KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2020 - 18:13
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 232.895.000 222.294.117
Satışların Maliyeti
18 -52.193.537 -51.707.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.701.463 170.586.797
BRÜT KAR (ZARAR)
180.701.463 170.586.797
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.916.702 -4.496.802
Pazarlama Giderleri
-442.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 15.155.469 19.851.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -8.893.666 -10.425.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
181.603.707 175.515.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 161.364.723 103.073.989
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.870.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
342.968.430 275.718.990
Finansman Gelirleri
507
Finansman Giderleri
-103.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
342.865.730 275.718.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
342.865.730 275.718.990
DÖNEM KARI (ZARARI)
342.865.730 275.718.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
342.865.730 275.718.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 2,17200000 1,74300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.278.422 178.772.953
Dönem Karı (Zararı)
342.865.730 275.718.990
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
342.865.730 275.718.990
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-148.133.688 -101.541.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 12, 13 303.170 68.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-70.448 578.758
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -70.448 578.758
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.472.389 -1.059.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15, 16 12.206 115.184
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.460.183 -1.174.690
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20, 21 -53.536.011 -39.361.898
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
370.257 -937.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 11 -97.673.045 -60.830.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.060.764 3.118.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.696.402 -3.125.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.212.853 -2.345.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-387.526 -37.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-110.502 -230.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.320 2.023.042
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.907.039 692.074
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-644.689 6.142.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.151 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
185.671.278 177.295.681
Alınan Faiz
20 2.677.751 1.477.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -70.607
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
72.165.174 14.415.226
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 17.537.294
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -577.429 -20.329.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-398.607 -178.828
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -347.095 -162.645
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -51.512 -16.183
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.862.335 -4.292.880
Alınan Temettüler
21 6.599.773 1.331.771
Alınan Faiz
21 50.866.478 37.884.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.325.047 -127.568.257
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.224.911 -14.451.414
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.224.911 -14.451.414
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-171.001
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-171.001
Ödenen Temettüler
-149.929.135 -113.116.843
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.118.549 65.619.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.118.549 65.619.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
271.022.785 205.402.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 372.141.334 271.022.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 372.141.334 271.022.785
Ticari Alacaklar
11.938.806 10.171.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 11.938.806 10.171.956
Diğer Alacaklar
6.873.881 2.260.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 6.873.881 2.260.801
Stoklar
8 540.226 152.700
Peşin Ödenmiş Giderler
686.482 458.663
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 686.482 458.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.966
Diğer Dönen Varlıklar
224.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
224.151
ARA TOPLAM
392.407.846 284.066.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.407.846 284.066.905
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.727.879 22.594.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.748.904.561 1.801.719.540
Maddi Duran Varlıklar
12 149.748.487 589.246
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 131.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 64.534 28.625
Peşin Ödenmiş Giderler
120.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 120.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.909.577.114 1.825.052.508
TOPLAM VARLIKLAR
2.301.984.960 2.109.119.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.886 7.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
147.886 7.803
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 147.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.803
Ticari Borçlar
4.817.205 4.508.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 4.817.205 4.508.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.a 614.611 114.838
Diğer Borçlar
6.052.611 2.160.139
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 1.092.867 870.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 4.959.744 1.289.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.074.023 6.718.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 6.074.023 6.718.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.972.265 9.516.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 1.295 5.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 11.970.970 9.510.787
ARA TOPLAM
29.678.601 23.026.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.678.601 23.026.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.499.953 3.405.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.499.953 3.405.585
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.c 4.499.953 3.405.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
244.100 298.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.c 244.100 298.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.744.053 3.703.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.422.654 26.730.545
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.267.562.306 2.082.388.868
Ödenmiş Sermaye
17.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17.b -25.492.186 -16.267.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.684.299
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.684.299
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.c 115.427.085 81.573.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.671.797.378 1.580.083.538
Net Dönem Karı veya Zararı
342.865.730 275.718.990
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.267.562.306 2.082.388.868
TOPLAM KAYNAKLAR
2.301.984.960 2.109.119.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673 1.934.536.673
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-127.167 -127.167 -127.167
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.132.740 189.964.446 1.934.409.506 1.934.409.506
Transferler
27.813.615 162.150.831 -189.964.446 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
275.718.990 275.718.990 275.718.990
Dönem Karı (Zararı)
275.718.990 275.718.990 275.718.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
53.760.000 -848.181 -52.911.819 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-113.288.214 -113.288.214 -113.288.214
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-14.451.414 -14.451.414 -14.451.414
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.