KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:27
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 43.350.701 51.458.849
Satışların Maliyeti
17 -11.361.584 -11.465.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.989.117 39.993.706
BRÜT KAR (ZARAR)
31.989.117 39.993.706
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.427.668 -1.197.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.060.927 3.221.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.620.267 -519.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.002.109 41.498.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 13.537.278 10.228.487
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.539.387 51.727.029
Finansman Giderleri
-57.568 -4.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.481.819 51.722.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.481.819 51.722.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.481.819 51.722.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.481.819 51.722.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,33550000 0,32990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.867.873 51.493.474
Dönem Karı (Zararı)
52.481.819 51.722.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.481.627 -10.454.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12, 13 74.634 65.925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
193.812 -229.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14, 15 90.563 106.951
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 92.542 69.269
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.707 -405.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 -14.172.685 -10.589.557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
422.612 299.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.418.839 9.454.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.689.816 1.901.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
825.836 1.774.760
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.859 2.220
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.255.842 -248.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.781.031 118.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.909 2.560.412
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
244.177 3.334.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.571.597 10.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.419.031 50.722.192
Alınan Faiz
19 635.819 386.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.186.977 384.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.523.675 17.977.044
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.050 -325.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -23.050 -325.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -538.055
Alınan Temettüler
20 412
Alınan Faiz
12.084.368 7.574.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-811.463 -7.621.839
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.800 -47.743
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-52.800 -47.743
Ödenen Temettüler
-758.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.580.085 61.848.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.580.085 61.848.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.523.790 370.730.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 407.103.875 432.578.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 407.103.875 354.523.790
Ticari Alacaklar
17.069.608 13.390.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.094.089 364.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.975.519 13.025.895
Diğer Alacaklar
4.299.439 3.663.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 4.299.439 3.663.520
Stoklar
8 78.800 69.941
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 1.687.924 500.947
Diğer Dönen Varlıklar
1.586.439 14.842
ARA TOPLAM
431.826.085 372.163.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
431.826.085 372.163.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.000.000 2.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.857.283.011 1.856.744.956
Maddi Duran Varlıklar
12 426.524 428.664
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 298.407 345.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.346 19.673
Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 17.624.611 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.877.649.899 1.861.907.586
TOPLAM VARLIKLAR
2.309.475.984 2.234.071.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.228 180.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.228 180.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
186.228 180.662
Ticari Borçlar
29.082.793 6.301.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.082.793 6.301.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 102.739 129.054
Diğer Borçlar
166.999.777 1.834.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 166.698.814 1.339.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 300.963 495.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.897.983 3.653.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 3.897.983 3.653.806
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.873.738 11.679.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.b 101.381
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.772.357 11.679.815
ARA TOPLAM
212.143.258 23.779.619
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
212.143.258 23.779.619
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.542 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.542 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
119.542 168.239
Diğer Borçlar
6.359.553 5.579.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 6.359.553 5.579.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
334.058 376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 334.058 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
270.582 281.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.c 270.582 281.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.083.735 6.405.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.226.993 30.185.554
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.090.248.991 2.203.885.571
Ödenmiş Sermaye
16.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -34.005.929 -34.005.929
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.c 154.745.061 140.376.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.755.748.040 1.825.526.840
Net Dönem Karı veya Zararı
52.481.819 110.708.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.090.248.991 2.203.885.571
TOPLAM KAYNAKLAR
2.309.475.984 2.234.071.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.574.096 337.223.160 -344.797.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.722.239 51.722.239 51.722.239
Dönem Karı (Zararı)
51.722.239 51.722.239 51.722.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 123.001.181 2.009.020.538 51.722.239 2.311.957.676 2.311.957.676
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571
Transferler
14.368.582 96.339.599 -110.708.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.481.819 52.481.819 52.481.819
Dönem Karı (Zararı)
52.481.819 52.481.819 52.481.819
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.040 52.481.819 2.090.248.991 2.090.248.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.481.819 51.722.239
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.481.819 51.722.239
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.481.819 51.722.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935007


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3547 Değişim: -0,99%
Düşük 8,3333 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9258 Değişim: -1,10%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
488,30 Değişim: -0,80%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.