KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:59
KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -511.957 -446.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 67.349.269 323.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.411.930 -72.578.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.425.382 -72.701.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.928 3.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.429.310 -72.698.604
Finansman Gelirleri
33 12.511 155.221
Finansman Giderleri
33 -821 -17.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.441.000 -72.561.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.204.763 16.382.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -13.204.763 16.382.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.236.237 -56.179.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.236.237 -56.179.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.236.237 -56.179.055
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 7,73870000 -8,32280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-371.166 -3.056.581
Dönem Karı (Zararı)
52.236.237 -56.179.055
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.236.237 -56.179.055
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-52.624.015 55.707.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
125.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.928 -3.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -12.511 -142.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -12.511 -155.221
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 12.412
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-65.937.339 72.542.801
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -65.937.339 72.542.801
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 13.204.763 -16.382.179
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -306.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
173 25.374.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 13.501.398 -5.960.341
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 13.501.659 -5.960.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 297 52
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.290 -8.355
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -6.290 -8.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 18.694 59.930
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.453.150 31.276.806
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -13.451.545 31.274.038
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.605 2.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.776 5.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -60.776 5.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-387.605 24.902.794
Alınan Temettüler
32 3.928 12.040.625
Alınan Faiz
12.511
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -40.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 3.759.451
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7 3.759.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
368.534 -700.240
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-700.240
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -700.240
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
368.534
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 368.534
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.632 2.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.632 2.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.118 3.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.486 6.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.486 6.118
Finansal Yatırımlar
7 25.019 19.715
Diğer Alacaklar
11 3.075 13.504.473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 2.814 13.504.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 261
Peşin Ödenmiş Giderler
15 297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 261
Diğer Dönen Varlıklar
26 73.755 12.718
ARA TOPLAM
105.335 13.543.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.335 13.543.582
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 339.961.675 274.029.640
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
339.961.675 274.029.640
TOPLAM VARLIKLAR
340.067.010 287.573.222
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 183.929 65.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 183.929 65.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 94.563 75.869
Diğer Borçlar
11 35.606.947 49.060.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 35.476.683 48.928.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 130.264 131.869
ARA TOPLAM
35.885.439 49.201.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.885.439 49.201.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 57.727.335 44.522.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.727.335 44.522.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.612.774 93.723.757
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 246.454.236 193.849.465
Ödenmiş Sermaye
27 6.750.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 417.932 417.932
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -700.240
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 -160.684 171.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 821.910 821.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.690 5.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 186.383.151 242.562.206
Net Dönem Karı veya Zararı
27 52.236.237 -56.179.055
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
246.454.236 193.849.465
TOPLAM KAYNAKLAR
340.067.010 287.573.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 171.022 821.910 2.051.080 5.690 33.552.422 206.958.704 250.728.760 250.728.760
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.051.080 2.051.080 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -2.051.080 2.051.080 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.750.000 417.932 171.022 821.910 0 5.690 35.603.502 206.958.704 250.728.760 250.728.760
Transferler
27 206.958.704 -206.958.704 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.179.055 -56.179.055 -56.179.055
Dönem Karı (Zararı)
27 -56.179.055 -56.179.055 -56.179.055
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-700.240 -700.240 -700.240
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465
Transferler
27 -56.179.055 56.179.055 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.236.237 52.236.237 52.236.237
Dönem Karı (Zararı)
27 52.236.237 52.236.237 52.236.237
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
700.240 -331.706 368.534 368.534
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -160.684 821.910 5.690 186.383.151 52.236.237 246.454.236 246.454.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 52.236.237 -56.179.055
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.236.237 -56.179.055
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.236.237 -56.179.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823599


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.833 Değişim: -0,28% Hacim : 33.071 Mio.TL Son veri saati : 12:53
Düşük 7.795 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9268 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8359 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2334 Değişim: 0,31%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2666
Açılış: 31,1368
1.892,54 Değişim: 0,46%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.893,15
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.