KAP ***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 22:56
KAP ***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -5.551.298 -13.674.539 50.734.866 44.178.255 3.361.972.225 431.620.695 3.984.894.430 637.501.779 4.622.396.209
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
23.779.676 45.864.828 -2.414.920 67.229.584 67.229.584
Diğer Düzeltmeler
-449.515 -5.955.562 -6.405.077 -6.405.077
Transferler
464.194 431.156.501 -431.620.695 0 0
Dönem Karı (Zararı)
989.869.264 989.869.264 124.747.530 1.114.616.794
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-49.082.553 -49.082.553
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-2.113.120 2.113.120 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -6.000.813 -19.630.101 48.621.746 44.642.449 3.841.106.674 987.454.344 5.035.588.201 713.166.756 5.748.754.957
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.162.749 232.803.840 46.508.626 44.178.255 4.086.049.093 2.219.314.059 6.737.305.350 1.035.650.759 7.772.956.109
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.150.122 2.218.163.937 -2.219.314.059 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-472.266 94.298.131 93.825.865 0 93.825.865
Dönem Karı (Zararı)
-77.127.172 -77.127.172 -101.653.008 -178.780.180
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 4.845.222 4.845.222
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-2.113.120 2.113.120 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
304.900 304.900 304.900
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -7.635.015 327.101.971 44.395.506 45.328.377 6.306.631.050 -77.127.172 6.754.308.943 938.842.973 7.693.151.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.474.753 12.239.763
Dönem Karı (Zararı)
-178.780.180 1.134.906.414
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-178.780.180 1.134.906.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-440.682.486 -1.423.262.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 135.294.897 114.049.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
996.658 1.346.339
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 996.658 1.346.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.307.469 5.027.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -599.363 69.819
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.906.832 4.958.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
97.980.170 3.500.729
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 98.933.282 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -4.282.425 -702.231
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 3.329.313 4.202.960
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 59.415.795 452.565.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
105.234.593 -20.086.636
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 105.234.593 -20.086.636
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-77.765 -5.254.804
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -77.765 -5.254.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 88.764.013 276.421.686
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -929.598.316 -2.250.832.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
701.937.419 300.595.633
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 19.643.730 -155.612.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -10.057.237 64.360.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.594.561 -109.068.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.537.324 173.429.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.386.454 -111.998.386
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.429.958 -26.779.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.043.504 -85.218.556
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -83.811.870 -45.058.286
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -52.197.707 41.336.470
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 668.811.620 516.810.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
305.537.452 654.659.611
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
363.274.168 -137.848.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 4.944.542 3.651.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.068.028 558.909
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.116.952 -2.744.139
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.184.980 3.303.048
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 96.228.103 -1.886.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21 67.694.664 -11.566.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-45.650.245 59.863.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
113.344.909 -71.430.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.474.753 12.239.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13-14-15 -41.760.709 -38.968.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.138.911 13.623.162
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.138.911 13.166.959
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 456.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.899.620 -17.758.225
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.011.309 -17.214.353
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.888.311 -543.872
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -34.833.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6-7 240.637.440 101.655.634
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.292.170.957 649.524.156
Kredilerden Nakit Girişleri
2.292.170.957 649.524.156
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.051.533.517 -547.868.522
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.836.863.517 -547.868.522
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-214.670.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.351.484 74.927.243
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 41.208.709 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
322.560.193 74.927.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.069.341.085 895.603.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.391.901.278 970.530.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.391.901.278 1.069.341.085
Finansal Yatırımlar
5 686.334.734 705.978.464
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
645.263.802 664.824.338
Diğer Finansal Yatırımlar
41.070.932 41.154.126
Ticari Alacaklar
8 864.388.988 851.052.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
499.536.700 393.948.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
364.852.288 457.103.845
Diğer Alacaklar
9 219.555.106 178.012.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
51.210.933 36.780.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
168.344.173 141.231.587
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
22 1.684.994.247 1.198.871.814
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
1.684.994.247 1.198.871.814
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 925.251.153 575.147.974
Türev Araçlar
7 8.646.789 5.008.445
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.646.789 5.008.445
Stoklar
10 1.320.596.774 1.236.784.904
Peşin Ödenmiş Giderler
11 624.785.367 549.120.298
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
624.785.367 549.120.298
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 122.765.790 132.524.446
Diğer Dönen Varlıklar
21 139.009.591 99.132.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
139.009.591 99.132.230
ARA TOPLAM
7.988.229.817 6.600.974.949
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.988.229.817 6.600.974.949
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 18.031.613 48.187.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.031.613 48.187.703
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 10.677.757.746 10.610.614.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.161.408 16.083.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 465.257.781 465.257.781
Maddi Duran Varlıklar
14 221.204.173 202.553.562
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
19.308.977 21.186.150
Diğer Maddi Duran Varlıklar
201.895.196 181.367.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.880.412.722 4.324.421.632
Şerefiye
16 29.500.000 29.500.000
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 4.746.531.439 4.195.161.471
Diğer Haklar
15 104.381.283 99.760.161
Peşin Ödenmiş Giderler
11 120.205.753 117.638.696
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
120.205.753 117.638.696
Diğer Duran Varlıklar
39.981.228 24.449.688
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 39.981.228 24.449.688
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.439.012.424 15.809.206.921
TOPLAM VARLIKLAR
24.427.242.241 22.410.181.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 536.327.325 449.341.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
536.327.325 449.341.330
Banka Kredileri
403.363.454 110.582.809
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
132.963.871 338.758.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.081.444.768 698.948.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.081.444.768 698.948.305
Banka Kredileri
1.081.444.768 698.948.305
Ticari Borçlar
8 2.025.045.426 1.805.454.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.599.326.770 1.293.789.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
425.718.656 511.665.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 14.240.406 9.295.864
Diğer Borçlar
9 161.922.743 187.010.825
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
111.261.005 124.377.957
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.661.738 62.632.868
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22 38.209.150 38.410.648
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
38.209.150 38.410.648
Türev Araçlar
7 33.052.777 24.361.143
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
33.052.777 24.361.143
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 58.121.262 46.166.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.121.262 46.166.153
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 9.614.403 4.568.942
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 46.570.352 44.663.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
46.570.352 44.663.520
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 35.490.946 30.293.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
35.490.946 30.293.885
ARA TOPLAM
4.040.039.558 3.338.515.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.040.039.558 3.338.515.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.552.384.356 6.913.913.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.552.384.356 6.913.913.144
Banka Kredileri
7.372.394.356 6.723.913.144
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
179.990.000 190.000.000
Ticari Borçlar
8 3.047.062.259 2.594.512.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.047.062.259 2.594.512.281
Diğer Borçlar
9 177.425.389 150.269.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
177.425.389 150.269.279
Türev Araçlar
7 364.801.289 262.506.866
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
364.801.289 262.506.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 330.120.204 243.416.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
330.120.204 243.416.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 9.163.058 9.762.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.163.058 9.762.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.213.094.212 1.124.330.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.694.050.767 11.298.710.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.734.090.325 14.637.225.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24 6.754.308.943 6.737.305.350
Ödenmiş Sermaye
75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.412.301 3.412.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.566.910 30.039.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.566.910 30.039.176
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.201.925 37.201.925
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-7.635.015 -7.162.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
371.497.477 279.312.466
Yabancı Para Çevrim Farkları
327.101.971 232.803.840
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
44.395.506 46.508.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
45.328.377 44.178.255
Yasal Yedekler
45.328.377 44.178.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.306.631.050 4.086.049.093
Net Dönem Karı veya Zararı
-77.127.172 2.219.314.059
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
938.842.973 1.035.650.759
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.693.151.916 7.772.956.109
TOPLAM KAYNAKLAR
24.427.242.241 22.410.181.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.278.691.752 1.381.714.237
Satışların Maliyeti
25 -987.828.196 -1.023.853.220
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
290.863.556 357.861.017
BRÜT KAR (ZARAR)
290.863.556 357.861.017
Genel Yönetim Giderleri
26 -22.785.466 -21.159.088
Pazarlama Giderleri
26 -15.133.114 -5.230.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 638.370.228 1.940.931.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -78.581.544 -50.820.477
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
812.733.660 2.221.583.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 6.903.948 4.086.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
89.294 5.318.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
819.726.902 2.230.988.842
Finansman Gelirleri
31 269.543.485 135.991.464
Finansman Giderleri
32 -1.149.054.840 -838.219.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-59.784.453 1.528.760.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-118.995.727 -393.854.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.831.773 -1.400.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-109.163.954 -392.453.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-178.780.180 1.134.906.414
DÖNEM KARI (ZARARI)
-178.780.180 1.134.906.414
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101.653.008 132.253.466
Ana Ortaklık Payları
-77.127.172 1.002.652.948
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-174.054 56.271
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.076.153 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.754.600 147.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
504.393 -91.653
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
504.393 -91.653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
99.525.822 44.724.868
Yabancı Para Çevrim Farkları
103.752.063 46.837.988
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
103.752.063 46.837.988
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.226.241 -2.113.120
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-4.226.241 -2.113.120
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.351.768 44.781.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.428.412 1.179.687.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101.653.008 132.253.466
Ana Ortaklık Payları
22.224.596 1.047.434.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870225


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3109 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1104 Değişim: -1,56%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,67 Değişim: -0,50%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.