KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 22:24
KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.069 5.518
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
55 36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 55 36
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 72 45
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17 -9
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -17 -9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.124 5.554


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 41.800 58 5.174 285 28.998 12.412 88.727
Yeni Bakiye
21 41.800 58 5.174 285 28.998 12.412 88.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 86 36
Dönem Net Karı (Zararı)
5.518 5.518
Kar Dağıtımı
621 11.791 -12.412
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24 621 11.791 -12.412
Dönem Sonu Bakiyeler
41.800 94 5.795 285 40.789 5.518 94.281
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 41.800 144 5.795 285 40.789 14.243 103.056
Yeni Bakiye
21 41.800 144 5.795 285 40.789 14.243 103.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 55 55
Dönem Net Karı (Zararı)
9.069 9.069
Kar Dağıtımı
712 13.531 -14.243
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24 712 13.531 -14.243
Dönem Sonu Bakiyeler
41.800 199 6.507 285 54.320 9.069 112.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
21.035 10.174
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
58.936 26.771
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-32.441 -12.897
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.729 3.694
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 62 223
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.956 -6.743
Ödenen Vergiler
20 -2.994 -925
Diğer
-301 51
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-36.773 -20.309
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-62.413 -76.409
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.057
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-12 -2.814
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
27.597 59.686
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
112 -772
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-15.738 -10.135
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -142 -54
Diğer
-200
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
10 -142 -254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.186 10.850
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
16.186 10.850
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
306 461
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 488 454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 794 915


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
51.268 27.232 27.773 14.864
FAKTORİNG GELİRLERİ
28 51.268 27.232 27.773 14.864
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
45.541 23.532 24.716 12.875
İskontolu
33.519 17.425 17.769 9.707
Diğer
12.022 6.107 6.947 3.168
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.727 3.700 3.057 1.989
İskontolu
5.726 3.699 3.056 1.989
Diğer
1 1 1
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -31.390 -15.704 -16.701 -8.732
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-25.131 -12.505 -13.276 -6.946
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.475 -2.859 -2.964 -1.622
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-784 -340 -461 -164
BRÜT KAR (ZARAR)
19.878 11.528 11.072 6.132
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -8.030 -6.769 -4.512 -3.490
Personel Giderleri
-4.798 -4.241 -2.566 -2.211
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-102 -109 -102 -109
Genel İşletme Giderleri
-3.130 -2.419 -1.844 -1.170
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
11.848 4.759 6.560 2.642
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 499 1.993 382 399
Bankalardan Alınan Faizler
129 113
Kambiyo İşlemleri Karı
307 118 239 71
Diğer
63 1.875 30 328
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
32 -394 -122 -255 -105
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -306 -120 -233 -65
Kambiyo İşlemleri Zararı
-306 -120 -233 -65
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.647 6.510 6.454 2.871
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.647 6.510 6.454 2.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.578 -992 -1.430 -573
Cari Vergi Karşılığı
34 -3.204 -1.790 -1.785 -865
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
34 626 798 355 292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.069 5.518 5.024 2.298
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.069 5.518 5.024 2.298
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
9.069 5.518 5.024 2.298
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 9 9 4 4
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
BANKALAR
4 785 785 484 484
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
477.010 477.010 428.920 428.920
İskontolu Faktoring Alacakları
337.419 337.419 336.561 336.561
Yurt İçi
352.271 352.271 349.003 349.003
Kazanılmamış Gelirler (-)
-14.852 -14.852 -12.442 -12.442
Diğer Faktoring Alacakları
139.591 139.591 92.359 92.359
Yurt İçi
139.591 139.591 92.359 92.359
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
8 3.461 3.461 1.493 1.493
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 2.415 2.415 1.881 1.881
Takipteki Faktoring Alacakları
10.651 10.651 9.785 9.785
Özel Karşılıklar (-)
-8.236 -8.236 -7.904 -7.904
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 3.919 3.919 4.058 4.058
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 352 352 471 471
Diğer
352 352 471 471
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 424 424 356 356
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
19 19 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4.438 4.438 3.829 3.829
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
492.832 492.832 441.496 441.496
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
492.832 492.832 441.496 441.496
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
14 293.342 293.342 267.580 267.580
FAKTORİNG BORÇLARI
17 88 88 100 100
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
73.940 73.940 57.802 57.802
Bonolar
73.940 73.940 57.802 57.802
DİĞER BORÇLAR
17 1.936 1.936 1.933 1.933
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 913 913 788 788
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19 8.648 8.648 8.662 8.662
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
498 498 408 408
Diğer Karşılıklar
8.150 8.150 8.254 8.254
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
20 1.785 1.785 1.575 1.575
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
380.652 380.652 338.440 338.440
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
112.180 112.180 103.056 103.056
Ödenmiş Sermaye
21 41.800 41.800 41.800 41.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 199 199 144 144
Kar Yedekleri
23 6.792 6.792 6.080 6.080
Yasal Yedekler
6.507 6.507 5.795 5.795
Olağanüstü Yedekler
285 285 285 285
Kar veya Zarar
63.389 63.389 55.032 55.032
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 54.320 54.320 40.789 40.789
Net Dönem Karı veya Zararı
9.069 9.069 14.243 14.243
PASİF TOPLAMI
492.832 492.832 441.496 441.496


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 8.138 8.138 30.934 30.934
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 52.594 52.594 54.500 54.500
ALINAN TEMİNATLAR
6 10.198.407 17.802 10.216.209 8.421.890 14.684 8.436.574
VERİLEN TEMİNATLAR
25 31.928 31.928 1.633 1.633
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
26 495.466 46.250 541.716 466.779 39.736 506.515
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.786.533 64.052 10.850.585 8.975.736 54.420 9.030.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702267


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5192 Değişim: -0,96%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0882 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
777,35 Değişim: -1,36%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.