;

KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:12
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 32.881.064 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 69.220.283 69.220.283
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-3.885.653 3.885.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.618 2.746.928 2.741.310 2.741.310
Dönem Karı (Zararı)
2.746.928 2.746.928 2.746.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.618 -5.618 -5.618
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 32.881.064 -76.083 250.287 -25.663.239 2.746.928 71.961.593 71.961.593
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 60.916.123 47.157 250.287 -25.629.341 6.395.169 103.802.031 103.802.031
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
6.395.169 -6.395.169 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.365 -942.738 -932.373 -932.373
Dönem Karı (Zararı)
-942.738 -942.738 -942.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.365 10.365 10.365
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 60.916.123 57.522 250.287 -19.234.172 -942.738 102.869.658 102.869.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.419.707 838.124
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
10.205.249 9.420.594
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[5,6,23] 9.836.512 7.771.992
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[25] 75.879 1.281.914
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[7] 292.858 366.688
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-11.802.599 -6.510.394
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,23] -10.479.729 -4.818.231
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[25] -5.449 -81.341
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[7] -1.317.421 -1.610.822
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-1.597.350 2.910.200
Ödenen Faiz
[27] -823.405 -2.089.636
Alınan Faiz
[27] 1.048 36.098
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] 0 -18.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
353.015 680.210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13] 1.034.447 732.957
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.034.447 732.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13] -681.432 -52.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-681.432 -52.747
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.761.302 -1.646.169
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 4.283.483 1.967.835
Kredilerden Nakit Girişleri
4.283.483 1.967.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.228.110 -3.339.414
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -5.228.110 -3.339.414
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[7] 2.705.929 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[7] 0 -274.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.390 -127.835
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.390 -127.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 668.904 6.049.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 363.514 5.921.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 363.514 668.904
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 727.428 271.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
727.428 271.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 1.590.355 1.483.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.552.128 1.470.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.227 13.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[8] 498.751 1.079.364
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 418.825 308.432
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 1.605.166 1.605.166
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 50.282 251.488
ARA TOPLAM
5.254.321 5.668.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.254.321 5.668.555
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[3] 396.273 396.273
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[7] 480.856 480.113
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 74.223.600 75.123.600
Maddi Duran Varlıklar
[13] 75.068.818 74.980.758
Binalar
67.807.838 67.590.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
677.239 747.172
Taşıtlar
529.378 573.409
Mobilya ve Demirbaşlar
1.554.363 1.570.177
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.500.000 4.500.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.169.547 150.980.744
TOPLAM VARLIKLAR
155.423.868 156.649.299
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 8.476.500 7.987.500
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.476.500 7.987.500
Banka Kredileri
8.476.500 7.987.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 14.287.168 14.516.159
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.287.168 14.516.159
Banka Kredileri
14.287.168 14.516.159
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 2.315.662 3.722.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.315.662 3.722.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 763.285 711.971
Diğer Borçlar
[7] 205.994 152.791
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
139.832 98.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
66.162 54.607
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 738.038 2.077.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
738.038 2.077.193
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 80.500 80.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
80.500 80.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 254.647 133.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
254.647 133.306
ARA TOPLAM
27.121.794 29.382.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.121.794 29.382.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 11.657.866 12.185.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.657.866 12.185.333
Banka Kredileri
11.657.866 12.185.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
[7] 4.956.564 2.250.635
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.889.956 2.184.027
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
66.608 66.608
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 321.521 381.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
321.521 381.869
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 8.496.465 8.647.420
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.432.416 23.465.257
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.554.210 52.847.268
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.869.658 103.802.031
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 60.973.645 60.963.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.973.645 60.963.280
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.916.123 60.916.123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.522 47.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 250.287 250.287
Yasal Yedekler
250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -19.234.172 -25.629.341
Net Dönem Karı veya Zararı
-942.738 6.395.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.869.658 103.802.031
TOPLAM KAYNAKLAR
155.423.868 156.649.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 10.292.433 8.272.953
Satışların Maliyeti
[23] -9.256.740 -4.726.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.035.693 3.546.298
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.035.693 3.546.298
Genel Yönetim Giderleri
[24] -917.200 -546.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 166.839 573.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -17.669 -250.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
267.663 3.322.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 141.566 2.244
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -47.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -262.663
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
409.229 3.015.509
Finansman Gelirleri
[27] 8.293 745.353
Finansman Giderleri
[27] -1.513.806 -1.405.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.096.284 2.355.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[28] 153.546 391.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
153.546 391.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.738 2.746.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.738 2.746.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-942.738 2.746.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.365 -5.618
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12.956 -7.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.591 1.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -2.591 1.404
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.365 -5.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-932.373 2.741.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-932.373 2.741.310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028504


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.