KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:29
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 180.736.753 114.802.793 84.231.694 45.774.699
Satışların Maliyeti
17 -44.492.970 -34.474.394 -19.448.670 -13.376.623
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.243.783 80.328.399 64.783.024 32.398.076
BRÜT KAR (ZARAR)
136.243.783 80.328.399 64.783.024 32.398.076
Genel Yönetim Giderleri
18.a -5.188.472 -4.546.031 -1.722.817 -1.784.899
Pazarlama Giderleri
18.b -4.311.645 -538.025 -699.625 -157.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.a 24.969.668 15.990.123 3.063.687 9.995.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.b -7.769.329 -3.555.900 -962.605 -2.524.330
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.944.005 87.678.566 64.461.664 37.926.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 38.128.403 28.012.313 11.102.165 6.426.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.072.408 115.690.879 75.563.829 44.353.137
Finansman Gelirleri
408.487 355.674
Finansman Giderleri
-49.751 -2.770 301.433 17.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 1,16650000 0,73780000 0,48740000 0,28350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.541.438 84.899.790
Dönem Karı (Zararı)
182.431.144 115.688.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.432.377 -25.451.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12,13 302.018 292.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.834.143 -2.088.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 360.190 145.613
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.691.156 -3.597.900
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-503.177 1.363.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 -33.627.316 -23.622.782
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
727.064 -31.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.039.705 -5.927.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.837.917 -6.232.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.318.892 -1.221.144
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-247.064 74.401
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.097.145 418.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.980.604 325.930
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.074.109 442.708
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
447.257 416.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.040.657 -152.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.959.062 84.310.057
Alınan Faiz
19 580.917 589.367
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.459 366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.265.747 36.080.239
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.315.998 -1.286.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.315.998 -1.279.912
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.275
Alınan Temettüler
20 4.997.513 4.922.450
Alınan Faiz
31.584.232 21.716.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.005.610 -173.544.344
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.420 -98.058
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-133.420 -98.058
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -165.872.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.801.575 -52.564.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.801.575 -52.564.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.675.578 372.141.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 370.477.153 319.577.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 370.477.153 355.675.578
Ticari Alacaklar
20.637.108 13.296.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 20.637.108 13.296.014
Diğer Alacaklar
1.512.241 3.728.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 1.512.241 3.728.695
Stoklar
8 771.724 524.660
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 2.006.491 579.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.434 2.893
Diğer Dönen Varlıklar
1.562.470 521.813
ARA TOPLAM
396.968.621 374.329.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
396.968.621 374.329.562
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.705.068.110 1.705.068.110
Maddi Duran Varlıklar
12 153.558.896 152.387.470
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 204.173 345.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.116 42.211
Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 17.039.332 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.875.896.627 1.860.212.084
TOPLAM VARLIKLAR
2.272.865.248 2.234.541.646
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.881 180.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.881 180.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
197.881 180.662
Ticari Borçlar
26.856.773 6.876.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 26.856.773 6.876.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 793.644 519.694
Diğer Borçlar
3.795.310 1.864.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.585.288 1.339.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 2.210.022 525.611
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.147.130 3.699.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 4.147.130 3.699.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.258.092 11.786.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 263.933 100.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.994.159 11.685.315
ARA TOPLAM
46.048.830 24.927.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.048.830 24.927.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.600 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.600 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.600 168.239
Diğer Borçlar
6.551.760 5.579.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 6.551.760 5.579.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
247.347 376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 247.347 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
498.752 301.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.c 498.752 301.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.315.459 6.426.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.364.289 31.353.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.219.500.959 2.203.188.215
Ödenmiş Sermaye
16.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -34.005.929 -34.005.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.068.540 3.068.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.068.540 3.068.540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.c 154.745.061 140.376.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.751.982.143 1.823.595.314
Net Dönem Karı veya Zararı
182.431.144 108.873.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.219.500.959 2.203.188.215
TOPLAM KAYNAKLAR
2.272.865.248 2.234.541.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.009.747 318.855.983 -342.865.730 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
115.688.109 115.688.109 115.688.109
Dönem Karı (Zararı)
115.688.109 115.688.109 115.688.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 139.436.832 1.824.534.961 115.688.109 2.209.557.919 2.209.557.919
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.368.582 94.505.229 -108.873.811 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.431.144 182.431.144 182.431.144
Dönem Karı (Zararı)
182.431.144 182.431.144 182.431.144
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 154.745.061 1.751.982.143 182.431.144 2.219.500.959 2.219.500.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973582


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.