KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 - 18:13
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 114.802.793 169.828.893 45.774.699 59.479.755
Satışların Maliyeti
16 -34.474.394 -37.079.751 -13.376.623 -15.356.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.328.399 132.749.142 32.398.076 44.122.772
BRÜT KAR (ZARAR)
80.328.399 132.749.142 32.398.076 44.122.772
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.546.031 -3.540.159 -1.784.899 -1.448.804
Pazarlama Giderleri
-538.025 -170.033 -157.488 -170.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 15.990.123 9.747.464 9.995.613 2.127.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.555.900 -6.978.631 -2.524.330 -1.961.498
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.678.566 131.807.783 37.926.972 42.669.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 28.012.313 51.001.468 6.426.165 15.260.912
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 245.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.690.879 182.809.251 44.353.137 58.176.353
Finansman Giderleri
-2.770 -38.289 17.920 -38.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,74000000 1,16000000 0,28000000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.899.790 130.915.464
Dönem Karı (Zararı)
115.688.109 182.770.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.451.042 -44.120.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 292.108 87.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.088.404 1.797.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 14 145.613 1.192
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.597.900 2.381.894
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.363.883 -585.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 -23.622.782 -43.604.871
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -2.400.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.927.010 -6.536.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.232.070 -3.866.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.221.144 -6.644.641
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
74.401 -846.705
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
418.248 215.543
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
325.930 538.239
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
442.708 6.413.371
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
416.947 -2.087.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.030 -259.252
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.310.057 132.113.956
Alınan Faiz
18 589.367 1.919.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
366 -3.047.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.080.239 46.644.779
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -527.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.286.187 -373.546
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.279.912 -322.033
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.275 -51.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -739.322
Alınan Temettüler
19 4.922.450 6.599.773
Alınan Faiz
21.716.097 41.685.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.544.344 -159.376.591
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096 -9.224.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.058
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-98.058
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -150.151.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.564.315 18.183.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.564.315 18.183.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
372.141.334 271.022.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 319.577.019 289.206.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 319.577.019 372.141.334
Ticari Alacaklar
16.806.993 11.938.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.806.993 11.938.806
Diğer Alacaklar
4.492.663 6.873.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.492.663 6.873.881
Stoklar
8 465.825 540.226
Peşin Ödenmiş Giderler
9 175.234 686.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.600 2.966
Diğer Dönen Varlıklar
376.181 224.151
ARA TOPLAM
341.896.515 392.407.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.896.515 392.407.846
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.727.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.748.904.561 1.748.904.561
Maddi Duran Varlıklar
11 150.888.763 149.748.487
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 926 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 49.064 64.534
Peşin Ödenmiş Giderler
9 93.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.899.936.314 1.909.577.114
TOPLAM VARLIKLAR
2.241.832.829 2.301.984.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.634 147.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.634 147.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.634 147.886
Ticari Borçlar
5.143.135 4.817.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.143.135 4.817.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 625.097 614.611
Diğer Borçlar
4.638.496 6.052.611
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.339.077 1.092.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.299.419 4.959.744
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.490.970 6.074.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.490.970 6.074.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.492.896 11.972.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 119.826 1.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.373.070 11.970.970
ARA TOPLAM
25.411.228 29.678.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.411.228 29.678.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.874.137 4.499.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.874.137 4.499.953
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.874.137 4.499.953
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
718.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 718.363
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.182 244.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 271.182 244.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.863.682 4.744.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.274.910 34.422.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.209.557.919 2.267.562.306
Ödenmiş Sermaye
15.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15.b -33.066.282 -25.492.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.684.299 1.684.299
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.684.299 1.684.299
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.c 139.436.832 115.427.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.824.534.961 1.671.797.378
Net Dönem Karı veya Zararı
115.688.109 342.865.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.209.557.919 2.267.562.306
TOPLAM KAYNAKLAR
2.241.832.829 2.301.984.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33.853.470 241.865.520 -275.718.990 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.770.962 182.770.962 182.770.962
Dönem Karı (Zararı)
182.770.962 182.770.962 182.770.962
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 182.770.962 2.105.783.239 2.105.783.239
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306
Transferler
24.009.747 318.855.983 -342.865.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
115.688.109 115.688.109 115.688.109
Dönem Karı (Zararı)
115.688.109 115.688.109 115.688.109
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 139.436.832 1.824.534.961 115.688.109 2.209.557.919 2.209.557.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885479


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9439 Değişim: 0,26%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7098 Değişim: -0,28%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
931,85 Değişim: 0,37%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 936,12
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.