KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2021 - 18:23
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 164.512.588 232.895.000
Satışların Maliyeti
18 -46.956.135 -52.193.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.556.453 180.701.463
BRÜT KAR (ZARAR)
117.556.453 180.701.463
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.108.449 -4.916.702
Pazarlama Giderleri
-733.086 -442.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 20.127.033 15.155.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -16.288.464 -8.893.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.553.487 181.603.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 38.162.346 161.364.723
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -43.836.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.879.382 342.968.430
Finansman Gelirleri
4.615 507
Finansman Giderleri
-10.186 -103.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.873.811 342.865.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.873.811 342.865.730
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.873.811 342.865.730
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
108.873.811 342.865.730
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,69440000 2,17200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.698.806 188.278.422
Dönem Karı (Zararı)
108.873.811 342.865.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
108.873.811 342.865.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.826.842 -148.133.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 12, 13 380.721 303.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.318.200 -70.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.318.200 -70.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-128.555 2.472.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15, 16 157.100 12.206
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -285.655 2.460.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20, 21 -34.002.587 -53.536.011
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
422.612 370.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 11 43.836.451 -97.673.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.821.333 -9.060.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.675.408 -1.696.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-791.128 -11.212.853
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.566 -387.526
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.262.196 -110.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.058.964 308.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.495.319 4.907.039
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.374.150 -644.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-297.662 -224.151
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.879.320 185.671.278
Alınan Faiz
20 819.413 2.677.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
73
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.407.191 72.165.174
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879 17.537.294
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -577.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.450.075 -398.607
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.443.800 -347.095
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.275 -51.512
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.862.335
Alınan Temettüler
21 4.922.450 6.599.773
Alınan Faiz
21 32.206.937 50.866.478
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.571.753 -159.325.047
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-8.513.743 -9.224.911
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.513.743 -9.224.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.820 -171.001
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-185.820 -171.001
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -149.929.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.465.756 101.118.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.465.756 101.118.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
372.141.334 271.022.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 355.675.578 372.141.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 355.675.578 372.141.334
Ticari Alacaklar
13.296.014 11.938.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 13.296.014 11.938.806
Diğer Alacaklar
3.728.695 6.873.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 3.728.695 6.873.881
Stoklar
8 524.660 540.226
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 579.909 686.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.893 2.966
Diğer Dönen Varlıklar
521.813 224.151
ARA TOPLAM
374.329.562 392.407.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.329.562 392.407.846
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.727.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.705.068.110 1.748.904.561
Maddi Duran Varlıklar
12 152.387.470 149.748.487
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 345.524 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 42.211 64.534
Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.860.212.084 1.909.577.114
TOPLAM VARLIKLAR
2.234.541.646 2.301.984.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.662 147.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.662 147.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 180.662 147.886
Ticari Borçlar
6.876.169 4.817.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 6.876.169 4.817.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.a 519.694 614.611
Diğer Borçlar
1.864.688 6.052.611
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 1.339.077 1.092.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 525.611 4.959.744
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.699.873 6.074.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 3.699.873 6.074.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.786.066 11.972.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 100.751 1.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 11.685.315 11.970.970
ARA TOPLAM
24.927.152 29.678.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.927.152 29.678.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 168.239
Diğer Borçlar
5.579.594 4.499.953
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 5.579.594 4.499.953
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
301.744 244.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.c 301.744 244.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.426.279 4.744.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.353.431 34.422.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.203.188.215 2.267.562.306
Ödenmiş Sermaye
17.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17.b -34.005.929 -25.492.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.068.540 1.684.299
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.068.540 1.684.299
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.c 140.376.479 115.427.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.823.595.314 1.671.797.378
Net Dönem Karı veya Zararı
108.873.811 342.865.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.203.188.215 2.267.562.306
TOPLAM KAYNAKLAR
2.234.541.646 2.301.984.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33.853.470 241.865.520 -275.718.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.684.299 1.684.299 342.865.730 344.550.029 344.550.029
Dönem Karı (Zararı)
342.865.730 342.865.730 342.865.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.684.299 1.684.299 1.684.299 1.684.299
Kar Payları
-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.949.394 317.916.336 -342.865.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.384.241 1.384.241 108.873.811 110.258.052 110.258.052
Dönem Karı (Zararı)
108.873.811 108.873.811 108.873.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.384.241 1.384.241 1.384.241 1.384.241
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.513.743 -8.513.743 -8.513.743
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.873.811 342.865.730
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.384.241 1.684.299
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.384.241 1.684.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.384.241 1.684.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.258.052 344.550.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
110.258.052 344.550.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908346


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2683 Değişim: -0,02%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2835
Açılış: 8,2696
9,9909 Değişim: -0,14%
Düşük 9,9762 07.05.2021 Yüksek 10,0211
Açılış: 10,005
483,06 Değişim: 0,10%
Düşük 482,11 07.05.2021 Yüksek 483,75
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.