.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-156.892 -506.336 -44.333 -249.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7625 Değişim: 0,01%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7816
Açılış: 8,7619
10,3145 Değişim: 0,05%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
493,17 Değişim: 0,46%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 493,19
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.