KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:16
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 69.028.094 110.349.138 14.013.527 56.182.637
Satışların Maliyeti
16 -21.097.771 -21.722.768 -6.403.094 -12.338.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.930.323 88.626.370 7.610.433 43.843.673
BRÜT KAR (ZARAR)
47.930.323 88.626.370 7.610.433 43.843.673
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.761.132 -2.091.355 -1.090.626 -994.541
Pazarlama Giderleri
-380.537 -73.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.994.510 7.620.359 2.757.623 3.008.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.031.570 -5.017.133 -476.201 -3.506.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.751.594 89.138.241 8.727.977 42.350.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 21.586.148 35.740.556 11.349.225 17.202.684
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -245.899 -162.172
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.337.742 124.632.898 20.077.202 59.391.294
Finansman Giderleri
-20.690 -15.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,45485000 0,79241000 0,12819000 0,36929000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.434.239 88.547.112
Dönem Karı (Zararı)
71.317.052 124.632.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.675.907 -27.601.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 191.582 36.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120.426 2.169.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 14 156.409 -30.838
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 107.417 2.378.963
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -143.400 -178.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 -17.008.686 -30.052.961
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 245.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.595.064 -8.981.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.020.049 -3.459.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.285.509 -7.115.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.436 -434.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
221.604 349.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.182.589 -340.287
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.349 5.746.584
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
549.741 -3.781.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.047 54.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.046.081 88.050.170
Alınan Faiz
18 386.965 1.228.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.193 -660.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.035.331 34.092.136
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -577.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-497.187 -11.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -490.912
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.275 -11.396
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -743.322
Alınan Temettüler
19 4.922.450 6.599.773
Alınan Faiz
15.882.189 28.824.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.547.785 -157.812.285
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096 -7.660.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.499
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-101.499
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -150.151.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.078.215 -35.173.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-94.078.215 -35.173.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
372.141.334 271.022.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 278.063.119 235.849.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 278.063.119 372.141.334
Ticari Alacaklar
14.102.255 11.938.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.102.255 11.938.806
Diğer Alacaklar
6.978.497 6.873.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.978.497 6.873.881
Stoklar
8 515.790 540.226
Peşin Ödenmiş Giderler
9 216.878 686.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.773 2.966
Diğer Dönen Varlıklar
274.198 224.151
ARA TOPLAM
300.152.510 392.407.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.152.510 392.407.846
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.727.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.748.904.561 1.748.904.561
Maddi Duran Varlıklar
11 150.148.947 149.748.487
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 44.502 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 56.830 64.534
Peşin Ödenmiş Giderler
9 248.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.899.402.840 1.909.577.114
TOPLAM VARLIKLAR
2.199.555.350 2.301.984.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.183 147.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.183 147.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
69.183 147.886
Ticari Borçlar
3.634.616 4.817.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.634.616 4.817.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 554.053 614.611
Diğer Borçlar
4.941.685 6.052.611
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.339.077 1.092.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.602.608 4.959.744
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.623.764 6.074.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.623.764 6.074.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.152.272 11.972.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 73.885 1.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.078.387 11.970.970
ARA TOPLAM
27.975.573 29.678.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.975.573 29.678.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.425.626 4.499.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.425.626 4.499.953
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.425.626 4.499.953
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
639.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 639.370
Uzun Vadeli Karşılıklar
327.919 244.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 327.919 244.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.392.915 4.744.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.368.488 34.422.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.165.186.862 2.267.562.306
Ödenmiş Sermaye
15.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15.b -33.066.282 -25.492.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.684.299 1.684.299
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.684.299 1.684.299
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.c 139.436.832 115.427.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.824.534.961 1.671.797.378
Net Dönem Karı veya Zararı
71.317.052 342.865.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.165.186.862 2.267.562.306
TOPLAM KAYNAKLAR
2.199.555.350 2.301.984.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
32.289.164 243.429.826 -275.718.990 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.632.898 124.632.898 124.632.898
Dönem Karı (Zararı)
124.632.898 124.632.898 124.632.898
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.660.605 -7.660.605 -7.660.605
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -23.927.880 113.862.779 1.673.361.684 124.632.898 2.049.209.481 2.049.209.481
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306
Transferler
24.009.747 318.855.983 -342.865.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.317.052 71.317.052 71.317.052
Dönem Karı (Zararı)
71.317.052 71.317.052 71.317.052
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 139.436.832 1.824.534.961 71.317.052 2.165.186.862 2.165.186.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.317.052 124.632.898 20.061.302 59.391.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865475


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,65% Hacim : 15.100 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4027 Değişim: -0,03%
Düşük 8,4012 04.08.2021 Yüksek 8,4111
Açılış: 8,4049
9,9816 Değişim: 0,02%
Düşük 9,9711 04.08.2021 Yüksek 9,9922
Açılış: 9,9796
489,40 Değişim: 0,07%
Düşük 489,05 04.08.2021 Yüksek 489,78
Açılış: 489,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.