KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 20:16
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 222.294.117 170.826.544
Satışların Maliyeti
26 -51.707.320 -34.804.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.586.797 136.022.210
BRÜT KAR (ZARAR)
170.586.797 136.022.210
Genel Yönetim Giderleri
27, 28 -4.496.802 -4.172.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 57.881.161 30.215.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -9.425.069 -9.781.341
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.546.087 152.284.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 65.033.417 38.087.087
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -2.870.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
276.708.629 190.371.212
Finansman Giderleri
31 -989.639 -121.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.718.990 190.249.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-285.188
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-285.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
275.718.990 189.964.446
DÖNEM KARI (ZARARI)
275.718.990 189.964.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
275.718.990 189.964.446
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 34 1,74300000 1,18860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 107.520.000 -967.680 42.052.400 1.507.186.259 185.919.977 1.841.710.956 1.841.710.956
Transferler
11.707.600 174.212.377 -185.919.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
189.964.446 189.964.446 189.964.446
Dönem Karı (Zararı)
189.964.446 189.964.446 189.964.446
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-967.680 967.680
Kar Payları
-97.138.729 -97.138.729 -97.138.729
Dönem Sonu Bakiyeler
25 107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673 1.934.536.673
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673 1.934.536.673
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-127.167 -127.167 -127.167
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25 107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.132.740 189.964.446 1.934.409.506 1.934.409.506
Transferler
25 53.760.000 -848.181 27.813.615 109.239.012 -189.964.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
275.718.990 275.718.990 275.718.990
Dönem Karı (Zararı)
25 275.718.990 275.718.990 275.718.990
Kar Payları
-113.288.214 -113.288.214 -113.288.214
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-14.451.414 -14.451.414 -14.451.414
Dönem Sonu Bakiyeler
25 161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
346.737.413 151.944.814
Dönem Karı (Zararı)
275.718.990 189.964.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
275.718.990 189.964.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.852.285 -34.710.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 68.846 105.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
924.375
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 924.375
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.059.506 3.924.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
115.185 18.997
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.174.691 3.905.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.348.343 -1.212.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
66.570.227 -37.540.383
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
63.699.352 -36.995.707
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.870.875 -544.676
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.165.633 -3.241.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.692.327 -2.211.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.692.327 -2.211.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.014.191 -154.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.014.191 -154.359
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -37.607 193.875
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-230.033 180.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.023.042 -2.671.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.023.042 -2.671.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 20 122.274 1.053.944
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
122.274 1.053.944
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 5.945.002 216.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-281.793 150.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-281.793 150.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
345.405.642 152.012.848
Alınan Temettüler
30 1.331.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-68.034
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.130.974 -4.041.492
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-20.329.463 -844.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-178.827 -4.872
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.644 -4.872
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.183
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -4.622.684 -3.191.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.587.809 -97.138.729
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-15.299.595
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.299.595
Ödenen Temettüler
-113.288.214 -97.138.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.018.630 50.764.593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.212.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
193.018.630 51.976.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 205.402.859 153.425.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 398.421.489 205.402.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
275.718.990 189.964.446
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.718.990 189.964.446
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
275.718.990 189.964.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 271.022.785 205.402.863
Finansal Yatırımlar
6 5.136.226
Ticari Alacaklar
9 10.171.956 7.752.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.171.956 7.752.344
Diğer Alacaklar
10 2.260.801 1.246.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.260.801 1.246.610
Stoklar
12 152.700 115.093
Peşin Ödenmiş Giderler
14 458.663 348.913
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 458.663 348.913
ARA TOPLAM
284.066.905 220.002.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
284.066.905 220.002.049
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 22.594.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.801.719.540 1.733.725.014
Maddi Duran Varlıklar
17 589.246 484.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 28.625 23.209
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 28.625 23.209
Peşin Ödenmiş Giderler
14 120.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 120.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.825.052.508 1.734.232.902
TOPLAM VARLIKLAR
2.109.119.413 1.954.234.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.803 6.348
Ticari Borçlar
9 4.508.885 2.485.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.508.885 2.485.843
Diğer Borçlar
10 2.274.977 3.427.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.274.977 3.427.454
Ertelenmiş Gelirler
14 6.718.712 576.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 9.516.219 10.685.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 9.510.787 10.685.478
ARA TOPLAM
23.026.596 17.181.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.026.596 17.181.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10 3.405.585 2.130.833
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.405.585 2.130.833
Ertelenmiş Gelirler
14 197.637
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 298.364 188.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.703.949 2.517.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.730.545 19.698.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25 2.082.388.868 1.934.536.673
Ödenmiş Sermaye
25 161.280.000 107.520.000
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -16.267.275 -967.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 81.573.615 53.760.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.580.083.538 1.584.259.907
Net Dönem Karı veya Zararı
34 275.718.990 189.964.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.082.388.868 1.934.536.673
TOPLAM KAYNAKLAR
2.109.119.413 1.954.234.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742496


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,82% Hacim : 14.205 Mio.TL Son veri saati : 13:02
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,3147 Değişim: 1,49%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,4291 Değişim: 0,77%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
973,20 Değişim: 0,72%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.