KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:15
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 65.095.908 110.349.138 13.637.059 56.182.637
Satışların Maliyeti
16 -17.159.922 -21.722.768 -5.694.779 -12.338.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.935.986 88.626.370 7.942.280 43.843.673
BRÜT KAR (ZARAR)
47.935.986 88.626.370 7.942.280 43.843.673
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.180.789 -2.091.355 -983.184 -994.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.979.714 7.620.359 2.757.970 3.008.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -957.147 -5.017.133 -437.844 -3.506.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.777.764 89.138.241 9.279.222 42.350.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 21.574.645 35.740.556 11.346.158 17.202.684
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -245.899 -162.172
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.352.409 124.632.898 20.625.380 59.391.294
Finansman Giderleri
-22.796 -18.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,46130000 0,79240000 0,13170000 0,36890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.308.189 88.547.112
Dönem Karı (Zararı)
72.329.613 124.632.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.892.120 -27.601.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 141.193 36.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-56.901 2.169.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 14 32.379 -30.838
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 107.417 2.378.963
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -196.697 -178.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 -16.997.183 -30.052.961
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 245.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.974.903 -8.981.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.338.688 -3.459.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.294.365 -7.115.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.239 -434.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-248.000 349.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-828.719 -340.287
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
202.373 5.746.584
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
520.917 -3.781.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.340 54.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.462.590 88.050.170
Alınan Faiz
18 386.965 1.228.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
458.634 -660.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.083.515 34.092.136
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -577.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-325.000 -11.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -325.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.396
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -112.500 -743.322
Alınan Temettüler
19 4.922.450 6.599.773
Alınan Faiz
15.870.686 28.824.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.547.785 -157.812.285
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096 -7.660.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.499
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-101.499
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -150.151.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.156.081 -35.173.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-93.156.081 -35.173.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
370.730.029 271.022.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 277.573.948 235.849.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 277.573.948 370.730.029
Ticari Alacaklar
14.006.644 11.471.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 500.000 561.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.506.644 10.909.437
Diğer Alacaklar
6.969.201 6.855.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.969.201 6.855.729
Stoklar
8 63.748 65.987
Peşin Ödenmiş Giderler
9 172.009 630.643
Diğer Dönen Varlıklar
8.587 17.927
ARA TOPLAM
298.794.137 389.771.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
298.794.137 389.771.574
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.000.000 12.727.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.897.958.789 1.897.846.289
Maddi Duran Varlıklar
11 775.900 497.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 44.502 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 27.182 34.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9 248.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.901.054.373 1.911.237.945
TOPLAM VARLIKLAR
2.199.848.510 2.301.009.519
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.183 147.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.183 147.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
69.183 147.886
Ticari Borçlar
3.375.247 4.203.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.375.247 4.203.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 296.376 107.114
Diğer Borçlar
4.706.425 6.012.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.339.077 1.092.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.367.348 4.919.280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.573.984 6.053.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.573.984 6.053.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.080.734 11.965.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.747
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.072.987 11.965.570
ARA TOPLAM
27.101.949 28.489.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.101.949 28.489.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.425.626 4.499.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.425.626 4.499.953
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.425.626 4.499.953
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
639.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 639.370
Uzun Vadeli Karşılıklar
234.915 210.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 234.915 210.283
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.299.911 4.710.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.401.860 33.199.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.166.446.650 2.267.809.533
Ödenmiş Sermaye
15.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15.b -33.066.282 -25.492.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.c 139.436.832 115.427.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.826.466.487 1.671.797.378
Net Dönem Karı veya Zararı
72.329.613 344.797.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.166.446.650 2.267.809.533
TOPLAM KAYNAKLAR
2.199.848.510 2.301.009.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868
Transferler
32.289.164 243.429.826 -275.718.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.632.898 124.632.898 124.632.898
Dönem Karı (Zararı)
124.632.898 124.632.898 124.632.898
Kar Payları
-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.660.605 -7.660.605 -7.660.605
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -23.927.880 113.862.779 1.673.361.684 124.632.898 2.049.209.481 2.049.209.481
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Transferler
24.009.747 320.787.509 -344.797.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.329.613 72.329.613 72.329.613
Dönem Karı (Zararı)
72.329.613 72.329.613 72.329.613
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 139.436.832 1.826.466.487 72.329.613 2.166.446.650 2.166.446.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
72.329.613 124.632.898 20.607.374 59.391.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865473


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 08.12.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
13,6927 Değişim: 0,04%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7250
Açılış: 13,6873
15,5423 Değişim: -0,05%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5756
Açılış: 15,5498
786,72 Değişim: 0,24%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 787,96
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.