KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:23
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -148.267 -85.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.976 -5.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-153.243 -90.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-153.243 -90.227
Finansman Giderleri
33 -11 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-153.254 -90.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-153.254 -90.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
-153.254 -90.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-153.254 -90.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,02270000 -0,01340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.002
Dönem Karı (Zararı)
-153.254 -90.228
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-153.254 -90.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.043 -119.884
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.933 -125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.933 -125.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.976 5.116
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 4.976 5.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
152.211 208.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -153.648 2.223
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 -153.648 2.223
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 9.359 -5.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 19.430 26.008
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -10.260 8.850
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 29.690 17.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 21.611 4.052
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 23.946 201.722
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 6.001 177.402
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 17.945 24.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
231.513 -20.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 231.513 -20.883
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
0 -2.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -2.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -2.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 26.595 3.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 26.595 1.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 26.595 26.595
Finansal Yatırımlar
7 70.410 75.386
Diğer Alacaklar
11 1.426.259 1.272.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 1.425.998 1.272.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 261 261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.359
Diğer Dönen Varlıklar
26 81.549 313.062
ARA TOPLAM
1.604.813 1.697.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.604.813 1.697.013
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 371.085.500 371.085.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
371.085.500 371.085.500
TOPLAM VARLIKLAR
372.690.313 372.782.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
3.662.000 3.662.000
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 3.662.000 3.662.000
Ticari Borçlar
10 127.955 112.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 31.583 41.843
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 96.372 70.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 157.741 136.130
Diğer Borçlar
11 37.255.637 37.231.691
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 36.846.318 37.140.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 409.319 91.374
ARA TOPLAM
41.203.333 41.142.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.203.333 41.142.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 63.219.700 63.219.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.219.700 63.219.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.423.033 104.361.979
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 268.267.280 268.420.534
Ödenmiş Sermaye
27 6.750.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 417.932 417.932
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 -160.684 -160.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 260.585.686 238.619.388
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -153.254 21.966.298
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
268.267.280 268.420.534
TOPLAM KAYNAKLAR
372.690.313 372.782.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236
Transferler
27 52.236.237 -52.236.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.228 -90.228 -90.228
Dönem Karı (Zararı)
27 -90.228 -90.228 -90.228
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 -90.228 246.364.008 246.364.008
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 238.619.388 21.966.298 268.420.534 268.420.534
Transferler
27 21.966.298 -21.966.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.254 -153.254 -153.254
Dönem Karı (Zararı)
27 -153.254 -153.254 -153.254
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 260.585.686 -153.254 268.267.280 268.267.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -153.254 -90.228
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-153.254 -90.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-153.254 -90.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932554


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3220 Değişim: 0,10%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0014 Değişim: 0,06%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0419
Açılış: 9,9955
480,10 Değişim: 0,51%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 480,43
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.