KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 - 18:12
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.803.108 -1.803.108 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.812 1.590.610 1.675.422 1.675.422
Dönem Karı (Zararı)
1.590.610 1.590.610 1.590.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.812 84.812 84.812
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.295 250.287 -21.777.586 1.590.610 73.375.042 73.375.042
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 32.881.064 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 69.220.283 69.220.283
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-3.885.653 3.885.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.618 2.746.928 2.741.310 2.741.310
Dönem Karı (Zararı)
2.746.928 2.746.928 2.746.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.618 -5.618 -5.618
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 32.881.064 -76.083 250.287 -25.663.239 2.746.928 71.961.593 71.961.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
838.124 331.530
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
9.420.594 9.685.598
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,7,24] 7.771.992 8.115.964
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26] 1.281.914 783.233
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[8] 366.688 786.401
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-6.510.394 -8.974.606
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,24] -4.818.231 -7.764.601
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26] -81.341 -4.622
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[8] -1.610.822 -1.205.383
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
2.910.200 710.992
Ödenen Faiz
[28] -2.089.636 -338.751
Alınan Faiz
[28] 36.098 26.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -18.538 -67.534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
680.210 -293.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
732.957 45.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,14] 732.957 45.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.747 -338.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,14] -52.747 -338.050
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.646.169 71.915
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
a İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.967.835 2.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 1.967.835 2.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.339.414 -1.933.276
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -3.339.414 -1.933.276
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -274.590 -244.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.835 110.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.835 110.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 6.049.640 5.821.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 5.921.805 5.932.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 5.921.805 6.049.640
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 274.518 181.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
274.518 176.641
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 2.555.839 1.458.804
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.544.381 1.420.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.458 38.440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
[7] 3.148.511 2.457.029
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
3.148.511 2.457.029
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 351.540 560.624
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 1.282.616 1.266.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.282.616 1.266.451
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 912.741 894.203
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 128.166 807.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
128.166 807.537
ARA TOPLAM
14.575.736 13.675.649
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.575.736 13.675.649
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 466.244 462.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
466.244 462.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.057.791 3.320.454
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 55.978.000 56.703.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 43.256.194 43.704.478
Binalar
37.517.445 37.773.019
Tesis, Makine ve Cihazlar
279.051 298.997
Taşıtlar
337.883 377.955
Mobilya ve Demirbaşlar
1.576.815 1.652.260
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.830.000 2.830.000
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
715.000 772.247
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.758.229 104.189.938
TOPLAM VARLIKLAR
117.333.965 117.865.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 6.102.500 8.809.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.102.500 8.809.000
Banka Kredileri
6.102.500 8.809.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 13.958.562 12.735.429
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.958.562 12.735.429
Banka Kredileri
13.958.562 12.735.429
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 1.071.326 1.310.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.071.326 1.310.240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 518.284 448.807
Diğer Borçlar
[8] 132.993 154.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
89.205 124.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.788 29.833
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 410.840 749.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
410.840 749.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 400.140 400.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
400.140 400.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 63.214 94.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.214 94.129
ARA TOPLAM
22.657.859 24.701.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.657.859 24.701.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 17.384.990 18.017.904
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.384.990 18.017.904
Banka Kredileri
17.384.990 18.017.904
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
[8] 1.220.701 1.487.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
742.081 1.016.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
478.620 470.736
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 419.735 357.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
419.735 357.231
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[11] 3.689.087 4.081.621
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.714.513 23.944.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.372.372 48.645.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.961.593 69.220.283
Ödenmiş Sermaye
[19] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 32.804.981 32.810.599
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.804.981 32.810.599
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.881.064 32.881.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.083 -70.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 250.287 250.287
Yasal Yedekler
250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] -25.663.239 -21.777.586
Net Dönem Karı veya Zararı
2.746.928 -3.885.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.961.593 69.220.283
TOPLAM KAYNAKLAR
117.333.965 117.865.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 8.272.953 9.008.451
Satışların Maliyeti
[24] -4.726.655 -6.976.206
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.546.298 2.032.245
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.546.298 2.032.245
Genel Yönetim Giderleri
[25] -546.357 -430.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 573.861 248.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -250.840 -19.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.322.962 1.829.989
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 2.244 38.136
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[27] -47.034 -234.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -262.663 -9.422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.015.509 1.624.211
Finansman Gelirleri
[28] 745.353 566.710
Finansman Giderleri
[28] -1.405.064 -351.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.355.798 1.839.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[11] 391.130 -249.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
391.130 -249.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.746.928 1.590.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.746.928 1.590.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.746.928 1.590.610
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.618 84.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -7.022 108.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.404 -23.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 1.404 -23.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.618 84.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.741.310 1.675.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.741.310 1.675.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940782


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,60% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7113 Değişim: 0,83%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,7153
Açılış: 8,64
10,4083 Değişim: 0,95%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,4197
Açılış: 10,3104
498,09 Değişim: 0,78%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 500,02
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.