KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 - 18:12
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 108.517.076 167.233.749 43.421.168 56.884.611
Satışların Maliyeti
16 -28.642.956 -34.137.669 -11.483.034 -12.414.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.874.120 133.096.080 31.938.134 44.469.710
BRÜT KAR (ZARAR)
79.874.120 133.096.080 31.938.134 44.469.710
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.604.284 -3.244.313 -1.423.495 -1.152.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 15.967.677 9.738.713 9.987.963 2.118.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.478.568 -6.974.660 -2.521.421 -1.957.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.758.945 132.615.820 37.981.181 43.477.579
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 27.995.367 50.995.367 6.420.722 15.254.811
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 245.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.754.312 183.611.187 44.401.903 58.978.289
Finansman Gelirleri
11.394 11.394
Finansman Giderleri
-2.770 20.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,74000000 1,17000000 0,28000000 0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.345.939 129.640.761
Dönem Karı (Zararı)
116.751.542 183.622.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.649.923 -44.167.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 214.934 66.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.227.057 1.775.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 14 60.257 -19.942
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.597.900 2.381.894
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.310.586 -585.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 -23.605.836 -43.610.164
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -2.400.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.898.931 -8.616.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.919.453 -5.608.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.226.450 -6.601.662
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.245 -430.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.000 295.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
518.706 -61.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
435.405 5.934.605
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
380.788 -2.135.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.828 -9.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.202.688 130.838.338
Alınan Faiz
18 589.367 1.919.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
553.884 -3.046.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.122.980 46.946.754
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -577.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-325.000 -15.470
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -325.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.470
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -901.500 -739.322
Alınan Temettüler
19 4.922.450 6.599.773
Alınan Faiz
21.699.151 41.679.202
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.544.344 -159.376.591
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096 -9.224.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.058
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-98.058
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -150.151.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.075.425 17.210.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.075.425 17.210.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
370.730.029 271.022.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 318.654.604 288.233.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 318.654.604 370.730.029
Ticari Alacaklar
17.080.126 11.471.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 647.740 561.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.432.386 10.909.437
Diğer Alacaklar
4.479.817 6.855.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.479.817 6.855.729
Stoklar
8 63.742 65.987
Peşin Ödenmiş Giderler
9 76.759 630.643
Diğer Dönen Varlıklar
15.099 17.927
ARA TOPLAM
340.370.147 389.771.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
340.370.147 389.771.574
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.000.000 12.727.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.898.747.789 1.897.846.289
Maddi Duran Varlıklar
11 749.946 497.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 926 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 22.971 34.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9 93.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.901.614.632 1.911.237.945
TOPLAM VARLIKLAR
2.241.984.779 2.301.009.519
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.634 147.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.634 147.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.634 147.886
Ticari Borçlar
4.722.672 4.203.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.722.672 4.203.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 320.098 107.114
Diğer Borçlar
4.388.231 6.012.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.339.077 1.092.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.049.154 4.919.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.433.855 6.053.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.433.855 6.053.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.388.371 11.965.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 20.701
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.367.670 11.965.570
ARA TOPLAM
24.273.861 28.489.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.273.861 28.489.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.874.137 4.499.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.874.137 4.499.953
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.874.137 4.499.953
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
718.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 718.363
Uzun Vadeli Karşılıklar
249.839 210.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 249.839 210.283
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.842.339 4.710.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.116.200 33.199.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.210.868.579 2.267.809.533
Ödenmiş Sermaye
15.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15.b -33.066.282 -25.492.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.c 139.436.832 115.427.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.826.466.487 1.671.797.378
Net Dönem Karı veya Zararı
116.751.542 344.797.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.210.868.579 2.267.809.533
TOPLAM KAYNAKLAR
2.241.984.779 2.301.009.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868
Transferler
33.853.470 241.865.520 -275.718.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
183.622.581 183.622.581 183.622.581
Dönem Karı (Zararı)
183.622.581 183.622.581 183.622.581
Kar Payları
-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -23.927.880 115.427.085 1.671.797.378 183.622.581 2.106.634.858 2.106.634.858
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Transferler
24.009.747 320.787.509 -344.797.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.751.542 116.751.542 116.751.542
Dönem Karı (Zararı)
116.751.542 116.751.542 116.751.542
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 139.436.832 1.826.466.487 116.751.542 2.210.868.579 2.210.868.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885475


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.