KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2021 - 18:23
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 154.700.142 225.850.178
Satışların Maliyeti
18 -38.739.598 -46.038.858
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.960.544 179.811.320
BRÜT KAR (ZARAR)
115.960.544 179.811.320
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.810.252 -4.282.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 20.080.535 15.131.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -16.200.139 -8.874.156
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.030.688 181.785.846
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 39.523.843 163.029.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -43.836.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.718.080 344.815.111
Finansman Gelirleri
11.394
Finansman Giderleri
-9.899 -29.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.708.181 344.797.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
110.708.181 344.797.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.708.181 344.797.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
110.708.181 344.797.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,70610000 2,18420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.911.547 189.489.712
Dönem Karı (Zararı)
110.708.181 344.797.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
110.708.181 344.797.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.245.744 -149.899.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 12, 13 276.530 259.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.288.873 -75.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.288.873 -75.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-214.638 2.431.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15, 16 71.117 -22.906
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -285.755 2.454.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20, 21 -33.979.843 -53.527.648
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
422.612 370.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 11 42.452.210 -99.357.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.991.487 -8.015.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.208.113 -1.212.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-744.105 -10.208.726
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.954 86.713
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.368.769 -51.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.097.796 -304.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.368.166 4.359.078
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.399.261 -665.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.085 -17.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.962.438 186.882.568
Alınan Faiz
20 819.413 2.677.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16.b -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
129.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.453.967 69.542.579
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879 17.537.294
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -2.577.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.678 -15.470
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -29.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.470
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.350.877 -1.862.335
Alınan Temettüler
21 4.922.450 6.599.773
Alınan Faiz
21 32.184.193 49.860.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.571.753 -159.325.047
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-8.513.743 -9.224.911
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.513.743 -9.224.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.820 -171.001
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-185.820 -171.001
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -149.929.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.206.239 99.707.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.206.239 99.707.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
370.730.029 271.022.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 354.523.790 370.730.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 354.523.790 370.730.029
Ticari Alacaklar
13.390.499 11.471.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 364.604 561.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 13.025.895 10.909.437
Diğer Alacaklar
3.663.520 6.855.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 3.663.520 6.855.729
Stoklar
8 69.941 65.987
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 500.947 630.643
Diğer Dönen Varlıklar
14.842 17.927
ARA TOPLAM
372.163.539 389.771.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
372.163.539 389.771.574
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.000.000 12.727.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.856.744.956 1.897.846.289
Maddi Duran Varlıklar
12 428.664 497.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 345.524 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 19.673 34.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.861.907.586 1.911.237.945
TOPLAM VARLIKLAR
2.234.071.125 2.301.009.519
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.662 147.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.662 147.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 180.662 147.886
Ticari Borçlar
6.301.762 4.203.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 6.301.762 4.203.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.a 129.054 107.114
Diğer Borçlar
1.834.520 6.012.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24.b 1.339.077 1.092.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 495.443 4.919.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.653.806 6.053.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 3.653.806 6.053.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.679.815 11.965.570
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 11.679.815 11.965.570
ARA TOPLAM
23.779.619 28.489.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.779.619 28.489.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 168.239
Diğer Borçlar
5.579.594 4.499.953
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 5.579.594 4.499.953
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
281.400 210.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.b 281.400 210.283
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.405.935 4.710.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.185.554 33.199.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.203.885.571 2.267.809.533
Ödenmiş Sermaye
17.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17.b -34.005.929 -25.492.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.c 140.376.479 115.427.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.825.526.840 1.671.797.378
Net Dönem Karı veya Zararı
110.708.181 344.797.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.203.885.571 2.267.809.533
TOPLAM KAYNAKLAR
2.234.071.125 2.301.009.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33.853.470 241.865.520 -275.718.990 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
344.797.256 344.797.256 344.797.256
Dönem Karı (Zararı)
344.797.256 344.797.256 344.797.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.949.394 319.847.862 -344.797.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.708.181 110.708.181 110.708.181
Dönem Karı (Zararı)
110.708.181 110.708.181 110.708.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.513.743 -8.513.743 -8.513.743
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
110.708.181 344.797.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.708.181 344.797.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
110.708.181 344.797.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908348


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.