KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:39
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 102.765.033 81.803.617 56.332.416 40.043.164
Satışların Maliyeti
26 -19.473.257 -16.859.718 -9.792.879 -7.790.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.291.776 64.943.899 46.539.537 32.252.199
BRÜT KAR (ZARAR)
83.291.776 64.943.899 46.539.537 32.252.199
Genel Yönetim Giderleri
27-28 -2.231.486 -1.871.363 -1.294.875 -943.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 21.944.877 13.867.148 12.417.431 4.904.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -1.712.676 -4.351.727 -1.110.455 -2.480.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.292.491 72.587.957 56.551.638 33.733.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 1.331.771 370.587 416.883 284.369
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -687.902 -365.955 -77.827 -365.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.936.360 72.592.589 56.890.694 33.651.840
Finansman Giderleri
31 -460.810 -2.323 -356.210 54.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
101.475.550 72.590.266 56.534.484 33.706.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-189.604 -165.931
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-262.795 -182.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
73.191 16.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.475.550 72.400.662 56.534.484 33.540.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.475.550 72.400.662 56.534.484 33.540.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
101.475.550 72.400.662 56.534.484 33.540.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (TL) 34 0,64000000 0,46000000 0,35000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
107.520.000 -967.680 42.052.400 1.507.186.259 185.919.977 1.841.710.956 1.841.710.956
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-159 -159 -159
Transferler
11.925.118 173.994.700 -185.919.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 72.400.661 72.400.661 72.400.661
Dönem Karı (Zararı)
72.400.661 72.400.661 72.400.661
Kar Payları
-96.962.611 -96.962.611 -96.962.611
Dönem Sonu Bakiyeler
107.520.000 -967.680 53.977.518 1.584.218.348 72.400.661 1.817.148.847 1.817.148.847
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673 1.934.536.673
Transferler
53.760.000 -848.182 23.383.613 113.669.015 -189.964.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.475.550 101.475.550 101.475.550
Dönem Karı (Zararı)
34 101.475.550 101.475.550 101.475.550
Kar Payları
-113.288.214 -113.288.214 -113.288.214
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.021.411 -10.021.411 -10.021.411
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -11.837.273 77.143.613 1.584.640.708 101.475.550 1.912.702.598 1.912.702.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.251.351 70.287.117
Dönem Karı (Zararı)
101.475.550 72.400.662
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.475.550 72.400.662
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.639.855 2.227.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17,18 53.512 53.034
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
193.734 1.709.637
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 193.734 1.709.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.651.033 323.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 13.106 22.706
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.664.139 300.437
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.355.740 -411.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
687.902 365.955
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
687.902 365.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
189.604
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.195.825 -4.251.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.109.291 -4.010.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.109.291 -4.010.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 49.527 575.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.527 575.111
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -55.978 203.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.809 -709.034
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.613.862 -603.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.613.862 -603.833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 20 1.154.088 280.450
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.154.088 280.450
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 652.289 11.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-488.513 618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-488.513 618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.919.580 70.376.382
Alınan Temettüler
30 1.331.771
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-89.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.027.186 -1.431.169
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-19.099.430 -732.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.864 -4.872
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.681 -4.186
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.183 -686
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.908.892 -693.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.157.807 -96.962.611
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.869.593
Ödenen Temettüler
-113.288.214 -96.962.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.933.642 -28.106.663
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
411.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.933.642 -27.695.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 205.402.863 153.425.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 163.469.221 125.730.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34 101.475.550 72.400.662 56.534.484 33.540.881
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.475.550 72.400.662 56.534.484 33.540.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
101.475.550 72.400.662 56.534.484 33.540.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 163.469.221 205.402.863
Finansal Yatırımlar
6 5.136.226
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 5.136.226
Ticari Alacaklar
9 9.312.164 7.752.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.312.164 7.752.344
Diğer Alacaklar
10 1.197.083 1.246.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.197.083 1.246.610
Stoklar
12 171.071 115.093
Peşin Ödenmiş Giderler
14 360.722 348.913
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 360.722 348.913
ARA TOPLAM
174.510.261 220.002.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.510.261 220.002.049
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 23.547.755
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 23.547.755
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.735.633.907 1.733.725.014
Maddi Duran Varlıklar
17 438.835 484.679
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
17 278.261 282.810
Taşıtlar
17 5.490 7.300
Mobilya ve Demirbaşlar
17 155.084 194.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 34.406 23.209
Markalar
18 15.731 16.569
Bilgisayar Yazılımları
18 18.675 6.640
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.759.654.903 1.734.232.902
TOPLAM VARLIKLAR
1.934.165.164 1.954.234.951
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.431 6.348
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.431 6.348
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.431 6.348
Ticari Borçlar
9 4.099.705 2.485.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.099.705 2.485.843
Diğer Borçlar
10 3.798.065 3.427.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.798.065 3.427.454
Ertelenmiş Gelirler
14 1.128.978 576.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 1.128.978 576.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 9.021.339 10.685.478
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 9.021.339 10.685.478
ARA TOPLAM
18.049.518 17.181.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.049.518 17.181.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10 2.914.310 2.130.833
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.914.310 2.130.833
Ertelenmiş Gelirler
14 297.020 197.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 297.020 197.637
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 201.718 188.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 201.718 188.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.413.048 2.517.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.462.566 19.698.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25 1.912.702.598 1.934.536.673
Ödenmiş Sermaye
25 161.280.000 107.520.000
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -11.837.273 -967.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 77.143.613 53.760.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.584.640.708 1.584.259.907
Net Dönem Karı veya Zararı
34 101.475.550 189.964.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.912.702.598 1.934.536.673
TOPLAM KAYNAKLAR
1.934.165.164 1.954.234.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702064


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4785 Değişim: 0,01%
Düşük 13,4545 26.01.2022 Yüksek 13,4857
Açılış: 13,477
15,2348 Değişim: -0,05%
Düşük 15,2186 26.01.2022 Yüksek 15,2490
Açılış: 15,2419
799,83 Değişim: -0,08%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.