KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2023 - 19:45
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 773.340.700 414.074.986 307.891.855 169.979.846
Satışların Maliyeti
11 -200.778.044 -124.905.099 -78.266.977 -55.977.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
572.562.656 289.169.887 229.624.878 114.001.970
BRÜT KAR (ZARAR)
572.562.656 289.169.887 229.624.878 114.001.970
Genel Yönetim Giderleri
-23.095.428 -10.209.915 -7.188.906 -3.715.839
Pazarlama Giderleri
-18.664.756 -9.758.722 -5.052.997 -7.538.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 16.829.260 16.311.614 1.772.852 8.148.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.819.596 -18.085.210 -3.892.954 -2.862.076
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
534.812.136 267.427.654 215.262.873 108.034.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 404.364.667 29.771.570 300.620.325 12.404.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.366.459 89.155
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5.768.420 1.470.577 -616.401 -1.943.504
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
944.945.223 294.303.342 515.266.797 118.583.677
Finansman Gelirleri
14 33.409.471 302.326.856 6.952.098 68.966.757
Finansman Giderleri
-1.300.473 -89.062.959 6.789.690 -104.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
977.054.221 507.567.239 529.008.585 187.446.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.912.545 -2.016.817 1.912.545 -807.113
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 1.912.545 -2.016.817 1.912.545 -807.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
978.966.766 505.550.422 530.921.130 186.639.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
978.966.766 505.550.422 530.921.130 186.639.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
978.966.766 505.550.422 530.921.130 186.639.303
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-519.876.556 298.203.128
Dönem Karı (Zararı)
978.966.766 505.550.422
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
978.966.766 505.550.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.383.882 -200.502.686
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.100.027 620.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
488.129 714.647
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
488.129 714.647
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.040.977 1.382.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.986.689 569.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.027.666 812.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.516 -19.143.289
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-188.874.320
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.780.279
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.912.545 2.016.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.072.850.768 -9.177.107
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.076.331.538
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.300.825 -16.859.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.431.336 -10.775.537
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-108.022 -2.064.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.625.125 105.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.021.671 1.821.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.166.831 5.530.959
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.675.070 12.652.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.263.176 413.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-96.267.884 295.870.629
Ödenen Temettüler
-423.360.000
Alınan Faiz
2.802.744
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-248.672 -470.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-203.745.070 -67.823.817
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-187.924.180 -72.195.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 433.173
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.820.890 -4.164.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.799.053 -3.913.796
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.837 -251.195
Alınan Temettüler
8.103.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.492.352 -224.167.306
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.000.000 2.072.111
Kredilerden Nakit Girişleri
40.000.000 2.072.111
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-687.641 -977.951
Ödenen Temettüler
-241.561.440
Alınan Faiz
16.299.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.820.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-687.129.274 6.212.005
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
189.154.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-687.129.274 195.366.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
906.648.989 525.790.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
219.519.715 721.156.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 219.519.715 906.648.989
Finansal Yatırımlar
5 1.129.625.031 53.293.493
Ticari Alacaklar
49.657.925 42.925.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.657.925 42.890.351
Diğer Alacaklar
13.798.642 5.198.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.798.642 5.198.328
Stoklar
4.602.970 4.494.948
Peşin Ödenmiş Giderler
3.189.668 2.302.172
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.094.646
Diğer Dönen Varlıklar
2.700.006 1.039.020
ARA TOPLAM
1.423.093.957 1.016.997.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.423.093.957 1.016.997.292
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 100.000
Diğer Alacaklar
1.589 15.033.239
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.031.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.589 1.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 4.656.649.179 4.468.625.000
Maddi Duran Varlıklar
8 478.613.991 464.819.687
Kullanım Hakkı Varlıkları
117.239 117.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
121.295 194.736
Peşin Ödenmiş Giderler
30.388.619 17.529.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.165.891.912 4.966.419.312
TOPLAM VARLIKLAR
6.588.985.869 5.983.416.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.333 28.907
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 7.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 7.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.333 21.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.333 21.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.546.516 705.583
Ticari Borçlar
22.099.909 33.603.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 22.099.909 33.603.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.825.171 2.815.869
Diğer Borçlar
3.082.048 11.582.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 2.571.323 1.943.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
510.725 9.638.169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.438.490 19.073.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.438.490 19.073.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 2.383.720
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.843.646 11.556.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 635.613 320.792
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 6.208.033 11.235.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.537.669
ARA TOPLAM
98.401.782 81.749.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.401.782 81.749.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.453.484 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.453.484
Banka Kredileri
30.453.484
Diğer Borçlar
14.121.427 10.036.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.121.427 10.036.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.667.044 874.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.667.044 874.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.211.775 1.412.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.211.775 1.412.054
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.453.730 12.323.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.855.512 94.073.007
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.442.130.357 5.889.343.597
Ödenmiş Sermaye
10.a 241.920.000 241.920.000
Geri Alınmış Paylar (-)
10.b -36.431.906 -36.431.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
310.160.268 310.160.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
310.160.268 310.160.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.c 174.389.525 117.135.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.773.125.704 2.169.390.102
Net Dönem Karı veya Zararı
978.966.766 3.087.170.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.442.130.357 5.889.343.597
TOPLAM KAYNAKLAR
6.588.985.869 5.983.416.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 33.842.687 154.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23.444.087 676.487.959 -699.932.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
505.550.422 505.550.422 505.550.422
Dönem Karı (Zararı)
505.550.422 505.550.422 505.550.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
241.920.000 -36.431.906 33.842.687 117.135.125 2.169.390.102 505.550.422 3.031.406.430 3.031.406.430
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
241.920.000 -36.431.906 310.160.268 117.135.125 2.169.390.103 3.087.170.008 5.889.343.598 5.889.343.598
Transferler
57.254.400 3.029.915.608 -3.087.170.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
978.966.766 978.966.766 978.966.766
Dönem Karı (Zararı)
978.966.766 978.966.766 978.966.766
Kar Payları
-423.360.000 -423.360.000 -423.360.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.820.007 -2.820.007 -2.820.007
Dönem Sonu Bakiyeler
241.920.000 -36.431.906 310.160.268 174.389.525 4.773.125.704 978.966.766 6.442.130.357 6.442.130.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
978.966.766 505.550.422 530.921.130 186.639.303
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
978.966.766 505.550.422 530.921.130 186.639.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
978.966.766 505.550.422 530.921.130 186.639.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213760


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.