KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2020 - 18:13
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 55.014.567 54.166.501
Satışların Maliyeti
17 -14.694.677 -9.383.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.319.890 44.782.697
BRÜT KAR (ZARAR)
40.319.890 44.782.697
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.670.506 -1.096.814
Pazarlama Giderleri
-307.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.236.887 4.612.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -555.369 -1.510.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.023.617 46.787.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 10.236.923 18.537.872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -83.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.260.540 65.241.604
Finansman Giderleri
-4.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.255.750 65.241.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.255.750 65.241.604
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.255.750 65.241.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.255.750 65.241.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,32690000 0,41410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.781.526 45.309.489
Dönem Karı (Zararı)
51.255.750 65.241.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.384.751 -15.739.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12, 13 90.154 10.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-175.962 486.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14, 15 141.757 -44.195
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 69.269 -28.566
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -386.988 559.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 -10.597.993 -16.336.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
299.050 16.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 83.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.524.870 -4.471.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.754.026 -116.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.791.320 -2.511.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.354 -587.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
158.798 167.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.209 -552.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.605.501 1.689.971
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.329.280 -2.561.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.395.869 45.030.856
Alınan Faiz
19 386.965 610.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.308 -261.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.935.256 17.195.646
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -429.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-375.224 -13.675
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -375.224
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -13.675
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -598.098
Alınan Temettüler
20 2.511.442
Alınan Faiz
7.582.601 15.725.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.621.839 -5.530.944
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096 -5.530.944
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.743
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-47.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.094.943 56.974.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.094.943 56.974.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
372.141.334 271.022.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 433.236.277 327.996.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 433.236.277 372.141.334
Ticari Alacaklar
10.571.768 11.938.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.571.768 11.938.806
Diğer Alacaklar
7.711.535 6.873.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.711.535 6.873.881
Stoklar
8 584.580 540.226
Peşin Ödenmiş Giderler
9 279.684 686.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.274 2.966
Diğer Dönen Varlıklar
232.643 224.151
ARA TOPLAM
452.620.761 392.407.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
452.620.761 392.407.846
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.727.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.748.904.561 1.748.904.561
Maddi Duran Varlıklar
12 150.070.326 149.748.487
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 95.340 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 64.078 64.534
Peşin Ödenmiş Giderler
9 248.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.899.382.305 1.909.577.114
TOPLAM VARLIKLAR
2.352.003.066 2.301.984.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.933 147.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.933 147.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
104.933 147.886
Ticari Borçlar
4.755.996 4.817.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.755.996 4.817.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 715.163 614.611
Diğer Borçlar
8.085.420 6.052.611
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.092.867 1.092.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.992.553 4.959.744
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.403.303 6.074.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.403.303 6.074.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.157.478 11.972.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 117.239 1.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.040.239 11.970.970
ARA TOPLAM
35.222.293 29.678.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.222.293 29.678.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.698.364 4.499.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.698.364 4.499.953
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.698.364 4.499.953
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
568.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
568.536
Uzun Vadeli Karşılıklar
269.913 244.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 269.913 244.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.536.813 4.744.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.759.106 34.422.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.311.243.960 2.267.562.306
Ödenmiş Sermaye
16.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -33.066.282 -25.492.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.684.299 1.684.299
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.684.299 1.684.299
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.c 123.001.181 115.427.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.007.089.012 1.671.797.378
Net Dönem Karı veya Zararı
51.255.750 342.865.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.311.243.960 2.267.562.306
TOPLAM KAYNAKLAR
2.352.003.066 2.301.984.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.530.944 270.188.046 -275.718.990 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.241.604 65.241.604 65.241.604
Dönem Karı (Zararı)
65.241.604 65.241.604 65.241.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.530.944 -5.530.944 -5.530.944
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.414 Değişim: 0,98% Hacim : 25.640 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.416
Açılış: 2.401
15,7544 Değişim: 1,37%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6323 Değişim: 2,41%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
927,40 Değişim: 1,80%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.